Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak27. travnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Upravljanje migracijama: nova strategija EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju

Komisija danas donosi prvu strategiju EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju. Njome se dobrovoljan povratak i reintegracija promiču kao sastavni dio zajedničkog EU-ova sustava vraćanja, ključnog cilja iz Novog pakta o migracijama i azilu. Usto...

Upravljanje migracijama: nova strategija EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: EU gradi novi ekosustav vraćanja u vidu povećanja suradnje pri ponovnom prihvatu, poboljšanja okvira upravljanja, davanja novog radnog mandata za vraćanje Frontexu i imenovanja koordinatora EU-a za vraćanja. Današnja strategija za dobrovoljni povratak i reintegraciju dodatni je kamenčić u tom mozaiku. Vraćanja se lakše ostvaruju ako su dobrovoljna i popraćena stvarnim mogućnostima reintegracije vraćenika. Na temelju današnje strategije razradit će se dosljedniji i koordiniraniji pristup među državama članicama kako bi ostvarile svoj puni potencijal.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson dodala je: Od osoba koje nemaju pravo ostati u EU-u tek se svaka treća vrati u zemlju podrijetla, a od njih manje od 30 % dobrovoljno. Dobrovoljni povratak uvijek je bolje rješenje: stavlja naglasak na osobu, djelotvorniji je te manje skup. Naša prva strategija za dobrovoljni povratak i reintegraciju pomoći će vraćenicima iz EU-a i trećih zemalja da iskoriste prilike koje im se pružaju u matičnoj zemlji i doprinesu razvoju zajednice, a ujedno će se graditi povjerenje u naš sustav migracija kako bi postao djelotvorniji.

Djelotvoran pravni i operativni okvir

Slaba iskorištenost programa potpomognutog dobrovoljnog povratka pripisuje se razlikama između postupka azila i postupka vraćanja, teškoćama u sprječavanju bijega, nedostatku resursa i podataka, općenitoj fragmentaciji i ograničenoj administrativnoj sposobnosti postupanja po odlukama o vraćanju. Komisija će predloženom preinakom Direktive o vraćanju, izmijenjenim prijedlogom Uredbe o postupcima azila, Uredbom o upravljanju azilom i migracijama i revidiranom Uredbom o Eurodacu i dalje uspostavljati brze i pravedne zajedničke postupke i pravila o azilu i vraćanju, pratiti odobravanje pomoći za vraćanje i reintegraciju te raditi na smanjenju rizika od nedopuštenih kretanja. Frontex može na temelju ojačanog mandata podupirati države članice u svim fazama postupka dobrovoljnog povratka i reintegracije, uključujući savjetovanje prije vraćanja, potporu nakon dolaska i praćenje djelotvornosti pomoći za reintegraciju. Koordinator za vraćanje i mreža na visokoj razini za vraćanje bit će izvor dodatne tehničke potpore državama članicama u povezivanju dijelova politike EU-a o vraćanju.

Povećana kvaliteta programa potpomognutog dobrovoljnog povratka

Rano, prilagođeno i djelotvorno savjetovanje o vraćanju, vodeći pritom računa o osobnim okolnostima, potrebama djece i ranjivih skupina te potpori nakon vraćanja, poboljšava izglede da će se osoba uspješno i održivo reintegrirati u zajednicu u matičnoj zemlji. Komisija će s Frontexom raditi na zajedničkom kurikulumu za savjetnike za vraćanje, kojim će se dopuniti postojeća potpora Agencije i bolje iskoristiti internetski alati kao što su inventorij pomoći za vraćanje i reintegraciju i alat za pomoć pri reintegraciji. Usto će u suradnji s državama članicama, Frontexom i Europskom mrežom instrumenata za vraćanje i reintegraciju na temelju zajedničkih standarda za upravljanje projektima izraditi kvalitativni okvir za pružatelje usluga reintegracije, što će se poduprijeti sredstvima EU-a.

Jačanje suradnje s partnerskim zemljama

Suradnja na dobrovoljnom povratku i reintegraciji važan je dio migracijskih partnerstava te će je EU ojačati u okviru Novog pakta o migracijama i azilu. EU će podupirati preuzimanje odgovornosti za postupke reintegracije u partnerskim zemljama. To će činiti kroz izgradnju kapaciteta, osposobljavanje osoblja ili podupiranje upravljačkih struktura kako bi se ispunile ekonomske, socijalne i psihosocijalne potrebe vraćenika. Nadalje, nastavit će pružati pomoć za dobrovoljni povratak i reintegraciju migranata blokiranih u drugim zemljama, među ostalim kroz eventualna nova partnerstva. Naposljetku, EU će ojačati poveznice između programa reintegracije i drugih relevantnih razvojnih inicijativa u partnerskim zemljama. Komisija će osigurati koordiniranije korištenje financijskim sredstvima, koja će se dodjeljivati iz više fondova EU-a kako bi se postupak dobrovoljnog povratka i reintegracije podupirao u cijelosti.

Kontekst

Današnja strategija dio je rada EU-a na izgradnji zajedničkog sustava vraćanja u okviru Novog pakta o migracijama i azilu.

Strategija se temelji na iskustvu pri provedbi nacionalnih programa i inicijativa financiranih sredstvima EU-a u partnerskim zemljama te pritom ostvarenim rezultatima, a uključuje i obavljeni rad u okviru Europske mreže instrumenata za vraćanje i reintegraciju, rad Frontexa te zajedničku inicijativu EU-a i Međunarodne organizacije za migracije o zaštiti i reintegraciji migranata.

Dodatne informacije

Komunikacija: Strategija EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju

Radni dokument službi Komisije: Okvir EU-a za savjetovanje o vraćanju i alat za pomoć pri reintegraciji

Pitanja i odgovori: Strategija EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju

Pojedinosti

Datum objave
27. travnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj