Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak23. svibnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Komisija objavila pregled napretka država članica prema uvođenju eura

U Izvješću o konvergenciji za 2018. ocjenjuje se napredak država članica prema uvođenju eura. U izvješću je obuhvaćeno sedam država članica izvan europodručja koje imaju zakonsku obvezu uvesti euro: Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska...

Komisija je objavila Izvješće o konvergenciji za 2018

Komisija je objavila Izvješće o konvergenciji za 2018.: Pregled napretka država članica prema uvođenju eura

Potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, zadužen i za financijsku stabilnost, financijske usluge te uniju tržišta kapitala Valdis Dombrovskis izjavio je: „Euro je stvoren kao jedinstvena valuta za cijeli EU. Zbog toga je pristupanje europodručju omogućeno svim državama članicama koje se za to pripremaju. Istina je da se taj proces može činiti dug i ponekad težak. Komisija je voljna surađivati s državama članicama koje se žele pripremiti za uspješno članstvo u europodručju jačanjem svojih gospodarskih i financijskih sustava. Primjerice, u našem izvješću o konvergenciji navodi se da Bugarska već ispunjava nominalne kriterije iz Maastrichta povezane sa stabilnošću cijena, javnim financijama i konvergencijom dugoročnih kamatnih stopa. Podržavamo bugarska tijela koja trenutačno rade na pristupanju tečajnom mehanizmu (ERM II) kako bi ispunila i kriterij stabilnosti deviznog tečaja.”

Povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre Moscovici izjavio je: „Današnje izvješće nudi pregled napretka u području kriterija konvergencije, koji se mogu smatrati prijemnim ispitom za ulazak u europodručje. Trenutačno nijedna od sedam ocijenjenih država članica ne ispunjava sve pravne uvjete za pristupanje. No istovremeno moramo uzeti u obzir i jednu od ključnih lekcija iz prošla dva desetljeća, a to je da je za uspjeh država u europodručju stvarna gospodarska konvergencija jednako važna kao nominalna konvergencija. Zbog toga je važno da države koje žele pristupiti europodručju predano rade na jačanju produktivnosti, povećanju ulaganja, poboljšanju stanja zaposlenosti i smanjenju nejednakosti. Komisija je spremna pomoći, uključujući putem novog proračunskog instrumenta koji ćemo predstaviti sljedeći tjedan.”

Postupak pristupanja europodručju otvoren je i temelji se na pravilima. Izvješće se temelji na konvergencijskim kriterijima, koji se ponekad nazivaju „kriterijima iz Maastrichta” i koji su navedeni u članku 140. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Kriteriji konvergencije uključuju stabilnost cijena, uredne javne financije, stabilnost deviznog tečaja i konvergenciju dugoročnih kamatnih stopa. Ocjenjuje se i usklađenost nacionalnog zakonodavstva s propisima ekonomske i monetarne unije (EMU). U izvješću se zaključuje sljedeće:

  • Sve predmetne države članice ispunjavaju kriterij javnih financija.
  • Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska i Švedska ispunjavaju kriterij dugoročnih kamatnih stopa.
  • Bugarska, Hrvatska, Poljska i Švedska ispunjavaju kriterij stabilnosti cijena.
  • Nijedna država članica ne ispunjava kriterij deviznog tečaja jer nijedna od njih ne sudjeluje u tečajnom mehanizmu (ERM II): prije uvođenja eura potrebne su najmanje dvije godine sudjelovanja u tom mehanizmu, bez ozbiljnih napetosti.

Uz ocjenjivanje formalnih uvjeta za pristupanje europodručju, u izvješću se navodi da u nijednoj od navedenih država članica zakonodavstvo nije u potpunosti usklađeno s propisima EMU-a, osim u Hrvatskoj.

Komisija je sagledala i druge faktore iz Ugovora koje bi trebalo uzeti u obzir pri procjeni održivosti konvergencije te je zaključila da su države članice izvan europodručja općenito dobro gospodarski i financijski integrirane u EU. No neke od njih još uvijek imaju makroekonomske slabosti i/ili se suočavaju s izazovima u pogledu svojih poslovnih okruženja i institucionalnog okvira, što bi moglo ugroziti održivost procesa konvergencije.

Postizanje konvergencije i izgradnja čvrstih gospodarskih struktura nužni su za prosperitet EU-a kao cjeline i neometano funkcioniranje eura. Komisija je odlučna podržati države članice koje se pripremaju za pristupanje europodručju. Služba za potporu strukturnim reformama pomaže u oblikovanju i provedbi konkretnih reformi i jačanju ukupnih kapaciteta za reformu država članica. Kao dio svojih prijedloga za produbljivanje europske ekonomske i monetarne unije Komisija je predložila uvođenje posebnog postupka u okviru postojećeg Programa potpore strukturnim reformama putem kojeg bi se pružala tehnička potpora na zahtjev država članica koje se pripremaju uvesti euro. Komisija je u okviru svojeg prijedloga Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje nakon 2020. najavila da namjerava predložiti poseban instrument za konvergenciju za države članice izvan europodručja koje mu žele pristupiti. Uporaba tog instrumenta za konvergenciju bit će na dobrovoljnoj osnovi, a omogućavat će tehničku i financijsku potporu.

Prema danas objavljenom novom istraživanju Eurobarometra potpora za pristupanje europodručju u državama članicama izvan europodručja koje su obuhvaćene Izvješćem o konvergenciji povećala se za 4 postotna boda od prošle godine i sad iznosi 51 %. To istraživanje nadovezuje se na objavu istraživanja Eurobarometra iz prosinca 2017., koje je pokazalo da je potpora euru građana u europodručju na najvišoj razini od 2004.

Pojedinosti

Datum objave
23. svibnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj