Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak3. lipnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Nulta stopa onečišćenja: velika većina vode za kupanje u Europi zadovoljava najviše kriterije kvalitete

Od donošenja Direktive o vodi za kupanje 2006. povećao se udio „izvrsnih” lokaliteta te se posljednjih godina stabilizirao na oko 88 % za obalna područja i 78 % za kopnena područja.

Nulta stopa onečišćenja: velika većina vode za kupanje u Europi zadovoljava najviše kriterije kvalitete

Danas objavljeno godišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje pokazuje da je 2021. gotovo 85 % kupališta u Europi zadovoljilo najstrože standarde Europske unije te dobilo ocjenu „izvrstan” za kvalitetu vode. Ta je procjena dobar pokazatelj kupačima gdje ovog ljeta mogu pronaći najčišću vodu za kupanje. Procjena koju je sastavila Europska agencija za okoliš (EEA) u suradnji s Europskom komisijom temelji se na praćenju 21 859 kupališta u cijeloj Europi provedenom 2021. te obuhvaća države članice EU-a, Albaniju i Švicarsku.

Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo, izjavio je: Ovo izvješće će razveseliti sve koji traže mjesto za zasluženi ljetni odmor u europskim ljetovalištima. Bez obzira na to je li nam odredište grčka plaža, mađarsko jezero ili francuska rijeka, možemo biti sigurni da je velika većina vode za kupanje izvrsne kvalitete. To su dobre vijesti za okoliš, zdravlje ljudi i za europsku turističku industriju, koja se oporavlja od pandemije. Želimo održati te standarde i dalje ih poboljšavati na putu prema postizanju općeg cilja, a to je nulta stopa onečišćenja.

Hans Bruyninckx, izvršni direktor agencije EEA, dodao je: Ovogodišnji rezultati dokazuju da je više od 40 godina djelovanja EU-a za poboljšanje kvalitete vode za kupanje u Europi pridonijelo našem zdravlju i okolišu. Akcijski plan EU-a za postizanje nulte stope onečišćenja i preispitivanje Direktive EU-a o vodi za kupanje dodatno će unaprijediti rad na sprečavanju i smanjenju onečišćenja u narednim desetljećima.

Glavni zaključci izvješća

Iz izvješća proizlazi da je kvaliteta obalnih kupališta, koja čine dvije trećine ukupnih kupališta, općenito bolja od kvalitete onih u unutrašnjosti. U 2021. 88 % obalnih kupališta u EU-u izvrsne je kvalitete u usporedbi sa 78,2 % kopnenih kupališta. Od donošenja Direktive o vodi za kupanje 2006. povećao se udio „izvrsnih” lokaliteta te se posljednjih godina stabilizirao na oko 88 % za obalna područja i 78 % za kopnena područja.

U izvješću je utvrđeno da su 2021. minimalni standardi kvalitete vode bili ispunjeni na 95,2 % područja. U Austriji, Malti, Hrvatskoj, Grčkoj, Cipru, Danskoj i Njemačkoj 90 % ili više voda za kupanje ispunjava „izvrsni” standard kvalitete.

Udio područja loše kvalitete smanjio se od 2013. Vode za kupanje loše kvalitete 2021. činile su 1,5 % svih kupališta u EU-u, u usporedbi s 2 % u 2013. Loša kvaliteta često je posljedica kratkoročnog onečišćenja. U izvješću se naglašava da bolje procjene izvora onečišćenja i provedba mjera integriranog upravljanja vodama mogu pomoći u poboljšanju kvalitete vode.

Uz ovogodišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje Europska agencija za okoliš objavila je i ažuriranu interaktivnu kartu s rezultatima za svako kupalište. Dostupna su i ažurirana izvješća za pojedinačne zemlje te dodatne informacije o provedbi direktive u pojedinim zemljama.

Kontekst

Kvaliteta vode za kupanje u Europi posljednjih se desetljeća znatno poboljšala zahvaljujući sustavnom praćenju i upravljanju koje se temelji na Direktivi EU-a o vodi za kupanje i drugim propisima EU-a o okolišu, uključujući Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

U zakonodavstvu EU-a o vodi za kupanje navodi se da se voda za kupanje ocjenjuje kao „izvrsna”, „dobra”, „zadovoljavajuća” ili „loša”, ovisno o utvrđenoj prisutnosti fekalnih bakterija. Ako je voda ocijenjena „lošom”, države članice EU-a trebale bi poduzeti određene mjere kao što su zabrana kupanja ili isticanje obavijesti o tome da se kupanje ne preporučuje, informiranje javnosti i primjerene korektivne radnje.

Ta su pravila dovela do drastičnog smanjenja količine nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava i industrije koje bi završile na kupalištima. Zbog toga je kupanje moguće i u mnogim gradskim područjima koja su prethodno bila izrazito onečišćena.

Europska komisija trenutačno preispituje Direktivu o vodi za kupanje. Njezin je cilj procijeniti jesu li trenutačna pravila i dalje primjerena za zaštitu javnog zdravlja i poboljšanje kvalitete voda ili postojeći okvir treba poboljšati, konkretno uvođenjem novih parametara.

Sve države članice EU-a te Albanija i Švicarska nadziru kvalitetu vode na svojim kupalištima u skladu s odredbama EU-ove Direktive o vodi za kupanje.

Provedbu Direktive o vodi za kupanje podupire širok okvir zakonodavstva EU-a o vodama, uključujući Okvirnu direktivu o vodama, Direktivu o standardima kvalitete okoliša, Direktivu o podzemnim vodama, Okvirnu direktivu o morskoj strategiji i Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Dodatne informacije

Procjena kvalitete vode za kupanje 2021., uključujući informativne članke o pojedinim zemljama i interaktivnu kartu

Pravila EU-a o kvaliteti vode za kupanje

Preispitivanje Direktive o kvaliteti vode za kupanje

Pojedinosti

Datum objave
3. lipnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj