Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. travnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Zajednički istraživački centar: Nova metoda za pomoć tvorcima politika u obrani demokracija od hibridnih prijetnji

Model CORE pomoći će tvorcima politika EU-a da se uključe u hibridni paket instrumenata EU-a izrađen u skladu sa Strateškim kompasom za sigurnost i obranu.

Zajednički istraživački centar: Nova metoda za pomoć tvorcima politika u obrani demokracija od hibridnih prijetnji

Zajednički istraživački centar Komisije danas je objavio izvješće pod nazivom Hibridne prijetnje: sveobuhvatan ekosustav otpornosti. Izvješće tvorcima politika pruža model i preporuke za učinkovito i koordinirano suzbijanje složenih hibridnih prijetnji. Model „sveobuhvatnog ekosustava otpornosti” (CORE) služi kao strateški pregled s pomoću kojeg tvorci politika mogu donijeti odluke o resursima, alatima i mjerama za mobilizaciju u kontekstu neprijateljskih aktivnosti na razini EU-a, država članica ili na operativnoj razini.

Tim novim modelom, pripremljenim u partnerstvu s Europskim centrom izvrsnosti za suzbijanje hibridnih prijetnji (Hybrid CoE), uzimaju se u obzir interakcije među različitim slojevima društva (među ostalim, vlast, građanski sektor, službe), kao i različitim razinama (međunarodna, nacionalna i lokalna). Modelom se prikazuje kako aktivnosti povezane s hibridnim prijetnjama ugrožavaju demokracije različitim vrstama učinaka na različite elemente modela.

Model CORE stoga se može smatrati nacrtom za prilagodljivo razmišljanje kojim se državama članicama EU-a pomaže da razumiju kako, pojedinačno ili zajednički, mogu potaknuti otpornost i povećati svoj manevarski prostor u slučaju hibridnih prijetnji.

Model CORE pomoći će tvorcima politika EU-a da se uključe u hibridni paket instrumenata EU-a izrađen u skladu sa Strateškim kompasom za sigurnost i obranu. Kako je navedeno u ključnim strategijama EU-a kao što je Komunikacija o strategiji EU-a za sigurnosnu uniju, zemlje se suočavaju s hibridnim prijetnjama povećane razine složenosti. Državni i nedržavni akteri upotrebljavaju hibridne strategije, uključujući kibernapade, kampanje dezinformiranja, izravno uplitanje u izbore i političke procese, gospodarsku prisilu i instrumentalizaciju nezakonitih migracijskih tokova. U Komunikaciji o doprinosu Komisije europskoj obrani također se hitno poziva na snažan poticaj europskoj otpornosti i obrani od tih prijetnji. Više informacija dostupno je u vijestima.

Pojedinosti

Datum objave
20. travnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj