Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak14. lipnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Ukrajina: Komisija predstavlja smjernice za pomoć osobama koje bježe od rata da pristupe radnim mjestima, osposobljavanju i obrazovanju odraslih

Današnje smjernice sadržavaju nekoliko konkretnih primjera projekata financiranih sredstvima EU-a kojima se podupire uključivanje na tržište rada.

Ukrajina: Komisija predstavlja smjernice za pomoć osobama koje bježe od rata da pristupe radnim mjestima, osposobljavanju i obrazovanju odraslih
 • Od početka ničim izazvanog rata Rusije protiv Ukrajine i njezina civilnog stanovništva više od 7 milijuna ljudi pobjeglo je iz te države u EU. Dosad se tek relativno malo radno sposobnih osoba uključilo na tržište rada EU-a, no očekuje se da će broj ljudi koji to žele porasti.

Brzo i djelotvorno uključivanje na tržište rada važno je i za zajednice koje primaju osobe iz Ukrajine kao i za one koji bježe od rata kako bi mogli ponovo izgraditi svoje živote, nastaviti razvijati vještine i pridonijeti obnovi Ukrajine.

Razumijevanje i priznavanje vještina i formalnih kvalifikacija osoba koje bježe od rata u Ukrajini ključno je kako bi im se olakšalo uključivanje na tržište rada i osiguralo da dobiju posao koji odgovara njihovim vještinama. Osim toga, poboljšanje postojećih i stjecanje novih vještina ključno je za uspješno sudjelovanje na tržištu rada i u društvu.

U današnjim smjernicama

 • opisuju se mjere koje države članice mogu poduzeti na temelju dosad stečenog iskustva i prikupljenih primjera dobre prakse, nadovezujući se pritom na prethodne mjere na razini EU-a,
  1. kako bi se osobe koje dolaze iz Ukrajine uključile na tržište rada i
  2. kako bi im se olakšao pristup strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i obrazovanju odraslih
 • navodi se niz konkretnih primjera projekata koje financira EU koji mogu poslužiti kao nadahnuće za inicijative država članica u tom području i pomoći im da što bolje iskoriste potporu dostupnu na razini EU-a.

Smjernice se odnose na osobe koje ispunjavaju uvjete za privremenu zaštitu u skladu s Direktivom o privremenoj zaštiti i one koje ispunjavaju uvjete za odgovarajuću zaštitu u skladu s nacionalnim pravom.

Pristup radnim mjestima i osposobljavanju

U današnjim smjernicama Komisija poziva države članice da učine sljedeće:

 • stave na raspolaganje informacije o mjerama potpore za osobe koje bježe od rata u Ukrajini, kao što su profesionalno usmjeravanje, savjetovanje i zaštita od diskriminacije, čime se dopunjuje postojeća zakonska obveza informiranja tih osoba o njihovim pravima
 • olakšaju uključivanje na tržište rada korisnika privremene zaštite i, prema potrebi, korisnika odgovarajuće zaštite u skladu s nacionalnim pravom, osobito tako što će:
 1. poticati osobe koje dolaze u EU da se prijave lokalnim javnim službama za zapošljavanje
 2. uzimati u obzir potrebe osoba koje bježe od rata u radu nacionalnih tijela i službi za zapošljavanje (npr. omogućivanje ženama da pristupe tržištu rada, omogućivanje skrbi za djecu i školovanja djece, zapošljavanje tih osoba u sektorima s manjkom radnika ili na radnim mjestima na kojima bi mogle pomoći drugima koji dolaze iz Ukrajine)
 3. pružati potporu poslodavcima koji zapošljavaju osobe koje bježe od ruske ratne agresije na Ukrajinu, davati naknade za pokretanje poduzeća i
 4. omogućiti novopridošlim osobama da se uključe u programe za potporu poduzetništvu
 • omoguće najširi mogući pristup tržištu rada, npr. uklanjanjem rizika od iskorištavanja i neprijavljenog rada, osiguravanjem suradnje dionika kao što su tijela kaznenog progona i inspektorati rada, neiskorištavanjem mogućnosti iz Direktive o privremenoj zaštiti da se prednost pri pristupu tržištu rada da građanima EU-a i drugima te uzimanjem u obzir perspektive osoba s invaliditetom pri donošenju mjera.

Priznavanje postojećih vještina i ulaganje u nove vještine

U današnjim smjernicama Komisija poziva države članice da učine sljedeće:

 • pobrinu se da se vještine i kvalifikacije mogu vrednovati, procijeniti i brzo priznati, bez obzira na to je li dokumentacija dostupna; to može uključivati potporu za pripremu životopisa, provjeravanje vještina i pronalaženje podataka o kvalifikacijama koji nedostaju
 • što prije omoguće ciljano usavršavanje i prekvalifikacije, strukovno obrazovanje i osposobljavanje i/ili stjecanje praktičnog radnog iskustva; potrebna je bliska suradnja s pružateljima obrazovanja i osposobljavanja, socijalnim partnerima i privatnim sektorom kako bi se osiguralo da su ponuđene mogućnosti u skladu s potrebama tržišta rada i nedostatkom vještina
 • osiguraju brz pristup početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, uključujući naukovanje, i razmotre mogućnosti produljenja boravka ukrajinskih polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, što je posebno važno za mlade
 • odraslima koji bježe od ruske ratne agresije na Ukrajinu omoguće pristup općem obrazovanju, među ostalim pružajući im drugu priliku za školovanje, te upis na visoka učilišta.

Komisija je u okviru platforme Europass na raspolaganje stavila niz alata na ukrajinskom. Tako će pomoći korisnicima koji govore ukrajinski da izrade životopise, testiraju svoje digitalne vještine, šalju prijave te traže posao i mogućnosti osposobljavanja u EU-u. Osim toga, uskoro će biti dostupan i ukrajinski prijevod europske višejezične klasifikacije vještina, kompetencija i zanimanja (ESCO).

Potpora iz fondova EU-a

Sredstvima EU-a mogu se poduprijeti mjere država članica za osiguravanje pristupa tržištu rada, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te obrazovanju odraslih. To uključuje sredstva iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI). U obzir dolaze i sredstva iz programa InvestEU i Erasmus+ te Instrumenta za tehničku potporu.

Današnje smjernice sadržavaju nekoliko konkretnih primjera projekata financiranih sredstvima EU-a kojima se podupire uključivanje na tržište rada, kao što su:

 • projekt FAB, financiran iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), koji se provodio u Austriji, Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj i Švedskoj u cilju bržeg uključivanja izbjeglica i njihovih obitelji na tržište rada, pri čemu se posebna pažnja pridavala ženama
 • belgijski projekt „centara za vrednovanje vještina”, financiran sredstvima iz ESF-a, koji pomaže osobama s profesionalnim iskustvom koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu da svoje vještine službeno i besplatno vrednuju. Službeno priznavanje im pomaže da poslodavcu dokažu da posjeduju potrebne vještine, nastave osposobljavanje ili pristupe određenoj profesiji.

Sljedeći koraci

Države članice pozivaju se da nastave podupirati osobe koje bježe od ruske ratne agresije na Ukrajinu i olakšaju njihovo uključivanje na tržište rada, među ostalim i optimalnim iskorištavanjem pomoći dostupne na razini EU-a. Komisija je spremna surađivati s nacionalnim tijelima i drugim relevantnim dionicima te će i dalje pružati smjernice s obzirom na razvoj situacije.

Kontekst

Dobrodošlica EU-a onima koji bježe od ruske ratne agresije odražava se u jednoglasnoj aktivaciji – prvi put u povijesti – Direktive EU-a o privremenoj zaštiti, kojom se korisnicima odmah jamči siguran status koji im omogućuje pristup boravišnoj dozvoli, stanovanju, školama, zdravstvenoj skrbi i radnim mjestima. U skladu s tom direktivom osobe koje bježe od rata imaju pravo na pristup tržištu rada, mogućnostima obrazovanja odraslih, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te praktičnom radnom iskustvu. U Komunikaciji „Prihvat osoba koje bježe od rata u Ukrajini” od 23. ožujka države članice potiču se da pristup tržištu rada EU-a prošire na korisnike odgovarajuće zaštite u skladu s nacionalnim pravom. U današnjoj Komunikaciji države članice pozivaju se da tim osobama omoguće i pristup strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te obrazovanju odraslih. Odgovarajuća zaštita alternativa je privremenoj zaštiti koju države članice mogu ponuditi državljanima trećih zemalja koji su zakonito boravili u Ukrajini i pobjegli zbog ruske agresije na tu zemlju.  

U novim smjernicama dopunjuju se i nadograđuju brojne mjere koje su već poduzete na razini EU-a kako bi se pomoglo osobama koje bježe od ruske ratne agresije na Ukrajinu i koje je Komisija iznijela u svojoj Komunikaciji iz ožujka. Konkretno, Komisija je predstavila operativne smjernice za potporu državama članicama u primjeni Direktive o privremenoj zaštiti, preporuku za pomoć stručno osposobljenim izbjeglicama da pristupe radnim mjestima u EU-u i plan u deset točaka za snažniju europsku koordinaciju prihvata osoba koje bježe od rata u Ukrajini. Osim toga, razne inicijative olakšavaju državama članicama da u potpunosti iskoriste dostupna sredstva EU-a, posebno Uredba o „Kohezijskom djelovanju za izbjeglice u Europi” (CARE). EU je državama članicama već stavio na raspolaganje pretfinanciranje u iznosu od 3,5 milijardi EUR za potporu osobama koje bježe od rata.  

Više informacija

Komunikacija o smjernicama za pristup tržištu rada, strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih za osobe koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu

Internetske stranice – Solidarnost EU-a s Ukrajinom 

Internetske stranice – Informacije za osobe koje bježe od rata u Ukrajini

Pojedinosti

Datum objave
14. lipnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj