Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. prosinca 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Zapošljavanje i socijalna politika u Europi 2016: prisutni su pozitivni rezultati

Stvoreno je tri milijuna radnih mjesta, zapošljavanje je u porastu, a siromaštvo u padu. Međutim, razina je nezaposlenosti još uvijek visoka, a među državama članicama u tom pogledu vladaju velike razlike. Tržišta rada i društva trebat će se...

shutterstock-158522279.jpg

U danas objavljenom najnovijem godišnjem Pregledu razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi (ESDE) prisutni su pozitivni rezultati.

U ovogodišnjem je Pregledu razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici – području koje skraćeno nazivamo ESDE – fokus stavljen na zapošljavanje u kontekstu rješavanja pitanja siromaštva, digitalizaciju i promjenjivi svijet rada, ulogu socijalnog dijaloga, razlike među državama članicama te integraciju izbjeglica u tržište rada.

Porast zaposlenosti, pad siromaštva

Promjenjivi svijet rada

Konvergencija i divergencija u EU-u

Integracija izbjeglica u društvima i tržištima rada

Stvaranje kapaciteta za socijalni dijalog

Kontekst

U Pregledu razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici opisuju se najnoviji trendovi u zapošljavanju i socijalnoj politici te se razmatraju budući problemi i mogući odgovori u obliku politika. Pregled je glavno izvješće Europske komisije za predstavljanje dokaza i analize te ispitivanje kretanja i budućih problema.

Postoje brojni konkretni primjeri načina na koji Komisija namjerava rješavati probleme otkrivene na temelju godišnjih Pregleda ESDE-a. Najistaknutija je inicijativa europski stup socijalnih prava (EN). Nakon opsežnog savjetovanja pokrenutog u ožujku 2016. završni će se prijedlog te inicijative predstaviti početkom sljedeće godine. Glavna područja inicijative su stvaranje najvećeg mogućeg broja prilika za zapošljavanje, jamčenje uključivih tržišta rada i društava te podupiranje ponovne uzlazne konvergencije u europodručju i EU28 kao cjelini.

Komisija će uložiti dodatni trud u okviru novog Programa vještina koji je pokrenula u lipnju 2016. kako bi nastavila ulagati u vještine stanovništva i time omogućila ljudima da zadovolje zahtjeve tržišta rada. To obuhvaća pokretanje Plana za sektorsku suradnju u pogledu vještina početkom sljedeće godine. U tom će se kontekstu u prvoj polovici 2017. također pokrenuti alat za profiliranje vještina državljana trećih zemalja. Njime će se omogućiti rana identifikacija, vidljivost i priznavanje vještina i kvalifikacija tražitelja azila, izbjeglica i drugih migranata.

Konačno, pojavljuju se rezultati Komisijinih nastojanja u području smanjivanja nezaposlenosti općenito, a posebno nezaposlenosti mladih. Od 2013. se broj nezaposlenih mladih smanjio za 1,6 milijuna, a broj mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju za 900 000. Komisija je produljila program Garancija za mlade, uložila dodatna financijska sredstva u Inicijativu za zapošljavanje mladih i nedavno predstavila inicijativu za ulaganje u europske mlade kako bi u najvećoj mogućoj mjeri povećala prilike mladih na tržištu rada.

Pojedinosti

Datum objave
20. prosinca 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj