Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak19. rujna 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

NextGenerationEU: Provedba Mehanizma za oporavak i otpornost je u tijeku

Komisija je danas donijela drugo godišnje izvješće o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, instrumenta reformi i ulaganja vrijednog 800 milijardi eura u središtu instrumenta NextGenerationEU.

NextGenerationEU: Dvije godine nakon donošenja Mehanizam za oporavak i otpornost i dalje je glavni pokretač zelene i digitalne transformacije EU-a

U izvješću je opisan napredak ostvaren provedbom Mehanizma za oporavak i otpornost u područjima povećanja gospodarske i socijalne otpornosti država članica i provedbe plana REPowerEU, odgovora EU-a na poremećaje na globalnom energetskom tržištu uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu.

U njemu se ističu prednosti tog jedinstvenog instrumenta koji se temelji na uspješnosti, pri čemu je isplata sredstava EU-a uvjetovana postizanjem dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti kojima se odgovara na posebne izazove i prioritete EU-a država članica. Izvješće pokazuje i da je ostvaren velik napredak u pogledu transparentnosti i zaštite financijskih interesa EU-a.

Države članice i svi relevantni dionici, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, blisko su surađivali kako bi postigli te rezultate.

Daljnji koraci u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost

Komisija je do danas zaprimila 34 zahtjeva za plaćanje iz 21 države članice i isplatila je 153,4 milijarde eura za provedbu dogovorenih ulaganja i reformi. Vijeće je već donijelo četiri revidirana plana, uključujući poglavlja o planu REPowerEU, a u Komisiji je u pripremi za ocjenjivanje 17 revidiranih planova.

U izvješću se iznose brojni primjeri načina na koji je financiranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost pridonijelo provedbi transformacijskih reformi i ulaganja. Ostvaren je velik napredak u ostvarivanju svih šest stupova politike Mehanizma za oporavak i otpornost. Na taj način Mehanizam za oporavak i otpornost pokreće pozitivne promjene u područjima kao što su klimatska i digitalna tranzicija, socijalno djelovanje, zdravstvena skrb te socioekonomska i institucionalna otpornost. Njezini učinci ne osjećaju se samo u svakoj državi članici, već se njima podupire gospodarska konvergencija te socijalna i teritorijalna kohezija u cijeloj Uniji.

Na primjer, više od 6 milijuna ljudi sudjelovalo je u obrazovanju i osposobljavanju koje se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, 1,4 milijuna poduzeća primilo je potporu, 5,8 milijuna ljudi imalo je koristi od mjera zaštite od katastrofa povezanih s klimatskim promjenama kao što su poplave i šumski požari, a zahvaljujući provedbi planova država članica za oporavak i otpornost potrošnja energije smanjena je za 22 milijuna megavata.

U kontekstu kontinuiranog napretka u uvođenju mjera koje se financiraju Mehanizmom za oporavak i otpornost Komisija je nastavila uspješno prikupljati sredstva na tržištima kapitala za financiranje Mehanizma, pri čemu je dosad izdano više od 44 milijarde eura zelenih obveznica instrumenta NextGenerationEU.

 

Visoka razina transparentnosti

Komisija nastoji postići visoku jasnoću i transparentnost u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, čak i izvan okvira pravnih zahtjeva. Objavila je šest smjernica za potporu nacionalnim tijelima, kao i pojašnjenja. To je i cilj okvira za rješavanje mogućih promjena ključnih etapa i ciljnih vrijednosti koji je uvršten u današnje izvješće.

Komisija na internetskim stranicama Mehanizma za oporavak i otpornost nudi mnoštvo informacija, među ostalim o pojedinačnim planovima za oporavak i otpornost. Danas smo objavili nove stranice za pojedine države članice kako bismo bolje odražavali ulogu Mehanizma za oporavak i otpornost u provedbi plana REPowerEU, kao i izmjene pojedinačnih planova za oporavak i otpornost.

Nedavnom revizijom Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost od država članica zahtijeva se da objave informacije o 100 krajnjih primatelja koji primaju najviše sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Komisija je od država članica zatražila da te podatke brzo stave na raspolaganje za tablicu pokazatelja za oporavak i otpornost, internetskog portala kojim se prati napredak u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost u cjelini, kao i napredak svakog pojedinog nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Osim toga, kako bi se dodatno povećala vidljivost i transparentnost, Komisija je ove godine pokrenula internetsku interaktivnu kartu projekata koji se podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost u svakoj državi članici.

Valja napomenuti i da je održano 11 dijaloga na visokoj razini o oporavku i otpornosti s Europskim parlamentom te da su se na 21 sastanku neformalne stručne skupine za Mehanizam za oporavak i otpornost susreli Komisija i države članice.

Snažna zaštita financijskih interesa EU-a

Uzimajući u obzir i preporuke Europskog parlamenta, Vijeća i Europskog revizorskog suda, Komisija je 2023. dodatno ojačala pouzdanost svojeg okvira za kontrolu kako bi pružila dodatno jamstvo o redovitoj upotrebi sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost i djelotvornoj zaštiti financijskih interesa Unije, čime se dopunjuje primarna odgovornost država članica.

Komisija je dosad provela 14 ex post revizija ključnih etapa i ciljnih vrijednosti na temelju rizika kako bi dobila dodatno jamstvo da su informacije koje su dostavile države članice o njihovu zadovoljavajućem ostvarenju točne. Nakon što je pri ocjenjivanju početnih planova za oporavak i otpornost provjerila prikladnost nacionalnih sustava kontrole za zaštitu financijskih interesa Unije, Komisija je provela i 27 revizija tih sustava te će barem jednom do kraja godine provesti reviziju svih država članica.

Oporavak od gospodarskih posljedica pandemije je u tijeku zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU. Financirali smo nove i modernizirane bolnice i škole, podupirali poduzeća i obitelji te ojačali otpornost naše Unije kako nitko ne bi bio zapostavljen. To je Europa u najboljem svjetlu. U današnjem godišnjem izvješću sažeta su sva ta postignuća i ciljevi do 2026., predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, 19. rujna 2023. 

U današnjem drugom izvješću o Mehanizmu za oporavak i otpornost potvrđuje se da Europa napreduje s provedbom tog jedinstvenog instrumenta. Zahtjevi za plaćanje i isplate u punom su zamahu jer države članice ostvaruju ciljne vrijednosti i ključne etape koje pomažu u preobrazbi njihovih gospodarstava i društava te ih čine konkurentnijima i spremnijima za budućnost. Već se pokazalo da je Mehanizam za oporavak i otpornost doista donosi promjene već više od dvije godine, a preostale su nam još tri godine. Pomogao je u poticanju strukturnih reformi, povećao učinak ulaganja i ostao je dovoljno fleksibilan u okolnostima koje se brzo mijenjaju. Međutim, naš je rad daleko od završetka i moramo ubrzati provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost do 2026. kako bi cijeli EU imao korist., Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana, 19. rujna 2023.

Dvije i pol godine od njegova pokretanja Mehanizam za oporavak i otpornost ispunjava svoje obećanje. Od čiste energije do brzog interneta, od osposobljavanja i obrazovanja do zaštite od poplava, sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost podupiru se ključna ulaganja i reforme kojima se već poboljšava život milijuna Europljana. Međutim, u sljedeće tri godine predstoji nam još puno posla. Komisija je spremna nastaviti podupirati naše države članice koje rade na tome da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste tu povijesnu priliku., Paolo Gentiloni, povjerenik za gospodarstvo, 19.rujna 2023.   

 

Osnovne informacije

To je drugo u nizu godišnje izvješće Komisije kojima će se obuhvatiti provedba Mehanizma za oporavak i otpornost tijekom cijelog trajanja, kako je propisano Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Doprinijet će tekućem dijalogu o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost među institucijama EU-a i s dionicima.

Informacije navedene u izvješću temelje se na sadržaju planova za oporavak i otpornost, kako ih je ocijenila Komisija, na podacima koje su države članice dostavile do travnja 2023. u okviru svojih obveza izvješćivanja te na aktivnostima u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost do 1. rujna 2023.

 

Za daljnje informacije

Informativni članak o godišnjem izvješću o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Drugo godišnje izvješće o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost

Mehanizam za oporavak i otpornost

Pročišćeni tekst Uredbe o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Tablica pokazatelja oporavka i otpornosti

Pitanja i odgovori: Mehanizam za oporavak i otpornost

Pojedinosti

Datum objave
19. rujna 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj