Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Filtriranje

News (2841)

RSS
Rezultati 1 do 10
Nasilje nad ženama
  • Informativni članak

Kriminalizacijom određenih oblika nasilja nad ženama diljem EU-a, na internetu i izvan njega, te jačanjem pristupa žrtava pravosuđu, zaštiti i potpori u Direktivi nastoje se osigurati prava na jednako postupanje i nediskriminaciju žena i muškaraca.

  • Predviđeno vrijeme čitanja: 1 min