Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. veljače 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 10 min

#CETA - Europski parlament podržao je sporazum EU - Kanada

Europski parlament glasao je 15. veljače u korist Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (CETA). Tim sporazumom, kojim se potiče trgovina i jačaju gospodarski odnosi, otvaraju se nove prilike poduzećima iz EU-a...

Europska komisija pozdravlja podršku Parlamenta trgovinskom sporazumu s Kanadom

CETA – trgovinski sporazum kojim se određuju novi standardi globalne trgovine

CETA će zbog svoje napredne prirode istovremeno uspostaviti novi globalni standard za poglavlja o održivosti u trgovinskim sporazumima. Razlog tomu je odlučnost EU-a i Kanade da na temelju CETA-e pridonesu uzajamnom pozitivnom gospodarskom rastu, socijalnom razvoju i zaštiti okoliša.

Smanjenje pristojbi u vrijednosti preko 500 milijuna EUR godišnje u korist velikih i malih poduzeća

CETA će ukidanjem gotovo 99 % pristojbi donijeti konkretne koristi europskim poduzećima, u većini slučajeva odmah po stupanju na snagu. Čim sporazum stupi na snagu, Kanada će ukinuti carine u vrijednosti od 400 milijuna EUR na robu podrijetlom iz EU-a. Na kraju prijelaznih razdoblja za ukidanje carina ta će brojka narasti na više od 500 milijuna EUR godišnje. Sniženje carina koristit će primjerice poljskim uzgajivačima jabuka, španjolskim i francuskim vinarima ili talijanskim proizvođačima kravata (primjeri - EN).

Veći izbor za 500 milijuna potrošača EU-a uz zadržavanje europskih standarda

Otvaranjem tržišta mogao bi se spriječiti rast cijena i potrošačima osigurati veći izbor. Istovremeno, slobodna trgovina ne znači snižavanje ni promjenu standarda EU-a kojima se štite ljudsko zdravlje i sigurnost, socijalna prava, prava potrošača ili okoliš. Ti će standardi ostati nepromijenjeni, a sva će roba uvezena iz Kanade morati bez iznimke biti u skladu sa svim europskim pravilima i propisima za proizvode. To znači da se CETA-om neće promijeniti način na koji EU zakonski uređuje sigurnost hrane, uključujući proizvode od GMO-a i zabranu govedine tretirane hormonima.

Otvaranje kanadskog tržišta usluga i poticanje ulaganja

CETA je najdalekosežniji sporazum koji je EU dosad sklopila u području usluga i ulaganja. Europska će poduzeća uživati u novim pogodnostima u pogledu odobravanja svojih investicijskih projekata u Kanadi. Europska poduzeća imat će i više prilika za pružanje usluga, primjerice specijaliziranih pomorskih usluga poput jaružanja, premještanja praznih kontejnera ili usluga prijevoza određenih vrsta tereta na području Kanade. U ostalim uslužnim sektorima, kao što su usluge u području okoliša, telekomunikacija i financija, pristup tržištu zajamčen je na saveznoj razini a, po prvi put, i na pokrajinskoj razini. U okviru CETA-e, kao i u svim svojim trgovinskim sporazumima, EU u potpunosti štiti javne usluge.

Uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija

Sporazumom je predviđen okvir za odobravanje priznavanja kvalifikacija u reguliranim zanimanjima, primjerice zanimanja arhitekata, računovođa i inženjera, na temelju kojeg će mjerodavne strukovne organizacije u EU-u i Kanadi trebati zajednički osmisliti tehničke detalje za uzajamno priznavanje zanimanja. Nadležna tijela u Kanadi i EU-u potom će potvrditi njihov rad i dati mu pravni učinak.

Manje ograničenja pri prijelazu preko Atlantika u cilju privremenog rada

Zahvaljujući CETA-i zaposleni u poduzećima i drugi stručnjaci moći će lakše raditi s druge strane Atlantika te će se poduzećima olakšati privremeno premještanje osoblja između EU-a i Kanade, čime će se olakšati poslovanje europskih poduzeća u Kanadi. I drugi će stručnjaci moći lakše privremeno pružati pravne, računovodstvene, arhitektonske i slične usluge.

Veća konkurentnost europskih poduzeća na kanadskom tržištu

Zahvaljujući CETA-i europska poduzeća postat će konkurentnija na kanadskom tržištu jer će im se olakšati pružanje usluga nakon prodaje. Tako će poduzeća iz EU-a lakše izvoziti opremu, strojeve i softvere jer će im se omogućiti slanje inženjera za održavanje i drugih stručnjaka radi pružanja usluga nakon prodaje te srodnih usluga i podrške.

Dosad nezabilježen pristup javnim natječajima za poduzeća iz EU-a

Kanada je poduzećima iz EU-a omogućila pristup svojim državnim natječajima u većoj mjeri nego bilo kojem drugom trgovinskom partneru. Poduzeća iz EU-a moći će sudjelovati u javnim natječajima za isporuku robe i usluga ne samo na saveznoj razini, već i na razini kanadskih pokrajina i općina, što do sada nije bilo omogućeno nijednom poduzeću izvan Kanade. Procjenjuje se da je tržište javne nabave kanadskih pokrajina dvostruko veće od onoga na saveznoj razini. Osim toga, Kanada je pristala povećati transparentnost objavljivanjem svih javnih natječaja na jedinstvenom web-mjestu za javnu nabavu. To će za manja poduzeća u Europi biti od velike koristi s obzirom na to da je za manja poduzeća pristup informacijama jedna od većih prepreka pri pristupanju međunarodnim tržištima. Nezabilježen pristup javnim natječajima koristit će među ostalima i njemačkom poduzeću za recikliranje (primjeri drugih poduzeća - EN).

Niži troškovi za poduzeća uz jednako visoke standarde

EU i Kanada sporazumjeli su se o uzajamnom prihvaćanju potvrda o ocjeni sukladnosti u područjima kao što su električna roba, elektronička i radijska oprema, igračke, strojevi ili mjerna oprema. To znači da u određenim okolnostima tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u EU-u može testirati proizvode iz EU-a namijenjene izvozu u Kanadu u skladu s kanadskim pravilima i obrnuto. Time će se izbjeći da obje strane provode ista testiranja, čime se uvelike mogu smanjiti troškovi poduzeća i potrošača. Od te će mjere posebnu korist imati manja poduzeća za koje plaćanje istog testiranja dvaput može predstavljati veliko financijsko opterećenje.

Reformirani sustav zaštite ulaganja

CETA jamči zaštitu ulaganja bez obzira na to što potvrđuje pravo vlada na zakonsko uređivanje u javnom interesu, uključujući kada te odredbe utječu na inozemna ulaganja. Tradicionalni oblik rješavanja sporova između ulagača i države u mnogim trgovinskim sporazumima u kojima pregovaraju države članice (poznat pod nazivom ISDS) zamijenjen je novim i poboljšanim sustavom sudova za ulaganja (ICS).

Novi mehanizam bit će javan i neće se temeljiti na ad hoc sudovima. Imat će stručne i nezavisne suce koje će imenovati EU i Kanada, a koji će se pridržavati najviših etičkih standarda zahvaljujući strogom kodeksu ponašanja. Postupci u okviru tog sustava bit će transparentni, a uključivat će otvaranje saslušanja javnosti i objavljivanje dokumenata podnesenih za vrijeme postupaka. Odredbe o ulaganjima sužavaju broj slučajeva u kojima ulagač može tužiti državu i ne pružaju zaštitu fiktivnim poduzećima (prihvatljiva su samo poduzeća sa stvarnim gospodarskim vezama). Ni u kojem slučaju javni subjekt ne može biti prisiljen promijeniti zakon ili platiti kaznene odštete.

Reformirani ICS novo je obilježje trgovinskih sporazuma, a javne rasprave u mnogim zemljama još nisu završene. Stoga su države članice EU-a, uz potporu Komisije, odlučile da ICS neće biti u području primjene privremene provedbe CETA-e, što znači da će biti proveden tek nakon što sve države članice završe svoje nacionalne postupke ratifikacije. U tom razdoblju Komisija će, kako je predviđeno sporazumom, s Kanadom dodatno razraditi određene parametre novog sustava, primjerice izbor sudaca, pristup malih i srednjih poduzeća novom sustavu i mehanizam žalbi.

Nove mogućnosti za poljoprivrednike i proizvođače hrane uz zaštitu europskih oznaka zemljopisnog podrijetla

Zahvaljujući CETA-i stvorit će se nove prilike za poljoprivrednike i proizvođače hrane, a istovremeno će se u potpunosti zaštititi posebnosti EU-a. Prostor za određene proizvode na tržištu EU-a ograničen je i odmjeren te je protuteža broju mjesta za proizvode na kanadskom tržištu, a koji odgovara potrebama europskih izvođača proizvoda kao što su sir, vina i žestoka alkoholna pića, voće i povrće, prerađeni proizvodi te proizvodi s oznakom zemljopisnog podrijetla. Sva roba uvezena iz Kanade mora biti u skladu sa svim europskim pravilima i propisima za proizvode. Primjerice, u EU će se uvoziti samo meso koje nije tretirano hormonima.

CETA je i važan korak naprijed za mnoga srednja i manja poduzeća u ruralnim zajednicama koja se bave trgovinom poljoprivrednim proizvodima s obzirom na to da se Kanada obvezala zaštititi 143 posebna proizvoda iz posebnih zemljopisnih regija EU-a. U okviru CETA-e zaštitit će se prehrambeni proizvodi i pića iz EU-a koji su najčešća izvozna roba, od Roqueforta i balzamičnog octa iz Modene do nizozemske goude. Odsada će europski proizvodi biti zaštićeni od krivotvorenja na razini usporedivoj sa zaštitom predviđenom zakonodavstvom EU-a te će se izbjeći rizik od toga da ih se u Kanadi smatra generičkim proizvodima.

Zaštita europskih inovatora i umjetnika

CETA-om će se stvoriti ravnopravniji uvjeti između Kanade i EU-a u području prava intelektualnog vlasništva. Primjerice, usklađivanjem kanadskih pravila s pravilima EU-a o zaštiti tehnoloških mjera i upravljanju digitalnim pravima poboljšat će se zaštita autorskih prava. Poboljšat će se i način na koji se u kanadskom sustavu prava intelektualnog vlasništva štite patenti za farmaceutske proizvode iz EU-a. Poduprijet će se i izvršenje mjera zaštite predviđanjem mogućnosti privremenih mjera i sudskih zabrana za posrednike koji sudjeluju u povredama. Kanada se suglasila da će poboljšati svoje pogranične mjere protiv robe s krivotvorenim žigom, piratske robe i robe s krivotvorenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Zaštita ljudskih prava na radnom mjestu i zaštita okoliša

EU i Kanada CETA-om potvrđuju svoju predanost održivom razvoju. Slažu se da bi intenzivnija trgovina i ulaganja trebali pridonijeti zaštiti okoliša i radničkim pravima, a ne im naštetiti. EU i Kanada odlučne su u okviru CETA-e pridonijeti tome da gospodarski rast, socijalni razvoj i zaštita okoliša uzajamno pozitivno utječu. CETA obuhvaća obveze EU-a i Kanade u pogledu međunarodnih pravila o pravima radnika te o zaštiti okoliša i klime. CETA-om se jamči i snažna uloga civilnog društva EU-a i Kanade sudjelovanjem u provedbi obveza u tim područjima u okviru CETA-e. CETA-om se uspostavlja i postupak za rješavanje sporova, uključujući savjetovanje na razini vlade i odbor stručnjaka.

CETA sadržava ambiciozno i sveobuhvatno poglavlje o trgovini i održivom razvoju, uključujući rad i okoliš. Te su odredbe obvezujuće i stvaraju obveze iste pravne vrijednosti kao i bilo koja druga obveza u sporazumu. Te su odredbe i izvršive jer podliježu primjeni posebnog mehanizma rješavanja sporova s jasnim, obveznim i vremenski ograničenim postupkom rješavanja svih sporova koji se na njih odnose. Time se ujedinjuju napori vlada, vanjske procjene koje provodi skupina neovisnih stručnjaka, sudjelovanje civilnog društva te stručno znanje Međunarodne organizacije rada. Ti su rezultati javni i mogu se upotrijebiti kao sredstvo pritiska kojim se „počinitelja prekršaja” može natjerati da poduzme mjere.

Uzimajući u obzir vrsta obveze, taj mehanizam djeluje na uzroke problema sve do njihova rješavanja. Civilno društvo, uključujući sindikate, uključeno je u sve faze tog postupka rješavanja sporova. Taj je mehanizam odraz trenutačnog stajališta EU-a u tom području.

Zajednički instrument o tumačenju

Uz CETA-u EU i Kanada potpisali su i Zajednički instrument o tumačenju (EN), dokument koji će imati pravnu snagu te u kojemu je jasno i nedvosmisleno definirano što su Kanada i Europska unija dogovorile u nizu članaka CETA-e (primjerice novi sustav sudova za ulaganja, pravo na zakonsko uređivanje, javne usluge te rad i zaštita okoliša).

Kontekst i sljedeći koraci

EU i Kanada potpisali su trgovinski sporazum 30. listopada, a danas je suglasnost dao i Europski parlament. Time se otvara put da CETA, nakon dovršetka ratifikacije s kanadske strane, privremeno stupi na snagu. Privremenom primjenom ovog trgovinskog sporazuma, u skladu s prethodnim sporazumima EU-a, želi se omogućiti njegova svrhovita primjena. Potpuna ratifikacija CETA-e dovršit će se prihvaćanjem sporazuma u parlamentima svih država članica u skladu s njihovim nacionalnim ustavnim zahtjevima.

Vijeće je istovremeno s donošenjem odluke o potpisivanju u listopadu 2016. donijelo drugu odluku (EN) o odredbama koje se izuzimaju iz privremene primjene. One se uglavnom odnose na sljedeća područja:

1) zaštita ulaganja

2) pristup tržištu za ulaganja u pogledu portfeljnih ulaganja

3) sustav sudova za ulaganja.

U pogledu trgovine i održivog razvoja, rada i okoliša, Odluka Vijeća sadržava odredbu kojom se omogućuje privremena primjena onih poglavlja koja poštuju raspodjelu nadležnosti između Unije i država članica.

Pojedinosti

Datum objave
15. veljače 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj