Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Zajednička Poljoprivredna Politika
Zajednička poljoprivredna politika

Zajednička poljoprivredna politika ima za cilj građanima EU-a osigurati hranu po prihvatljivim cijenama, a poljoprivrednicima primjeren životni standard.

Zajednička poljoprivredna politika EU-a (ZPP) uspostavljena je 1962. kao partnerstvo između poljoprivrede i društva te između Europe i njezinih poljoprivrednika.

Ciljevi ZPP-a su:

  • potpora poljoprivrednicima i poboljšanje poljoprivredne produktivnosti, čime se osigurava stabilna opskrba povoljnom hranom
  • zaštita prava poljoprivrednika iz Europske unije na odgovarajuću zaradu
  • doprinos borbi protiv klimatskih promjena i održivom upravljanju prirodnim resursima
  • očuvanje ruralnih područja i krajolika diljem EU-a
  • održavanje dinamičnosti ruralnoga gospodarstva promicanjem zapošljavanja u poljoprivredi, poljoprivredno-prehrambenim industrijama i povezanim sektorima.

ZPP je zajednička politika za sve države članice EU-a. ZPP-om se upravlja na europskoj razini, a financira se sredstvima iz proračuna EU-a. Nova Zajednička Poljoprivredna Politika za razdoblje od 2023. do 2027. sadrži niz reformi ključnih politika koje će omogućiti zeleni, pravedni i kompetitivniji ZPP. Novim ZPP-om nastojat će se osigurati održiva budućnost za europske poljoprivrednike, pružiti usmjerenija potpora manjim poljoprivrednim gospodarstvima i omogućiti veća fleksibilnost državama članicama EU-a u prilagodbi mjera lokalnim uvjetima. (Više o zajedničkoj poljoprivrednoj politici možete pronaći ovdje: ZPP ukratko (europa.eu))