Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak23. srpnja 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Državne potpore: Komisija poziva dionike da dostave primjedbe o revidiranim Smjernicama za regionalne potpore

Europska komisija danas je pokrenula javno savjetovanje u kojem je sve zainteresirane strane pozvala da iznesu primjedbe o nacrtu revidiranih smjernica EU-a za regionalne državne potpore („Smjernice za regionalne potpore”). Dionici mogu sudjelovati u...

Državne potpore: Komisija poziva dionike da dostave primjedbe o revidiranim Smjernicama za regionalne potpore

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Cilj je smjernica za regionalne potpore promicati gospodarski razvoj regija u nepovoljnom položaju u EU-u i istodobno osigurati ravnopravne uvjete među državama članicama. Regionalne potpore važan su instrument koji države članice koriste za jačanje regionalnog razvoja. Danas pozivamo dionike da iznesu primjedbe o našem nacrtu revidiranih smjernica kojima će se, osim cilja regionalnog razvoja, poduprijeti i dvostruki prijelaz na zeleno i digitalno gospodarstvo.

Cilj je smjernica za regionalne potpore promicati gospodarski razvoj regija u nepovoljnom položaju u EU-u i istodobno osigurati ravnopravne uvjete među državama članicama. Regionalne potpore važan su instrument koji države članice koriste za jačanje regionalnog razvoja.

Postojeće Smjernice za regionalne potpore revidiraju se u kontekstu Komisijine „provjere prikladnostipaketa za modernizaciju državnih potpora iz 2012., čiji je cilj ocijeniti jesu li postojeća pravila i dalje primjerena svrsi.

U nacrtu revidiranih Smjernica uzimaju se u obzir preliminarni rezultati provjere prikladnosti,koji pokazuju da su postojeće Smjernice za regionalne potpore u načelu dobro funkcionirale. Kako bi se iskustvo stečeno primjenom postojećih pravila uzelo u obzir i pojednostavnilo, Komisija istodobno predlaže niz ciljanih prilagodbi.

Nadalje, u nacrtu revidiranih Smjernica vodi se računa o novim prioritetima politike povezanima s europskim zelenim planom i europskom industrijskom i digitalnom strategijom. Primjerice, budući da su potrebe za ulaganjima u dvojnu tranziciju velike i da regijama treba omogućiti oporavak od gospodarskih posljedica epidemije koronavirusa, Komisija predlaže povećanje maksimalnog intenziteta potpora jer će to, uz jednake uvjete među državama članicama, omogućiti dodatne poticaje za privatna ulaganja u regije u najnepovoljnijem položaju. Komisija predlaže i dodatno pojednostavnjenje postupaka povezanih s državnim potporama za područja pravedne tranzicije, koja države članice upravo utvrđuju.

U okviru tekuće revizije pravila o državnim potporama Komisija i dalje razmatra dodatne mjere za njihovu provedbu koje bi mogle pridonijeti postizanju ciljeva zelenog plana i koje se moraju temeljiti na jasnim i objektivnim kriterijima. U okviru današnjeg savjetovanja o nacrtu revidiranih Smjernica za regionalne potpore Komisija poziva dionike da iznesu svoje mišljenje i o tom pitanju.

Nacrt smjernica i sve pojedinosti o javnom savjetovanju dostupni su na internetu.

Sljedeći koraci

Primjena postojećih smjernica, koje su trebale prestati važiti krajem godine, produljena je do kraja 2021. kako bi se zajamčila predvidljivost i pravna sigurnost tijekom postupka revizije.

Osim danas pokrenutog savjetovanja s dionicima, o predloženom tekstu Smjernica za regionalne potpore raspravljat će se i na sastanku Komisije i država članica koji će se održati pred kraj razdoblja savjetovanja. Države članice i dionici tako će zasigurno imati dovoljno prilika za iznošenje primjedbi na nacrt prijedloga Komisije.

Donošenje novih smjernica predviđeno je za početak 2021. kako bi se državama članicama osiguralo dovoljno vremena za izradu i prijavu karata regionalnih potpora koje će stupiti na snagu 2022.

Kontekst

U Europi oduvijek postoje znatne regionalne razlike u gospodarskom blagostanju, prihodima i nezaposlenosti. Cilj je regionalnih potpora podržati gospodarski razvoj u regijama Europe u nepovoljnom položaju i istodobno osigurati ravnopravne uvjete među državama članicama.

Komisija u Smjernicama za regionalne potpore utvrđuje uvjete pod kojima se regionalne potpore mogu smatrati spojivima s unutarnjim tržištem te kriterije za određivanje područja koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točaka (a) i (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Smjernice stoga sadržavaju i pravila na temelju kojih države članice mogu izraditi karte regionalnih potpora da bi utvrdile na kojim zemljopisnim područjima poduzeća mogu primiti regionalne državne potpore (potpomognuta područja) i na kojoj razini (intenzitet potpore).

Pojedinosti

Datum objave
23. srpnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj