Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Poslovanje u EU-u
Poslovanje u EU-u

Informacije o poslovanju u EU-u, financiranju malih i srednjih poduzeća te mrežama za potporu poduzećima iz EU-a.

S potencijalnim unutarnjim tržištem od 450 milijuna potrošača, Europska unija jedno je od najvećih tržišta na svijetu.

Zahvaljujući jedinstvenom tržištu, hrvatska poduzeća neovisno o veličini sudjeluju na tom dinamičnom europskom trgovinskom području koje potiče gospodarski rast, otvara radna mjesta i olakšava poslovanje.

Poslovanje malog ili srednjeg poduzeća u EU-u

Financijska sredstva i financijska potpora EU-a za poduzeća

EU svake godine pruža potporu više od 200 000 poduzeća i poduzetnika u obliku poslovnih kredita, mikrofinanciranja, jamstava i poduzetničkog kapitala. Odluku o financiranju sredstvima EU-a uglavnom donose lokalne financijske institucije kao što su banke, ulagači rizičnog kapitala i poslovni anđeli.

Europska komisija je 2020. odobrila program pod nazivom Europski instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) u vrijednosti od 1,02 milijarde eura za potporu hrvatskim poduzećima pogođenima izbijanjem bolesti COVID-19. Osim toga, s obzirom na gospodarsku i društvenu štetu uzrokovanu pandemijom, EU je pokrenuo Europski plan oporavka kako bi se olakšao oporavak gospodarstava, poduzeća i građana. Time će se hrvatskim poduzećima pružiti dodatna potpora i mogućnosti financiranja, osobito u poljoprivrednom sektoru.

Europski plan oporavka u Hrvatskoj

Informacije o sredstvima EU-a i postupcima za poduzeća

Dostupno financiranje za poduzeća u Hrvatskoj

Inicijative koje financira EU u Hrvatskoj

Mreže za poslovne informacije i potporu

Vaša Europa poslovanje

Sveobuhvatne informacije o osnivanju i vođenju poduzeća ili novosnovanih poduzeća u EU-u, poreznim pravilima i postupcima, ljudskim resursima, zahtjevima u pogledu proizvoda, financiranja i sredstava te odnosima s klijentima.

Služba Vaša Europa -Savjeti

Mreža neovisnih odvjetnika koji su upoznati s pravom EU-a i nacionalnim pravom u svim državama članicama, a koji pružaju:

  • besplatne, personalizirane povratne informacije u roku od tjedan dana na jeziku EU-a koji odaberete,
  • pojašnjenja europskog prava koje se primjenjuje u vašem slučaju,
  • informacije o tome kako možete ostvariti svoja prava u EU-u. 

SOLVIT

Nepoštena pravila ili odluke i diskriminirajuća birokracija mogu otežati život, rad ili poslovanje u drugoj državi članici EU-a. Stoga, ako se kao građanin EU-a ili poduzeće u EU-u suočavate s preprekama u drugoj zemlji zato što javno tijelo ne ispunjava svoje obveze u okviru prava EU-a… SOLVIT vam može pomoći.

Erasmus za mlade poduzetnike

Pomaže stručnim osposobljavanjem i mentorstvom budućih europskih poduzetnika kako bi stekli potrebne vještine za osnivanje i/ili uspješno vođenje malog poduzeća u Europi.

Enterprise Europe Network (EEN) Hrvatska

Potiče rast poduzeća kroz sklapanje novih partnerstava, pružanje komercijalnih mogućnosti, sporazume o licenciranju i traženje partnera za istraživanje i razvoj koje financira EU. Usluge su prilagođene malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima), ali su dostupne i svim drugim poduzećima, sveučilištima i istraživačkim centrima.

Access2Markets

Namjenski portal za potencijalne i postojeće izvoznike iz EU-a i uvoznike koji služi pronalasku detaljnih informacija o carinama, porezima, pravilima i zahtjevima u pogledu proizvoda za sve države članice EU-a i više od 120 drugih tržišta u cijelom svijetu.

Europska platforma za suradnju klastera

Internetski alat za pronalaženje odgovarajućih poslovnih partnera po zemlji, regiji, sektoru ili industrijskom ekosustavu.

Zapošljavanja i socijalna pitanja u EU-u

Informacije, vijesti i događanja povezana sa strategijom zapošljavanja i politikama EU-a, što uključuje prava radnika, vještine i kvalifikacije, mobilnost, socijalnu zaštitu i uključenost.

Europska služba za pomoć u području intelektualnog vlasništva

Služba za pomoć u području intelektualnog vlasništva koja pruža besplatnu potporu europskim MSP-ovima i korisnicima istraživačkih projekata financiranih sredstvima EU-a kako bi lakše upravljali svojim intelektualnim vlasništvom u kontekstu transnacionalnog poslovanja ili programa EU-a za istraživanje i inovacije.