Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak2. ožujka 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Vaše mišljenje o obveznom registru transparentnosti - #EUHaveYourSay

Europska komisija traži mišljenje svih zainteresiranih strana o učinkovitosti postojećeg registra transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobekoje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politika EU-a...

20160302_eu-have-your-say.jpg

Cilj savjetovanja

Komisija se obvezala povećati transparentnost u odnosu na vlastiti način rada te općenito na donošenje odluka na razini Europske unije. U tom je pogledu izrazila namjeru o izradi prijedloga za poboljšanje registra transparentnosti. Registar transparentnosti alat je koji su uspostavili Europski parlament i Europska komisija kako bi se dao bolji uvid u aktivnosti lobiranja kojima se pokušava utjecati na oblikovanje politika na razini Europske Unije.

Cilj je ovog savjetovanja dvostruki: (1) prikupiti stajališta o postojećem registru transparentnosti i (2) prikupiti ideje o izgledu budućeg obveznog programa upisivanja u registar najavljenog u političkim smjernicama predsjednika Junckera. Svrha savjetovanja ocijeniti je dosadašnji registar i saznati što u njemu dobro funkcionira, a što bi se i kako moglo poboljšati u cilju iskorištavanja nejgova punog potencijala kao snažnog alata za reguliranje odnosa između institucija EU-a i zastupnika interesnih skupina. Komisija će pri izradi prijedloga o obveznom registru uzeti u obzir rezultate javnog savjetovanja.

redsjednik Juncker u svojim je političkim prioritetima za Komisiju naveo čvrstu predanost povećanoj transparentnosti. U tom je pogledu poduzeto nekoliko konkretnih koraka. U studenome 2014. Komisija se obvezala objavljivati informacije o tome s kim se njezini politički čelnici i viši dužnosnici sastaju te omogućiti bolji pristup dokumentima povezanima s pregovorima o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) sa SAD-om. U svibnju 2015. Komisija je predstavila svoj program za bolju regulativu koji sadržava niz mjera za veću otvorenost i transparentnost postupka odlučivanja na razini EU-a, uključujući sekundarno zakonodavstvo.

Nova Komisija odlučila je isto tako da bi se povjerenici, članovi kabineta i glavni direktori trebali sastajati samo sa zastupnicima interesnih skupina koji su upisani u registar transparentnosti – alat kojim se pružaju informacije o subjektima koji žele utjecati na oblikovanje politika u institucijama EU-a, područjima njihova djelovanja te ljudskim i financijskim resursima kojima raspolažu.

Lobiranje je sastavni dio zdrave demokracije. Njime se raznim interesnim skupinama omogućuje da iznesu svoje stajalište o javnim odlukama za koje smatraju da bi mogle imati učinak na njihovo djelovanje. Osim toga, lobiranje može pozitivno utjecati na kvalitetu donošenja odluka jer zakonodavcima i donositeljima odluka omogućuje dodir sa stručnim znanjem. Registar transparentnosti mrežni je alat kojim se pružaju informacije o tome tko lobira u Europskom parlamentu i Komisiji, u ime koga, o kojim pitanjima te uz koja proračunska sredstva. Trenutačno je u registar upisano i njegov kodeks ponašanja potpisalo 9000 subjekata.

U skladu s preuzetim obvezama u pogledu povećanja transparentnosti te s političkim smjernicama Europske komisije 2015. – 2019., Komisija je najavila da namjerava donijeti prijedlog o međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti kojim bi se obuhvatile aktivnosti lobiranja u Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europske komisije. Ovo savjetovanje provodi se u svrhu informiranja za potrebe izrade tog prijedloga.

Što je registar transparentnosti?

Kako sudjelovati?

Poveznica na elektronički upitnik

Priopćenje za medije

Predsjednik Juncker u svojim je političkim prioritetima za Komisiju naveo čvrstu predanost povećanoj transparentnosti. U tom je pogledu poduzeto nekoliko konkretnih koraka. U studenome 2014. Komisija se obvezala objavljivati informacije o tome s kim se njezini politički čelnici i viši dužnosnici sastaju te omogućiti bolji pristup dokumentima povezanima s pregovorima o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) sa SAD-om. U svibnju 2015. Komisija je predstavila svoj program za bolju regulativu koji sadržava niz mjera za veću otvorenost i transparentnost postupka odlučivanja na razini EU-a, uključujući sekundarno zakonodavstvo.

Nova Komisija odlučila je isto tako da bi se povjerenici, članovi kabineta i glavni direktori trebali sastajati samo sa zastupnicima interesnih skupina koji su upisani u registar transparentnosti – alat kojim se pružaju informacije o subjektima koji žele utjecati na oblikovanje politika u institucijama EU-a, područjima njihova djelovanja te ljudskim i financijskim resursima kojima raspolažu.

Lobiranje je sastavni dio zdrave demokracije. Njime se raznim interesnim skupinama omogućuje da iznesu svoje stajalište o javnim odlukama za koje smatraju da bi mogle imati učinak na njihovo djelovanje. Osim toga, lobiranje može pozitivno utjecati na kvalitetu donošenja odluka jer zakonodavcima i donositeljima odluka omogućuje dodir sa stručnim znanjem. Registar transparentnosti mrežni je alat kojim se pružaju informacije o tome tko lobira u Europskom parlamentu i Komisiji, u ime koga, o kojim pitanjima te uz koja proračunska sredstva. Trenutačno je u registar upisano i njegov kodeks ponašanja potpisalo 9000 subjekata.

U skladu s preuzetim obvezama u pogledu povećanja transparentnosti te s političkim smjernicama Europske komisije 2015. – 2019., Komisija je najavila da namjerava donijeti prijedlog o međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti kojim bi se obuhvatile aktivnosti lobiranja u Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europske komisije. Ovo savjetovanje provodi se u svrhu informiranja za potrebe izrade tog prijedloga.

Pojedinosti

Datum objave
2. ožujka 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj