Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Medicinska škola Bjelovar obrazuje i odgaja sposobne, odgovorne, samosvjesne i zadovoljne mlade ljude spremne za uključivanje u tržište rada.

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će Centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga. Uz promociju strukovnih zvanja, organizirat će se i održavanje programa prilagođenih učenicima s teškoćama.

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda je Medicinska škola Bjelovar. Medicinska škola Bjelovar obrazuje i odgaja sposobne, odgovorne, samosvjesne i zadovoljne mlade ljude spremne za uključivanje u tržište rada. Razvijaju timski duh i svijest o važnosti očuvanja okoliša i pomaganja potrebitima te promiču zdravlje kao osnovnu ljudsku vrednotu jer Bene Est Bene Facere ili Dobro je činiti Dobro.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 28.852.446,81 kuna, u potpunosti financiran sredstvima Europske unije, Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe je od 18. veljače 2020. do 18. prosinca 2023. godine, sveukupno trajanje od 46 mjeseci.