Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. listopada 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Zeleni plan: Komisija donosi novu strategiju o kemikalijama za netoksični okoliš

Europska komisija danas je donijela EU-ovu strategiju održivosti u području kemikalija. Strategija je prvi korak prema cilju nulte stope onečišćenja za netoksični okoliš najavljenom u europskom zelenom planu. Potaknut će inovacije za sigurne i...

Zeleni plan: Komisija donosi novu strategiju o kemikalijama za netoksični okoliš

U strategiji o kemikalijama u potpunosti se prepoznaje važnost kemikalija za dobrobit ljudi te za zelenu i digitalnu tranziciju europskog gospodarstva i društva, kao i hitna potreba za rješavanjem zdravstvenih i ekoloških problema uzrokovanih najštetnijim kemikalijama. S obzirom na to, u strategiji se utvrđuju konkretne mjere kako bi kemikalije bile predviđene da budu sigurne i održive te se osigurava mogućnost iskorištavanja svih prednosti kemikalija, a da pritom nema štetnih posljedica za planet ni za sadašnje i buduće generacije. To znači da se, ako nije nužna, izbjegava uporaba kemikalija najštetnijih za ljudsko zdravlje i okoliš, posebno u proizvodima široke potrošnje i za najosjetljivije skupine, ali i da se sve kemikalije upotrebljavaju na sigurniji i održiviji način. Planira se nekoliko inovacijskih i ulagačkih mjera koje bi pomogle kemijskoj industriji u prijelaznom razdoblju. Strategijom se također skreće pozornost država članica na mogućnosti koje nudi Mehanizam za oporavak i otpornost za ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju industrijskog sektora EU-a, uključujući i ulaganja u kemijski sektor.

Povećanje zaštite zdravlja i okoliša

Strategijom se nastoji znatno povećati zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od štetnih kemikalija, pri čemu se posebna pozornost posvećuje osjetljivim skupinama stanovništva. Među glavnim su inicijativama:

  • postupno ukidanje uporabe najštetnijih tvari, među ostalim endokrinih disruptora, kemikalija koje utječu na imunološke i dišne sustave te postojanih tvari kao što su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari (PFAS), osim ako se dokaže da je njihova uporaba nužna u proizvodima široke potrošnje kao što su igračke, proizvodi za njegu djece, kozmetika, deterdženti, materijali koji dolaze u dodir s hranom i tekstil
  • smanjenje količine i zamjena, koliko god je to moguće, zabrinjavajućih tvari u svim proizvodima. Prednost će se dati kategorijama proizvoda koje utječu na osjetljive skupine stanovništva i koje imaju najveći potencijal za kružno gospodarstvo.
  • rješavanje problema kombiniranog učinka kemikalija (učinak koktela) boljim uzimanjem u obzir rizika za ljudsko zdravlje i okoliš uslijed svakodnevne izloženosti mješavini kemikalija iz različitih izvora
  • uključivanje zahtjeva u pogledu informiranja u inicijativu politike za održive proizvode kako bi se osiguralo da proizvođači i potrošači mogu pristupiti informacijama o kemijskom sadržaju i sigurnoj uporabi.

Poticanje inovacija i promicanje konkurentnosti EU-a

Povećanje sigurnosti i održivosti kemikalija zahtijeva kontinuirani trud, ali ujedno stvara prilike za gospodarski rast. Cilj je strategije iskoristiti te prilike i omogućiti zelenu tranziciju kemijskog sektora i njegovih lanaca vrijednosti. U mjeri u kojoj je to moguće, nove kemikalije i materijali moraju biti predviđeni da budu sigurni i održivi od proizvodnje do kraja životnog ciklusa. Time će se izbjeći najštetniji učinci kemikalija i svesti na najmanju moguću razinu njihov utjecaj na klimu, uporabu resursa, ekosustave i bioraznolikost. Strategijom se predviđa globalno konkurentni položaj industrijskog sektora EU-a u području proizvodnje i uporabe sigurnih i održivih kemikalija. Mjerama najavljenima u strategiji podupirat će se industrijske inovacije kako bi takve kemikalije postale standard na tržištu EU-a i mjerilo širom svijeta. To će se uglavnom postići:

  • utvrđivanjem kriterija sigurnosti i održivosti kemikalija tijekom cijelog životnog ciklusa te pružanjem financijske potpore za stavljanje na tržište i uporabu sigurnih i održivih kemikalija
  • razvojem i prihvaćanjem u osnovi sigurnih i održivih tvari, materijala i proizvoda s pomoću financijskih i investicijskih instrumenata EU-a te javno-privatnih partnerstava
  • pojačanom provedbom propisa EU-a na granicama i na jedinstvenom tržištu
  • uspostavom programa EU-a za istraživanje i inovacije u području kemikalija kako bi se uklonili nedostaci u znanju o učinku kemikalija, promicale inovacije i zaustavilo ispitivanje na životinjama
  • pojednostavnjenjem i konsolidacijom pravnog okvira EU-a – npr. uvođenjem, među ostalim, postupka „jedna procjena po tvari”, promicanjem načela „bez podataka nema tržišta” i uvođenjem ciljanih izmjena Uredbe REACH i sektorskog zakonodavstva.

Komisija će standarde sigurnosti i održivosti promicati i na globalnoj razini te će pružati dobar primjer i promicati usklađen pristup s ciljem da se opasne tvari koje su zabranjene u EU-u ne proizvode za izvoz.

Izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan Frans Timmermans, izjavio je: Strategija o kemikalijama prvi je korak prema ostvarenju cilja nulte stope onečišćenja u Europi. Kemikalije su dio našeg svakodnevnog života i omogućuju razvoj inovativnih rješenja za ekologizaciju našeg gospodarstva. Međutim, moramo se pobrinuti da se kemikalije proizvode i upotrebljavaju na način koji ne šteti ljudskom zdravlju i okolišu. Posebno je važno prestati s uporabom najštetnijih kemikalija u proizvodima široke potrošnje, od igračaka i proizvoda za njegu djece do tekstila i materijala koji dolaze u dodir s hranom.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius, izjavio je: Svoju dobrobit i visok životni standard dugujemo mnogim korisnim kemikalijama koje su ljudi izumili tijekom posljednjih 100 godina. Međutim, ne možemo ignorirati negativne posljedice opasnih kemikalija na okoliš i ljudsko zdravlje. Postigli smo velik napredak u području regulacije kemikalija u EU-u te ovom strategijom želimo unaprijediti naša postignuća i najopasnije kemikalije držati podalje od okoliša i naših tijela, a posebice od najosjetljivijih skupina društva.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides, izjavila je: Naše zdravlje uvijek mora biti na prvom mjestu i upravo smo to osigurali značajnom inicijativom Komisije za strategiju o kemikalijama. Kemikalije su važne za naše društvo i moraju biti sigurne i proizvedene na održiv način. No, moramo se zaštititi od štetnih kemikalija. Ova strategija pokazuje našu predanost i odlučnost da zaštitimo zdravlje građana širom EU-a.

Kontekst

Europa je 2018. bila drugi najveći proizvođač kemikalija (16,9 % ukupnog iznosa prodaje). Proizvodnja kemikalija četvrti je najveći industrijski sektor u EU-u, u kojem je izravno zaposleno otprilike 1,2 milijuna ljudi. Od proizvedenih kemikalija 59 % izravno se isporučuje drugim sektorima, uključujući sektore zdravstva, građevinarstva, elektronike te automobilski i tekstilni sektor. Očekuje se da će se globalna proizvodnja kemikalija udvostručiti do 2030., a vjerojatno će se i povećati već raširena uporaba kemikalija, među ostalim i u proizvodima široke potrošnje.

EU ima detaljno zakonodavstvo o kemikalijama, što je omogućilo stvaranje najnaprednije baze znanja o kemikalijama na svijetu i osnivanje znanstvenih tijela za procjenu rizika i opasnosti kemikalija. EU je uspio smanjiti i rizike za ljude i okoliš za određene opasne kemikalije kao što su karcinogene tvari.

Međutim, potrebno je dodatno ojačati politiku EU-a o kemikalijama kako bi se uzele u obzir najnovije znanstvene spoznaje i mišljenja građana. Mnoge kemikalije mogu naškoditi okolišu, ljudskom zdravlju i budućim generacijama. One mogu narušiti ekosustave, oslabiti otpornost ljudi i umanjiti sposobnost reakcije na cjepiva. Ispitivanja biomonitoringa ljudi u EU-u upućuju na sve veći broj opasnih kemikalija u ljudskoj krvi i tkivima, uključujući određene pesticide, biocide, farmaceutske proizvode, teške metale, plastifikatore i usporivače gorenja. Kombinirana prenatalna izloženost nekoliko kemikalija dovela je do smanjenog rasta fetusa i nižih stopa nataliteta.

Više informacija

Komunikacija o strategiji održivosti u području kemikalija: Prelazak na netoksični okoliš

Pitanja i odgovori o strategiji održivosti u području kemikalija

Informativni članak o strategiji održivosti u području kemikalija

Pojedinosti

Datum objave
15. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj