Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak12. ožujka 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Promjena načina proizvodnje i potrošnje: novi Akcijski plan za kružno gospodarstvo putokaz je za klimatski neutralno i konkurentno gospodarstvo osnaženih potrošača

Europska komisija danas je donijela novi Akcijski plan za kružno gospodarstvo, jednu od glavnih sastavnica europskog zelenog plana, EU-ova novog plana za održivi rast. S mjerama za sve faze vijeka trajanja proizvoda, novim se Akcijskim planom nastoji...

Promjena načina proizvodnje i potrošnje

Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, izjavio je: Da bi se do 2050. postigla klimatska neutralnost, očuvao naš prirodni okoliš i povećala naša gospodarska konkurentnost, potrebno je potpuno kružno gospodarstvo. Danas je naše gospodarstvo i dalje uglavnom linearno te se samo 12 % sekundarnih materijala i resursa vraća u gospodarstvo. Mnogi se proizvodi prebrzo kvare, ne mogu se ponovno upotrebljavati, popravljati ni reciklirati, ili su napravljeni samo za jednokratnu uporabu. Postoji golem potencijal koji poduzeća i potrošači trebaju iskoristiti. Današnjim planom pokrećemo aktivnosti za promjenu načina proizvodnje i osnaživanje potrošača kako bi donosili održive odluke koje koriste njima i okolišu.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Imamo samo jedan planet Zemlju, a do 2050. trošit ćemo resurse kao da imamo tri planeta. S pomoću novog plana kružnost će postati uobičajena praksa u našim životima i ubrzati zelenu tranziciju našeg gospodarstva. Nudimo bitne mjere za promjenu dizajna proizvoda, koji se nalazi na vrhu lanca održivosti. Aktivnosti usmjerene na budućnost stvorit će poslovne prilike i mogućnosti zapošljavanja, pružiti nova prava europskim potrošačima, iskoristiti inovacije i digitalizaciju te, baš kao u prirodi, osigurati da ništa ne propadne.

Prelazak na kružno gospodarstvo već je počeo: vodeća poduzeća, potrošači i javna tijela u Europi prihvaćaju taj održivi model. Komisija će osigurati da prelazak na kružno gospodarstvo svima pruža mogućnosti i da nitko ne bude zapostavljen. U Akcijskom planu za kružno gospodarstvo, koji je danas predstavljen kao dio industrijske strategije EU-a, predlažu se sljedeće mjere:

 • održivi proizvodi trebali bi postati pravilo u EU-u: Komisija će predložiti zakonodavstvo o politici održivih proizvoda kako bi osigurala da su proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a osmišljeni tako da traju dulje, da se lakše mogu ponovno upotrebljavati, popravljati i reciklirati te da uključuju što je više moguće recikliranih materijala umjesto primarnih sirovina. Proizvodi za jednokratnu uporabu bit će ograničeni, pozabavit ćemo se preuranjenim zastarijevanjem, a uništavanje neprodane trajne robe bit će zabranjeno
 • osnaživanje potrošača: potrošači će imati pristup pouzdanim informacijama o pitanjima kao što su mogućnost popravka i trajnost proizvoda kako bi lakše mogli odabrati ekološki održive proizvode. Potrošači će imati stvarno „pravo na popravak”
 • usmjeravanje na sektore koji upotrebljavaju najviše resursa i u kojima postoji veliki potencijal za kružnost: Komisija će uvesti konkretne mjere
  • za elektroniku i IKT – „Inicijativa za kružnu elektroniku” s ciljem duljeg vijeka trajanja proizvoda i boljeg prikupljanja i prerade otpada
  • za baterije i vozila – novi regulatorni okvir za baterije kojim se poboljšava održivost i potiče kružni potencijal baterija
  • za ambalažu – novi obvezni zahtjevi o tome što je dopušteno na tržištu EU-a, uključujući smanjenje (prekomjerne) količine ambalaže
  • za plastiku – novi obvezni zahtjevi za udio recikliranih materijala i poseban fokus na mikroplastici te plastici na biološkoj osnovi i biorazgradivoj plastici
  • za tekstilne proizvode – nova strategija EU-a za tekstilne proizvode kako bi se ojačala konkurentnost i inovativnost u tom sektoru te potaknulo tržište EU-a za ponovnu uporabu tekstila
  • za građevinarstvo i zgrade – sveobuhvatna strategija za održivi izgrađeni okoliš kojom se promiču načela kružnosti za zgrade
  • za prehrambene proizvode – nova zakonodavna inicijativa o ponovnoj uporabi radi zamjene jednokratne ambalaže i pribora za jelo u prehrambenim uslugama proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti
 • smanjenje količine otpada: naglasak će biti na potpunom izbjegavanju otpada i njegovoj preobrazbi u visokokvalitetne sekundarne resurse kojima pogoduje dobro funkcioniranje tržišta sekundarnih sirovina. Komisija će razmotriti uspostavu usklađenog modela za odvojeno prikupljanje i označivanje otpada na razini EU-a. U Akcijskom planu navodi se i niz mjera za smanjenje izvoza otpada iz EU-a na najmanju moguću mjeru te rješavanje problema nezakonitih pošiljaka.

Kontekst

U europskom zelenom planu, koji je Komisija Ursule von der Leyen predstavila 11. prosinca 2019., utvrđen je ambiciozan plan za klimatski neutralno kružno gospodarstvo u kojem gospodarski rast nije povezan s uporabom resursa. Kružno gospodarstvo smanjuje pritisak na prirodne resurse te je preduvjet za ostvarivanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. i zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti. Polovina ukupnih emisija stakleničkih plinova i više od 90 % gubitka biološke raznolikosti i nestašice vode uzrokovani su vađenjem i preradom resursa.

Kružno gospodarstvo donijet će pozitivne neto koristi u pogledu rasta BDP-a i otvaranja radnih mjesta jer se provedbom ambicioznih mjera za kružno gospodarstvo u Europi BDP EU-a može povećati za dodatnih 0,5 % do 2030., što će stvoriti oko 700 000 novih radnih mjesta.

Pojedinosti

Datum objave
12. ožujka 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj