Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak27. listopada 2015.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Usredotočenost i ostvarivanje 10 prioriteta

Junckerova Komisija donosi svoj drugi po redu godišnji program rada: usredotočenost i ostvarivanje 10 prioriteta.

shutterstock-91237949.jpg

Europska komisija donijela je danas svoj program rada za 2016.,drugi po redu za Junckerovu Komisiju, u kojemu potvrđuje svoju predanost ostvarivanju deset političkih prioriteta iz Političkih smjernica. Priprema tog programa rada započela je govorom o stanju Unije predsjednika Junckera pred Europskim parlamentom 9. rujna i pismom namjere koje su istoga dana Predsjednik i prvi potpredsjednik Timmermans uputili predsjednicima Europskog parlamenta i Vijeća, a odvija se u konstruktivnom dijalogu s Europskim parlamentom i Vijećem. Programom rada Europski parlament i Vijeće pozivaju se da pomognu isporučiti brze i učinkovite rezultate u najvažnijim područjima politika.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: "Prije godinu dana ova je Komisija počela iznova, obvezujući se da će se usredotočiti na velike stvari, u pogledu kojih građani od EU-a očekuju da ostvari bitan napredak. Danas poduzimamo daljnje korake prema ostvarenju tih političkih prioriteta. Tijekom iduće godine predložit ćemo dodatne mjere za rješavanje izbjegličke krize, poticanje zapošljavanja i rasta te jačanje jedinstvenog tržišta, osnaživanje ekonomske i monetarne unije, osiguranje poštenog oporezivanja, visokih socijalnih standarda i promicanje gospodarske, socijalne i okolišne održivosti. Nije vrijeme za rad prema navikama, građani će suditi o EU-u ovisno o tome isporučuje li rezultate u pogledu velikih izazova s kojima se naša društva danas susreću. Stoga pozivamo Europski parlament i Vijeće da daju prioritet zakonodavnom radu na našim najhitnijim prijedlozima."

Ovogodišnji program rada sadržava 23 ključne inicijative na temelju deset političkih prioriteta, 20 prijedloga u postupku donošenja koje namjeravamo povući ili izmijeniti te 40 mjera u okviru REFIT-a namijenjenih preispitivanju kvalitete postojećeg zakonodavstva EU-a. U mnogim je područjima potreban zajednički pristup na europskoj razini želimo li postići naše ambiciozne političke ciljeve: visoku razinu zaštite okoliša, visoke socijalne standarde i standarde zapošljavanja, energetsku sigurnost, napredno gospodarstvo od kojeg svi imaju koristi te migracijsku politiku koja se temelji na našim zajedničkim vrijednostima.

Ostvarivanje 10 političkih prioriteta s pomoću 23 ključne inicijative

U okviru ovogodišnjeg programa rada donijet će se bitni zakonodavni prijedlozi koji se nastavljaju na strateške programe donesene 2015. Tijekom protekle godine zacrtali smo svoju viziju u pogledu ulaganja, jedinstvenog digitalnog tržišta, energetske unije, Europskog programa sigurnosti, Europskog migracijskog programa, unije tržišta kapitala, akcijskog plana za pošteno i učinkovito oporezivanje trgovačkih društava, nove trgovinske strategije te najnovijih prijedloga za jačanje ekonomske i monetarne unije. U ovom se programu rada iznose ključne inicijative koje ćemo poduzeti tijekom idućih dvanaest mjeseci kako bismo ispunili te obveze.

Među novim inicijativama koje će Komisija poduzeti 2016. jesu:

  • inicijative za bolje upravljanje migracijama i prijedlozi za upravljanje granicama
  • provedba jedinstvenog digitalnog tržišta, daljnji rad na strategiji jedinstvenog tržišta, svemirska strategija za Europu i akcijski plan za europsku obranu
  • kružno gospodarstvo, daljnji koraci prema održivoj europskoj budućnosti te zakonodavstvo za provedbu energetske unije
  • program novih vještina za Europu, novi početak za zaposlene roditelje te stup socijalnih prava u okviru inicijative za snažniju ekonomsku i monetarnu uniju
  • paket o oporezivanju trgovačkih društava i akcijski plan za PDV.

Ostale ključne inicijative za 2016. obuhvaćaju provedbu Europskog programa sigurnosti, daljnje postupanje u okviru trgovinske i ulagačke strategije i izvješće petorice predsjednika o osnaživanju ekonomske i monetarne unije te doprinos Komisije globalnoj strategiji vanjske i sigurnosne politike. Komisija će predstaviti i srednjoročnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira i strategiju za proračun usmjereniji na rezultate.

Zakonodavstvo primjereno svrsi: 40 mjera u okviru REFIT-a

Predanost Komisije poboljšanju regulative odnosi se na sagledavanje dokaza i osiguravanje pozitivnog učinka intervencija EU-a na terenu. Stoga moramo uvijek paziti da naše zakonodavstvo i programi potrošnje budu učinkoviti. Postojeći propisi koji zastarjeli ili su preteški ili presloženi za praktičnu provedbu, neće postići svoje ciljeve.

REFIT je program Komisije kojim se osigurava da zakonodavstvo EU-a i dalje bude svrsishodno te da se njime postižu željeni rezultati. Cilj mu je održati zakonodavstvo EU-a učinkovitim, ukloniti nepotreban teret i prilagoditi postojeće zakonodavstvo a da se pritom ne dovedu u pitanje naši ambiciozni ciljevi politika.

S pomoću 13 ovogodišnjih mjera u okviru REFIT-a pridonosi se ključnim inicijativama, kao što su pojednostavnjenje propisa o financiranju sredstvima EU-a ili preispitivanje zakonodavstva o oporezivanju i o energiji. Uz to će se pokrenuti i 27 novih mjera u okviru REFIT-a, primjerice radi ocjene našeg pomorskog zakonodavstva, smanjenja opterećenja postupaka javne nabave za MSP-ove, jačanja usklađenosti s uredbom REACH i osiguravanja funkcionalnosti i provedbe zakonodavstva u području zdravlja i sigurnosti.

Komisija najavljuje i povlačenje ili izmjenu 20 zakonodavnih prijedloga u postupku donošenja koji nisu u skladu s našim političkim prioritetima, za koje nije vjerojatno da će biti doneseni, ili koji su tijekom zakonodavnog postupka izgubili svrhu te više ne ispunjavaju svoje prvotne ciljeve politika. Ti će se prijedlozi povući u roku od 6 mjeseci, odnosno do kraja travnja 2016.

Kontekst:

Komisija svake godine donosi program rada u kojemu iznosi popis mjera koje će poduzeti tijekom narednih dvanaest mjeseci. Programom rada javnost i suzakonodavce obavještavamo o našim političkim obvezama u pogledu predlaganja novih inicijativa, povlačenja prijedloga u postupku donošenja i preispitivanja postojećeg zakonodavstva EU-a. Programom rada nisu obuhvaćeni tekući poslovi koje Komisije obavlja kako bi ispunila svoju ulogu čuvarice Ugovora i osnažila postojeće zakonodavstvo ili pak redovite inicijative koje Komisija donosi svake godine.

U pripremi programa rada za 2016. Komisija se savjetovala s Europskim parlamentom i Vijećem na temelju pisma namjere predsjednika Junckera i prvog potpredsjednika Timmermansa od 9. rujna, nakon govora o stanju Europske unije. Komisija u svojem programu rada jasno predstavlja prioritetne dokumente u pogledu kojih želi da suzakonodavci najbrže ostvare napredak i brzo isporuče rezultate za građane Europe.

Program rada: pitanja i odgovori

Dodatne informacije: IP-15-5923

Pojedinosti

Datum objave
27. listopada 2015.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj