Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Rad u državi članici EU-a
Rad u državi članici EU-a

Kao državljanin države članice imate pravo raditi u bilo kojoj državi članici bez radne dozvole.

Pronađite informacije o pravima radnika, priznavanju stručnih kvalifikacija i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u EU-u.

Kao državljanin države članice EU-a imate pravo raditi za poslodavca ili kao samozaposlena osoba u bilo kojoj državi članici EU-a bez radne dozvole.
EURES je europska mreža za suradnju službi za zapošljavanje pokrenuta 1994. godine kako bi se olakšalo slobodno kretanje radnika.
Informacije o mogućnostima volontiranja u EU-u i ostatku svijeta.