Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Filtriranje

News (2848)

RSS
Rezultati 1 do 10
Access2Markets
  • Informativni članak

Komisija je danas pokrenula internetsku platformu s lako dostupnim informacijama o pravilima kojima se uređuje javna nabava za naručitelje u državama članicama EU-a.

  • Predviđeno vrijeme čitanja: 1 min
People
  • Informativni članak

Centar znanja sada će imati šire područje primjene, a ne samo podizanje svijesti. Podupirat će države članice i partnerske zemlje u razvoju i provedbi politika i strategija na temelju zajedničkog znanja i stručnosti. 

  • Predviđeno vrijeme čitanja: 1 min
Nasilje nad ženama
  • Informativni članak

Kriminalizacijom određenih oblika nasilja nad ženama diljem EU-a, na internetu i izvan njega, te jačanjem pristupa žrtava pravosuđu, zaštiti i potpori u Direktivi nastoje se osigurati prava na jednako postupanje i nediskriminaciju žena i muškaraca.

  • Predviđeno vrijeme čitanja: 1 min