Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak11. travnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Objavljen pregled stanja u pravosuđu EU-a za 2016.

Europska komisija danas je objavila Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016. kojim se daje usporedni uvid u učinkovitost, kvalitetu i neovisnost pravosudnih sustava država članica EU-a. Cilj je tog pregleda pomoći nacionalnim tijelima u...

shutterstock-132216104_2.jpg

Cilj je tog pregleda pomoći nacionalnim tijelima u njihovim naporima za poboljšanje pravosudnih sustava osiguravanjem tih usporednih podataka.

Pregled stanja u području pravosuđa prvi put obuhvaća rezultate anketa Eurobarometra provedenih radi detaljnijeg ispitivanja percepcije neovisnosti pravosuđa u EU-u među građanima i poduzećima. U ovom se izdanju primjenjuju i novi pokazatelji, posebno za pravosudnu izobrazbu, ankete korisnika u državama članicama, dostupnost pravne pomoći i postojanje standarda kvalitete.

Iz četvrtog Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u vidljivo je da napori država članica za poboljšanje pravosudnih sustava i dalje polučuju rezultate. Ti su napori opravdani ključnom ulogom nacionalnih pravosudnih sustava u održavanju vladavine prava, provedbi zakonodavstva EU-a i stvaranju okruženja koje pogoduje ulaganjima”, izjavila jeVěra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, potrošače i jednakost spolova. „Pregled služi kao alat za učenje od drugih u svrhu povećanja učinkovitosti europskih pravosudnih sustava.”

Glavni rezultati Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016.

  • Kraće trajanje postupaka u građanskim i trgovačkim predmetima: iako je broj predmeta u postupku općenito stabilan, u nekoliko država članica koje su se suočavale s posebnim izazovima zbog visokog broja predmeta u postupku može se uočiti i poboljšanje.
  • Veća pristupačnost pravosudnih sustava, posebno u pogledu, primjerice, elektroničkog podnošenja sporova male vrijednosti ili promicanja alternativnih načina rješavanja sporova (ADR). Međutim, još ima prostora za poboljšanje dostupnosti presuda putem interneta ili elektroničkih komunikacija među sudovima i strankama.
  • Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se poboljšali osposobljavanje u pravosudnim vještinama i primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija za sustave upravljanja predmetima.
  • Većina država članica ima standarde koji obuhvaćaju slične aspekte njihovih pravosudnih sustava, ali postoje i znatne razlike u pogledu njihova sadržaja. Na primjer, manje od polovine država članica ima standarde za mjere kojima se smanjuje broj zaostalih predmeta, a još ih manje određuje maksimalno razdoblje tijekom kojeg bi predmeti trebali biti u postupku.
  • U Pregled su uvršteni rezultati različitih ispitivanja percepcije neovisnosti pravosuđa. U državama članicama u kojima je razina percipirane neovisnosti vrlo niska, najučestaliji navedeni razlozi uključivali su uplitanje ili pritisak vlade i političara te iz gospodarskih ili drugih posebnih interesa.

Sljedeći koraci

Rezultati Pregleda za 2016. uzimaju se u obzir pri ocjenjivanju po zemljama koje se provodi u okviru procesa europskog semestra 2016. Izvješća po zemljama objavljena su 26. veljače 2016. za 26 država članica i uključuju rezultate o pravosudnim sustavima nekih država članica (BE, BG, HR, ES, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI i SK) (vidjeti posljednja izvješća o Europskom semestru 2016., IP/16/332 i MEMO/16/334).

Više: IP-16-1286

Pregled stanja: pitanja i odgovori

Cjelovito izvješće na engleskom jeziku

INFOČLANAK na engleskom jeziku

GRAFIKONI s komentarima na engleskom jeziku

Informativni paket za novinareEurobarometar rezultati: Flash 435 & Flash 436

Pojedinosti

Datum objave
11. travnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj