Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Priopćenje za tisak26. listopada 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Pozitivna preliminarna ocjena zahtjeva Hrvatske za isplatu 700 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost

Europska komisija jučer je potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu zahtjeva Hrvatske da joj se isplati 700 milijuna eura bespovratnih sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, najvažnijeg elementa u okviru instrumenta NextGenerationEU.

Plan oporavka i otpornosti u Hrvatskoj

Hrvatska je 24. srpnja 2023. Komisiji podnijela zahtjev za plaćanje na temelju ostvarenja 32 ključne etape i 13 ciljnih vrijednosti odabranih za treći zahtjev za plaćanje u Provedbenoj odluci Vijeća. To uključuje reforme koje se odnose na zdravstvo, znanost i visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije, tržište rada, gospodarenje otpadom i obnovljive izvore energije, kao i ulaganja u energetsku obnovu zgrada, zelenu i digitalnu tranziciju turizma te smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća.

Hrvatska tijela uz zahtjev su dostavila detaljne i sveobuhvatne dokaze da je Hrvatska ostvarila 32 ključne etape i 13 ciljnih vrijednosti. Komisija je nakon temeljite ocjene tih informacija dala pozitivnu preliminarnu ocjenu hrvatskog zahtjeva.

Plan za oporavak i otpornost Hrvatske podupire se bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,5 milijardi eura. Hrvatska je 31. kolovoza 2023. Podnijela zahtjev za izmjenu svojeg plana i dodavanje poglavlja o planu REPowerEU. Komisija trenutačno ocjenjuje revidirani plan Hrvatske. Hrvatska je dosad primila 2,2 milijarde eura potpore u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. To uključuje 818 milijuna eura pretfinanciranja isplaćenog u rujnu 2021., nakon čega su uslijedila dva plaćanja u vrijednosti od po 700 milijuna eura koja su izvršena u lipnju i prosincu 2022.

Plaćanja iz Mehanizma za oporavak i otpornost ovise o uspješnosti i o tome provodi li država članica ulaganja i reforme iz plana za oporavak i otpornost.

Daljnji koraci

Svoju pozitivnu preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za tu isplatu Komisija je poslala Gospodarskom i financijskom odboru i zatražila njegovo mišljenje. Nakon što se Odbor očituje, Komisija će donijeti konačnu odluku o isplati, u skladu s postupkom ispitivanja u okviru sustava „komitologije”. Kad Komisija donese tu odluku, Hrvatskoj se mogu isplatiti sredstva.

Komisija će ocjenjivati buduće hrvatske zahtjeve za plaćanje prema ispunjavanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz provedbene odluke Vijeća, odnosno prema napretku u provedbi ulaganja i reformi.

Iznosi isplaćeni državama članicama objavljuju se u tablici pokazatelja za oporavak i otpornost, iz koje je vidljiv napredak u provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Izjave članova kolegija

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je: „Čestitam Hrvatskoj! Nakon što države članice daju zeleno svjetlo, Hrvatska će u okviru svojeg plana primiti treću isplatu u vrijednosti od 700 milijuna eura. Hrvatska je postigla dobar napredak u provedbi svojeg plana za oporavak i otpornost, primjerice novom strategijom za povećanje održivosti turizma. Također ulaže i u mjere zaštite od poplava i obnovu zgrada kako bi se smanjila potrošnja energije. Nastavit ćemo podupirati Hrvatsku pri ostvarivanju njezina plana oporavka.

Više informacija

Plan Hrvatske za oporavak i otpornost

 

Treći zahtjev za plaćanje

Pitanja i odgovori: Treća isplata Hrvatskoj u okviru instrumenta NextGenerationEU

Preliminarna ocjena trećeg zahtjeva Hrvatske za plaćanje

Dnevne novosti: Komisija od Hrvatske primila treći zahtjev za plaćanje

Drugi zahtjev za plaćanje

Priopćenje za medije: Europska komisija potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu drugog zahtjeva Hrvatske za plaćanje

Pitanja i odgovori o drugom zahtjevu Hrvatske za plaćanje

Dnevne novosti: Komisija izvršila drugu isplatu Hrvatskoj

Prvi zahtjev za plaćanje

Priopćenje za medije: Europska komisija potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu prvog zahtjeva Hrvatske za plaćanje

Pitanja i odgovori o prvom zahtjevu Hrvatske za plaćanje

Dnevne novosti: Komisija izvršila prvu isplatu Hrvatskoj

Pretfinanciranje

Priopćenje za medije o 818 milijuna eura isplaćenih Hrvatskoj za pretfinanciranje

Plan Hrvatske za oporavak i otpornost

Pitanja i odgovori o hrvatskom planu za oporavak i otpornost

Informativni članak o hrvatskom planu za oporavak i otpornost Provedbena odluka Vijeća

Prilog Provedbenoj odluci Vijeća

Ažurirani Plan za oporavak i otpornost

Dnevne novosti: Hrvatska podnijela zahtjev za izmjenu plana za oporavak i otpornost i dodavanje poglavlja o planu REPowerEU

Opće informacije o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Mehanizam za oporavak i otpornost

Tablica pokazatelja za oporavak i otpornost

Uredba o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Pitanja i odgovori o Mehanizmu za oporavak i otpornost

 

Čestitam Hrvatskoj na ostvarenju sljedećeg skupa ključnih etapa i ciljnih vrijednosti utvrđenih u njezinu planu za oporavak i otpornost. Ovaj treći zahtjev za isplatu pokazuje da Hrvatska napreduje u ostvarivanju svojeg programa reformi i ulaganja. Hrvatska poboljšava svoje sustave gospodarenja vodama i otpadom, povećava upotrebu energije iz obnovljivih izvora i razvija održivi turizam. Poduzima korake za digitalizaciju javne uprave i pravosudnog sustava te za smanjenje administrativnih troškova i regulatornih prepreka za poduzeća. Nakon što države članice preispitaju i odobre ocjenu Komisije, Hrvatska bi trebala primiti 700 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis, nadležan za gospodarstvo u interesu građana - 26. listopada 2023.

Naša pozitivna preliminarna ocjena trećeg zahtjeva Hrvatske za plaćanje još je jedan važan korak u provedbi ambicioznog plana Hrvatske za oporavak i otpornost. Utvrdili smo da je Hrvatska uspješno ostvarila 45 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti povezanih sa zahtjevom za plaćanje. To uključuje ulaganja i reforme za povećanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora, poboljšanje sustava visokog obrazovanja i digitalizaciju javnog sektora. Kad se svi potrebni postupci finaliziraju, moći ćemo isplatiti 700 milijuna eura. S obzirom na to da se približavamo polovici tog programa oporavka bez presedana, nastavak provedbe programa reformi i ulaganja u Hrvatskoj bit će ključan za potporu gospodarskoj preobrazbi Hrvatske.

Paolo Gentiloni, povjerenik za gospodarstvo - 26. listopada 2023.

Pojedinosti

Datum objave
26. listopada 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj