Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Vijesti

Nasilje nad ženama
  • Informativni članak

Kriminalizacijom određenih oblika nasilja nad ženama diljem EU-a, na internetu i izvan njega, te jačanjem pristupa žrtava pravosuđu, zaštiti i potpori u Direktivi nastoje se osigurati prava na jednako postupanje i nediskriminaciju žena i muškaraca.

  • Predviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Odjel za novinarstvo i medije Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Prikaz najnovijih publikacija Predstavništva u Hrvatskoj.