Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak11. svibnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Zaštita potrošača: Komisija donosi stroža pravila o zaštiti potrošača u internetskom financijskom poslovanju

Cilj je Prijedloga unaprijediti prava potrošača i potaknuti prekogranično pružanje financijskih usluga na jedinstvenom tržištu.

Zaštita potrošača: Komisija donosi stroža pravila o zaštiti potrošača u internetskom financijskom poslovanju

Europska komisija danas započinje reformu pravila EU-a o trgovanju na daljinu financijskim uslugama koje su namijenjene potrošačima. Cilj je Prijedloga unaprijediti prava potrošača i potaknuti prekogranično pružanje financijskih usluga na jedinstvenom tržištu. S obzirom na sveukupnu digitalizaciju tog sektora i niz novih financijskih usluga, tržište se od uvođenja navedenih pravila 2002. uvelike promijenilo. Taj se trend pojačao zbog pandemije bolesti COVID-19, kad se broj internetskih transakcija dodatno povećao.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Potrošači se sve više koriste internetskim uslugama, među ostalim i za financijsko poslovanje, i to je svakako poželjno. Međutim, pravila moraju biti u skladu s najnovijim kretanjima. Potrošačima su potrebne jasne informacije i „sigurnosna mreža” u slučaju da nešto pođe po zlu.

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders dodao je: Nema dvojbe da naša pravila moraju pratiti razvoj financijskih usluga. Digitalizacija i novi financijski proizvodi preobrazili su taj sektor u posljednjih dvadeset godina, a nedavna ograničenja kretanja zbog pandemije pokazala su da je učinkovitiji i suvremeniji regulatorni okvir za financijske usluge na daljinu važniji nego ikad prije. Iako razmjer rizika i izazova može varirati, sigurnost potrošača mora biti na prvome mjestu.

Modernizacija pravila EU-a

Kako bi se potaknuo razvoj financijskih usluga na unutarnjem tržištu i osigurala visoka razina zaštite potrošača, Prijedlogom se uvode mjere u nekoliko područja.

  • Lakše ostvarivanje 14-dnevnog prava na odustajanje ako su ugovori o pružanju financijskih usluga sklopljeni na daljinu: kako bi ostvarivanje tog prava bilo jednostavnije, trgovci će pri prodaji elektroničkim putem morati kupcima osigurati gumb za odustajanje. Nadalje, trgovac je obvezan poslati obavijest o pravu na odustajanje ako su predugovorne informacije primljene u roku kraćem od jednog dana prije sklapanja ugovora.
  • Jasna pravila o tome koje predugovorne informacije treba dostaviti te kako i kad ih treba dostaviti: Prijedlogom se moderniziraju pravila elektroničke komunikacije te se utvrđuje obveza prodavatelja da unaprijed dostavi određene informacije, na primjer e-adresu trgovca, podatke o potencijalnim skrivenim troškovima ili riziku povezanom s financijskom uslugom. Te informacije moraju biti u istaknutom obliku na zaslonu, a uvode se i pravila o upotrebi skočnih prozora ili poveznica za pružanje detaljnijih informacija. Prema novim pravilima potrošači bi trebali imati dovoljno vremena za razmatranje primljenih informacija, najmanje jedan dan prije nego što sklope ugovor.
  • Posebna pravila za zaštitu potrošača pri sklapanju ugovora o financijskim uslugama na internetu: ugovore o financijskim uslugama ponekad je teško razumjeti, osobito ako se o njima pregovara na daljinu. Prijedlogom se trgovci obvezuju na uspostavu pravednih i transparentnih internetskih sustava te na pružanje odgovarajućih objašnjenja pri upotrebi internetskih alata (npr. robotizirani savjeti ili prozori za čavrljanje). Potrošači će biti u boljem položaju jer će moći zatražiti ljudsku intervenciju ako u interakciji s internetskim alatima ne dobiju sve odgovore.
  • Provedba: Prijedlogom su predviđene veće ovlasti za nadležna tijela. Na ugovore o financijskim uslugama sklopljene na daljinu primjenjivat će se strože sankcije u slučaju raširenih prekograničnih povreda, uz najveću kaznu od najmanje 4 % godišnjeg prometa.
  • Potpuno usklađivanje kako bi se osigurala ista visoka razina zaštite potrošača na cijelom unutarnjem tržištu: Prijedlogom se uvodi potpuno pravno usklađivanje, što znači da će pravila vrijediti za sve pružatelje usluga u svim državama članicama.

Daljnji koraci

O Komisijinu Prijedlogu raspravljat će Vijeće i Europski parlament.

Kontekst

U posljednjih 20 godina trgovanje na daljinu financijskim uslugama koje su namijenjene potrošačima doživjelo je velike promjene. Pružatelji financijskih usluga i potrošači prestali su upotrebljavati faks uređaje, koji se spominju u Direktivi, a pojavili su se novi akteri (kao što su financijskotehnološka poduzeća) s novim poslovnim modelima i novim distribucijskim kanalima (npr. financijske usluge koje se prodaju putem interneta). Osim toga, zbog posljedica pandemije bolesti COVID-19 i povezanih mjera ograničenja kretanja općenito se povećala kupnja na internetu.

Provedena je potpuna evaluacija Direktive. Glavni zaključci bili su sljedeći: i. nakon početka primjene Direktive doneseni su brojni zakonodavni akti EU-a o određenim proizvodima (npr. Direktiva o potrošačkim kreditima) i horizontalni propisi EU-a (Opća uredba o zaštiti podataka), zbog čega su se relevantnost i dodana vrijednost Direktive postupno smanjivale; ii. niz promjena, na primjer sve veća digitalizacija usluga, umanjilo je djelotvornost Direktive; iii. međutim, Direktiva je i dalje bila korisna jer se njezinom horizontalnom primjenom osiguralo da potrošači imaju određenu razinu zaštite za ugovore sklopljene na daljinu u slučaju financijskih proizvoda koji dotad nisu bili obuhvaćeni nijednim propisom EU-a (npr. s obzirom na to da ne postoje propisi EU-a o kriptoimovini, primjenjuje se Direktiva).

U procjeni učinka priloženoj Prijedlogu ispitano je nekoliko opcija. Rješenja iz najpoželjnije opcije uključuju stavljanje izvan snage Direktive 2002/65/EZ, moderniziranje i umetanje još uvijek relevantnih članaka (pravo na predugovorne informacije i pravo na odustajanje) u Direktivu 2011/83/EU (Direktiva o pravima potrošača), proširenje primjene određenih pravila iz Direktive 2011/83/EU na financijske usluge namijenjene potrošačima koje su sklopljene na daljinu (npr. pravila o dodatnim plaćanjima i pravila o izvršenju i sankcijama) te uvođenje ciljanih novih odredaba kako bi se osigurala pravednost kad potrošači sklapaju ugovore o financijskim uslugama na internetu. Prema tome, u Prijedlogu su se uzeli u obzir konstatirani problemi te se ostvarivanju ciljeva pristupa na najdjelotvorniji, najučinkovitiji i najproporcionalniji način.

Dodatne informacije

Prijedlog o izmjeni pravila koja se odnose na ugovore o financijskim uslugama sklopljene na daljinu

Pravila EU-a o trgovanju na daljinu financijskim uslugama

Pojedinosti

Datum objave
11. svibnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj