Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak2. ožujka 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Ukrajina: Komisija predlaže privremenu zaštitu osoba u bijegu od rata u Ukrajini i smjernice za granične kontrole

Komisija danas predlaže da se aktivira primjena Direktive o privremenoj zaštiti kako bi pružila brzu i učinkovitu pomoć ljudima u bijegu od rata u Ukrajini.

Ukrajina: Komisija predlaže privremenu zaštitu osoba u bijegu od rata u Ukrajini i smjernice za granične kontrole

Komisija danas predlaže da se aktivira primjena Direktive o privremenoj zaštiti kako bi pružila brzu i učinkovitu pomoć ljudima u bijegu od rata u Ukrajini. U skladu s tim prijedlogom osobama koje bježe od rata odobrit će se privremena zaštita u EU-u, što znači da će im se izdati boravišna dozvola i omogućiti pristup obrazovanju i tržištu rada.

Komisija izdaje i operativne smjernice kako bi službenici graničnog nadzora država članica mogli lakše upravljati dolascima na granicama s Ukrajinom, a istovremeno zajamčili visoku razinu sigurnosti. U smjernicama se državama članicama preporučuje i da uspostave posebne trake za hitnu potporu kako bi se usmjerila humanitarna pomoć i podsjeća na mogućnost odobravanja pristupa EU-u iz humanitarnih razloga.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Europa stoji uz one kojima je potrebna zaštita. Sve osobe koje bježe od Putinovih bombi dobrodošle su u Europu. Zaštitit ćemo one koji traže sklonište i pomoći onima koji traže siguran put kući.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas rekao je: Povijesnim potezom Komisija danas predlaže da se osobama koje bježe iz Ukrajine prizna neposredna zaštita u EU-u. Svima koji bježe od rata zajamčit će se siguran status te pristup školama, zdravstvenoj skrbi i tržištu rada. Radimo i na tome da se na granicama olakša prelazak za ljude i njihove kućne ljubimce, uz potrebne sigurnosne provjere. U vrlo teškom smo trenutku, ali Europska unija i svaka njezina država članica nesumnjivo pokazuju da smo spremni učiniti više i izraziti solidarnost s Ukrajinom.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson dodala je: Ponosna sam na to kako EU i države članice pružaju neposrednu potporu ljudima u bijegu od užasne ratne opasnosti. Današnjim prijedlozima državama članicama ponudit ćemo dodatne kapacitete za uređeno i učinkovito upravljanje ovom krizom. Ljudima kojima je potrebna pomoć odobrit ćemo prava boravka, pristup tržištu rada i smještaj, a smjernicama ćemo osigurati da oni koji bježe od rata u Ukrajini mogu brzo ući u EU-u bez dugotrajnih formalnosti na granicama.

Direktiva o privremenoj zaštiti

Od početka ruske vojne invazije na Ukrajinu više od 650 000 ljudi izbjeglo je u susjedne države članice EU-a. Direktiva o privremenoj zaštiti posebno je osmišljena kako bi se pružila neposredna zaštita potrebitim osobama i izbjeglo preopterećenje sustava azila država članica.

U skladu s današnjim prijedlogom ukrajinski državljani i osobe kojima je Ukrajina postala dom te članovi njihovih obitelji raseljeni zbog sukoba imat će pravo na zaštitu u cijeloj Europskoj uniji. Zaštitu u EU-u dobit će i građani koji nisu ukrajinski državljani i osobe bez državljanstva, koji zakonito borave u Ukrajini i ne mogu se vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla, kao što su tražitelji azila ili korisnici međunarodne zaštite i članovi njihovih obitelji. Osobe koje kratkoročno i zakonito borave u Ukrajini i mogu se u sigurnim uvjetima vratiti u svoju zemlju podrijetla neće biti obuhvaćene zaštitom. Ipak, trebalo bi omogućiti tranzit kroz EU radi povratka u njihove zemlje podrijetla.

S obzirom na izvanrednu i iznimnu prirodu napada i razmjere novih dolazaka u EU, Direktiva o privremenoj zaštiti nudi prikladan odgovor na sadašnju situaciju:

  • pružanjem neposredne zaštite i prava: to uključuje prava boravka, pristup tržištu rada, pristup stanovanju, socijalnu skrb, medicinsku ili drugu pomoć i sredstva za život, a maloljetnicima bez pratnje osigurava se zakonsko skrbništvo i pristup obrazovanju
  • smanjenjem pritiska na nacionalne sustave azila uvođenjem statusa zaštite sa smanjenim formalnostima. Time će se izbjeći preopterećenje nacionalnih sustava azila i omogućiti državama članicama da uređeno i učinkovito upravljaju dolascima uz potpuno poštovanje temeljnih prava i međunarodnih obveza
  • većom solidarnošću i podjelom odgovornosti: odredbama Direktive o privremenoj zaštiti promiču se uravnoteženi napori država članica pri prihvatu raseljenih osoba iz Ukrajine. Komisija će koordinirati „platformu za solidarnost” na kojoj države članice mogu razmjenjivati informacije o kapacitetima za prihvat
  • dodatnom potporom agencija EU-a: Frontex, Agencija Europske unije za azil i Europol mogu na zahtjev država članica pružiti dodatnu operativnu potporu kako bi se osigurala neometana provedba odluke.

Smjernice za upravljanje granicama

U smjernicama za upravljanje vanjskim granicama pojašnjavaju se olakšani postupci koji su službenicima graničnog nadzora na raspolaganju za provedbu graničnih kontrola na temelju schengenskih pravila. Time će se omogućiti učinkovito upravljanje granicama kako bi se ljudima u bijegu od rata pomoglo da pronađu sklonište, a istovremeno zadržala visoka razina sigurnosnih provjera.

Dostupni olakšani postupci uključuju:

  • Pojednostavnjenje graničnih kontrola na granicama EU-a s Ukrajinom: u skladu sa schengenskim pravilima službenici graničnog nadzora mogu privremeno popustiti granične kontrole u izvanrednim okolnostima za određene kategorije osoba. U smjernicama se utvrđuju kriteriji za pomoć državama članicama pri odlučivanju o tome na koga bi se to moglo primjenjivati, uzimajući u obzir potrebe ranjivih putnika kao što su djeca. Ako se identitet pristiglih osoba ne može utvrditi, trebalo bi provesti redovitu graničnu kontrolu. Osim toga, države članice mogu odlučiti provoditi granične kontrole i tijekom ili nakon prijevoza putnika na sigurnu lokaciju umjesto na graničnom prijelazu. Te će dvije mjere pridonijeti kraćem čekanju na granici kako bi se ljudi bez odgode mogli skloniti na sigurno.
  • Fleksibilnost u pogledu uvjeta ulaska: u skladu sa schengenskim pravilima službenici graničnog nadzora mogu državljanima trećih zemalja odobriti ulazak na državno područje države članice iz humanitarnih razloga čak i ako ne ispunjavaju sve uvjete za ulazak (npr. ako nemaju važeću putovnicu ili vizu). Države članice mogle bi primijeniti to odstupanje kako bi omogućile ulazak svima koji bježe od sukoba u Ukrajini.
  • Dopuštanje prelazaka na privremenim graničnim prijelazima, izvan službenih graničnih prijelaza: to bi moglo pridonijeti smanjenju kašnjenja na granicama u trenutačnoj situaciji, primjerice u slučaju da su ceste do službenih graničnih prijelaza neprohodne zbog napuštenih automobila.
  • Olakšavanje pristupa za službe za spašavanje i pružanje humanitarne pomoći: države članice trebale bi uvesti posebne postupke za pojednostavnjenje ulaska i izlaska službi za spašavanje, policije i vatrogasnih postrojbi, među ostalim radi pružanja medicinske pomoći, hrane i vode osobama koje čekaju prelazak granice. Države članice trebale bi uspostaviti i posebne trake na graničnim prijelazima kako bi se osigurao pristup i povratak za organizacije koje pružaju humanitarnu pomoć ljudima u Ukrajini.
  • Osobne stvari i kućni ljubimci: raseljene osobe iz Ukrajine mogu unijeti osobne stvari i kućne ljubimce bez carina. U smjernicama se također pojašnjavaju dostupni olakšani postupci za osobe koje dolaze s kućnim ljubimcima.

U njima se državama članicama preporučuje da svakako iskoriste potporu koju im mogu pružiti agencije EU-a: Frontex u identifikaciji i registraciji osoba koje pristižu, a Europol raspoređivanjem službenika za potporu državama članicama u provođenju sekundarnih kontrola.

Sljedeći koraci

 Na Vijeću je da donese prijedlog o privremenoj zaštiti. Vijeće je već izrazilo široku potporu objema mjerama na izvanrednom sastanku u nedjelju 27. veljače te se obvezalo na raspravu o tim dvama dokumentima na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove u četvrtak 3. ožujka. Nakon donošenja, privremena zaštita počela bi se primjenjivati odmah i trajala bi godinu dana. To se razdoblje automatski produljuje za šest mjesečnih razdoblja do najviše godinu dana.

Komisija u bilo kojem trenutku može predložiti Vijeću da ukine privremenu zaštitu, na temelju činjenice da je situacija u Ukrajini takva da dopušta siguran i trajan povratak osoba kojima je odobrena privremena zaštita, ili da produlji privremenu zaštitu do godinu dana ako se smatra da početno razdoblje nije dovoljno da se predmetnim državama članicama omogući učinkovito upravljanje situacijom ili da se osobe kojima je odobrena privremena zaštita mogu sigurno vratiti u Ukrajinu.

Smjernice o upravljanju vanjskim granicama neobvezujući su dokument za potporu službenicima graničnog nadzora u njihovu radu. Službenici graničnog nadzora država članica mogu odmah početi primjenjivati pojašnjenja iz njih. 

Kontekst

EU podupire građane Ukrajine od početka ruske invazije na Ukrajinu. Uveo je sankcije za Putinovu Rusiju i Lukašenkov režim u Bjelarusu te povećao humanitarnu pomoć, kao i financijsku i operativnu potporu za države članice. EU i njegove države članice pružaju sigurno utočište ljudima koji bježe od rata u Ukrajini.

Privremena zaštita izvanredna je mjera za pružanje neposredne i privremene zaštite raseljenim osobama koji dolaze izvan EU-a i ne mogu se vratiti u svoju zemlju podrijetla.

Zakonikom o schengenskim granicama, u kojem se utvrđuju pravila koja uređuju prelazak osoba preko vanjskih granica EU-a i uvjeti ulaska državljana trećih zemalja u EU, omogućuje se fleksibilnost u posebnim slučajevima kako bi se formalnosti u hitnim kriznim situacijama svele na minimum. Današnjim se smjernicama pojašnjavaju mogućnosti i olakšani postupci koji su dostupni službenicima graničnog nadzora država članica u upravljanju situacijom na vanjskim granicama EU-a s Ukrajinom.

Dodatne informacije

Prijedlog o privremenoj zaštiti

Operativne smjernice za upravljanje vanjskim granicama radi olakšavanja prelaska granice na granicama između EU-a i Ukrajine

Direktiva o privremenoj zaštiti (2001/55/EZ)

Prijedlog uredbe o kriznim situacijama i situacijama više sile u području migracija i azila

Informativni članak

Pojedinosti

Datum objave
2. ožujka 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj