Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak25. studenoga 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Cjenovno pristupačni, dostupni i sigurni lijekovi za sve: Komisija predstavila farmaceutsku strategiju za Europu

S namjerom da pacijentima zajamči pristup inovativnim i cjenovno pristupačnim lijekovima te podupre konkurentnost, inovacijske kapacitete i održivost farmaceutske industrije u Uniji, Komisija je danas donijela farmaceutsku strategiju za Europu...

Cjenovno pristupačni, dostupni i sigurni lijekovi za sve: Komisija predstavila farmaceutsku strategiju za Europu

Europska farmaceutska strategija ima četiri glavna cilja:

 • pacijentima zajamčiti pristup cjenovno pristupačnim lijekovima i pristupiti radu na neispunjenim zdravstvenim potrebama (npr. u području antimikrobne otpornosti, karcinoma, rijetkih bolesti)
 • poduprijeti konkurentnost, inovativnost i održivost farmaceutske industrije EU-a te razvoj visokokvalitetnih, sigurnih, djelotvornih i ekološki prihvatljivijih lijekova
 • poboljšati mehanizme za pripravnost i odgovor na krizu te raditi na problemu sigurnosti opskrbe
 • promicati visoku razinu kvalitete, djelotvornosti i sigurnosnih standarda te tako Uniji dati snažan glas na svjetskoj razini.

Iako je strategija mnogo više od instrumenta za odgovor na krizu, u njoj su primijenjene pouke iz početnog odgovora na pandemiju bolesti COVID-19, zahvaljujući kojima je europski farmaceutski sektor sada bolje pripremljen i otporniji.

U strategiji su predstavljene konkretne mjere kojima se želi zajamčiti dostupnost, raspoloživost i cjenovna pristupačnost lijekova. Njome se podupiru raznovrsni i sigurni lanci opskrbe kako bi se postigla otvorena strateška autonomija EU-a u svijetu te se promiču okolišno održivi farmaceutski proizvodi.

Zahvaljujući strategiji farmaceutska politika EU-a moći će čak i u dinamičnom okruženju stalnih znanstvenih i komercijalnih preobrazbi i dalje služiti interesima javnog zdravlja. Njome će se podupirati inovacije usmjerene na pacijente te integrirati digitalne i tehnološke promjene.

Izjave članova Kolegija

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Pandemija koronavirusa pokazala je da je iznimno važno ojačati naše zdravstvene sustave. U to se ubraja i raspoloživost sigurnih, djelotvornih i visokokvalitetnih lijekova dostupnih po pristupačnim cijenama. Unija se trenutačno suočava s teškim gospodarskim i društvenim okolnostima, no zahvaljujući danas donesenoj strategiji Europi i Europljanima takvi će lijekovi i dalje biti dostupni. Pozivam države članice i Parlament da podrže taj pristup, s čijom ćemo primjenom započeti sljedeće godine i nastaviti u budućnosti.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Djelotvorni i sigurni lijekovi, cjepiva i oblici liječenja u prošlosti su pridonijeli uklanjanju nekih od glavnih uzroka zaraza i bolesti opasnih po život. Ti će proizvodi imati ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i dobrobiti europskih građana u ovim teškim vremenima. Danas donesenom strategijom podupire se daljnja konkurentnost i inovativnost farmaceutske industrije EU-a, a istodobno se pazi na potrebe pacijenata i naših zdravstvenih sustava.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides istaknula je: Danas započinjemo s radom kako bi sigurni i djelotvorni lijekovi u svakom trenutku bili dostupni i pristupačni svim pacijentima u Uniji. Farmaceutskom strategijom za Europu ispunjavamo obećanje o stvaranju farmaceutskog okruženja otpornog na promjene u budućnosti i usmjerenog na pacijente u kojem industrija EU-a može stvarati inovacije, nesmetano se razvijati i zadržati položaj globalnog predvodnika. Spoj je to naše dugoročne vizije otvorene strateške autonomije te odgovora na postojeće izazove i slabe točke koje je na vidjelo iznijela bolest COVID-19. Danas smo još korak bliže uspostavi europske zdravstvene unije.

Kontekst

Farmaceutska strategija za Europu tek je početak dugoročnog procesa: u okviru njezine provedbe u nadolazećim će se godinama uvesti brojne ambiciozne zakonodavne i nezakonodavne mjere.

Te će se mjere odnositi na čitav ekosustav farmaceutskih proizvoda, ali i neke vidove područja medicinskih proizvoda. Strategija stvara sinergije sa zelenim planom i našim mjerama u okviru strateškog pristupa EU-a farmaceutskim proizvodima, a sve u cilju smanjenja rizika koji oni predstavljaju za okoliš, rješavanja problema onečišćenja prouzročenog farmaceutskim ostacima te promicanja zelenije proizvodnje, uporabe i odlaganja u farmaceutskoj industriji (izvješće o napretku objavljeno je danas; LINK). Povezana je i s danas predstavljenim planom o intelektualnom vlasništvu (poveznica SPP-a).

Glavne mjere strategije:

 • revizija temeljnog zakonodavstva o farmaceutskim proizvodima* (ciljni datum za prijedlog: 2022.) kako bi zakonodavni okvir bio otporan na promjene u budućnosti i pogodovao inovacijama
 • prijedlog o osnivanju tijela EU-a za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (prijedlog: druga polovina 2021.)
 • revizija uredbi o lijekovima za djecu i rijetke bolesti
 • pokretanje strukturiranog dijaloga sa svim dionicima u farmaceutskoj proizvodnji i javnim tijelima radi utvrđivanja slabih točaka u globalnom lancu opskrbe ključnim lijekovima te oblikovanja politika usmjerenih na jačanje kontinuiteta i sigurnosti opskrbe u EU-u
 • suradnja nacionalnih tijela na politikama određivanja cijena, plaćanja i nabave kako bi se poboljšala cjenovna pristupačnost i troškovna učinkovitost lijekova te održivost zdravstvenih sustava
 • stvaranje snažne digitalne infrastrukture, uključujući prijedlog o europskom prostoru za zdravstvene podatke (ciljni datum za prijedlog: 2021.)
 • potpora istraživanju i inovacijama, osobito putem programa Obzor 2020. i EU za zdravlje
 • mjere za promicanje inovativnih pristupa europskom istraživanju i razvoju te javnoj nabavi antimikrobnih sredstava i njihovih alternativa te mjere za ograničavanje i optimizaciju njihove uporabe.

Daljnji koraci

O strategiji će se na političkoj razini raspravljati na sastanku Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) 2. prosinca 2020.

Dodatne informacije

Farmaceutska strategija za Europu – komunikacija

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Videozapis

Internetska stranica o farmaceutskoj strategiji

* Direktiva 2001/83/EZ i Uredba (EZ) br. 726/2004

Pojedinosti

Datum objave
25. studenoga 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj