Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Vijesti

Access2Markets
  • Informativni članak

Komisija je danas pokrenula internetsku platformu s lako dostupnim informacijama o pravilima kojima se uređuje javna nabava za naručitelje u državama članicama EU-a.

  • Predviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Odjel za novinarstvo i medije Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Prikaz najnovijih publikacija Predstavništva u Hrvatskoj.