Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Prijavljivanje problema ili podnošenje pritužbi

Kao građanin ili građanka države članice EU-a ili osoba sa stalnim boravištem u državi članici imate određena prava ako živite, radite ili poslujete u drugim državama članicama. Ako imate problem ili pritužbu u pogledu bilo kojeg od tih prava, često je najbolje početi od nacionalne razine u zemlji predmetne usluge, državne uprave ili poduzeća.

Iako je prava u načelu najlakše ostvariti u vlastitoj državi, Europska unija raspolaže resursima koji vam mogu pomoći, osobito u pogledu problema s institucijama EU-a.

Na razini EU-a

Europski ombudsman

Neovisno i nepristrano tijelo koje poziva na odgovornost institucije i agencije EU-a tako što ispituje pritužbe koje protiv njih podnesu osobe, poduzeća i organizacije.

Podnošenje predstavki Europskom parlamentu

Pojedinci ili grupe građana EU-a i organizacije sa sjedištem u EU-u mogu podnijeti pritužbu, zahtjev ili primjedbu Europskom parlamentu u vezi s primjenom prava Unije.

Podnošenje pritužbi Europskoj komisiji

Komisija može odlučivati o pritužbi koja se odnosi na povredu prava Unije koju su počinila tijela u državi članici EU-a. Ako se pritužba odnosi na radnju pojedinca ili privatnog poduzeća, o njoj bi trebalo odlučivati na nacionalnoj razini.

Pritužbe za vlasnike poduzeća

Podaci za kontakt i upute za podnošenje pritužbi u slučaju nepoštenih tržišnih natjecanja, nepoštenih državnih potpora konkurentima ili problema s javnim tijelima u drugim državama članicama EU-a.

SOLVIT Hrvatska

Neformalna mreža uspostavljena kako bi se građanima EU-a i poduzećima u EU-u pomoglo u rješavanju problema s javnim upravama država članica i ostvarivanja prava na unutarnjem tržištu.

Podnesite pritužbu u okviru mreže SOLVIT u drugoj državi članici EU-a

Europski centar za zaštitu potrošača u Hrvatskoj

Pomaže u rješavanju pritužbi potrošača na trgovce iz država članica, ali i Norveške, Islanda i Ujedinjene Kraljevine.

Pronađite Europski centar za zaštitu potrošača (ECC) u drugoj državi članici

Mreža za rješavanje financijskih sporova FIN-NET

Pronađite mrežu za rješavanje financijskih sporova (FIN-NET) u drugoj državi članici

Na nacionalnoj razini

Pučki pravobranitelj

Pučki pravobranitelj opunomoćenik je Hrvatskoga sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda, središnje je tijelo za suzbijanje diskriminacije, djeluje kao Nacionalni preventivni mehanizam za zaštitu osoba lišenih slobode, a nadležna je i za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Pronađite pučkog pravobranitelja u drugoj državi članici EU-a

Pravobranitelj za ravnopravnost spolova

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Pronađite tijelo za ravnopravnost u drugoj državi članici EU-a

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Opće informacije o EU-u

Portal Vaša Europa

Sadrži korisne informacije i zajednička pravila EU-a o životu i poslovanju u EU-u, uključujući službu „Vaša Europa – Savjeti” kojoj se možete obratiti ako ne možete pronaći željene informacije.

Centar EU-a u vašoj blizini

Centri Europe Direct odgovaraju na pitanja o politikama, programima i prioritetima EU-a.