Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Naša uloga
Naša uloga

Europska komisija ima urede u svim državama članicama EU-a.

O internetskoj stranici Predstavništva

Na internetskoj stranici Predstavništva Europska komisija nudi bogat sadržaj za Hrvatsku, uključujući:

  • informacije o događanjima za javnost u Hrvatskoj,
  • vijesti i informacije o ključnim politikama i programima EU-a i načinu provedbe tih politika u Hrvatskoj,
  • pristup nacionalnim medijskim timovima, društvenim mrežama, biltenima i obavijestima,
  • načine kontaktiranja i suradnje s EU-om na lokalnoj i međunarodnoj razini,
  • poveznice na druge korisne stranice o Europskoj uniji, primjerice o mogućnostima za pristup potpori poslovanju, financiranju i natječajima te o radu i životu u EU-u.

Povezani sadržaji

Događanja koja EU organizira u Hrvatskoj

Najnovije vijesti iz EU-a

Politike i prioriteti EU-a u Hrvatskoj

Kontaktirajte EU u Hrvatskoj

Naš tim