Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak29. lipnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Ukrajina: „Fleksibilna pomoć područjima” – veća potpora kohezijske politike za saniranje posljedica ruske agresije na Ukrajinu

EU i dalje iskazuje solidarnost Ukrajini u ničim izazvanoj i neopravdanoj vojnoj agresiji Rusije. Pomaže i državama članicama u prihvatu ukrajinskih izbjeglica.

Ukrajina: „Fleksibilna pomoć područjima” – veća potpora kohezijske politike za saniranje posljedica ruske agresije na Ukrajinu

Komisija je današnjim donošenjem „fleksibilne pomoći područjima” (Flexible Assistance to Territories, FAST-CARE) napravila još jedan važan korak da pomogne državama članicama, regionalnim i lokalnim tijelima i partnerima u suočavanju s posljedicama ruske agresije na Ukrajinu. To je novi opsežan paket kojim se proširuje potpora koja se već pruža u okviru djelovanja kohezijske politike za izbjeglice u Europi (CARE). On omogućuje dodatnu potporu i više fleksibilnosti u financiranju kohezijske politike.

CARE je mobilizirao sredstva za ulaganja u stanovanje, zdravstvenu skrb, usluge prevođenja ili osposobljavanje raseljenih ljudi, kao i u zemlje koje ih primaju. Međutim, kako potrebe i dalje rastu, Europsko vijeće, Europski parlament i regije EU-a pozvali su Komisiju da predstavi nove inicijative u okviru višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se podržao rad država članica u tom području.

Fast-CARE ispunjava te zahtjeve pružanjem dodatne fleksibilnosti za provedbu ulaganja u okviru kohezijske politike te pridonosi i ublažavanju kašnjenja u provedbi projekata koje financira EU uzrokovanih s jedne strane pandemijom, a s druge visokim troškovima energije i nedostatkom sirovina i radne snage kao posljedicom rata.

Tim se paketom uvode tri izmjene zakonodavstva u području kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. i 2021. – 2027. da bi se dodatno ubrzala i pojednostavnila potpora država članica za integraciju državljana trećih zemalja, a ujedno nastavilo pomagati regijama da se oporave od pandemije COVID-a 19:

 • Više potpore za one koji primaju raseljene osobe – države članice, lokalna tijela i organizacije civilnog društva
  • Plaćanja pretfinanciranja povećana su za dodatnih 3,5 milijardi eura za 2022. i 2023., što će svim državama članicama omogućiti brzu dodatnu likvidnost. To je dopuna 3,5 milijardi eura plaćanja pretfinanciranja već isplaćenih u okviru programa REACT-EU od ožujka 2022.
  • Mogućnost stopostotnog sufinanciranja EU-a u razdoblju 2014. – 2020. sad je proširena na mjere koje potiču socioekonomsku integraciju državljana trećih zemalja. Ta je mogućnost proširena i na programe za razdoblje 2021. – 2027., što će se preispitati sredinom 2024.
  • Države članice mogu povećati iznos pojednostavnjenog jediničnog troška za pokrivanje osnovnih potreba izbjeglica s 40 eura (koje je uveo CARE) na 100 eura tjedno po osobi. Mogu tražiti povrat tih troškova u razdoblju do 26 tjedana, umjesto dosadašnjih13 tjedana. To dodatno pojednostavnjuje korištenje sredstava za raseljene osobe.
  • Mogućnost unakrsnog financiranja iz programa CARE između Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda (ESF) proširit će se na Kohezijski fond. To znači da se odsad i sredstva iz Kohezijskog fonda mogu mobilizirati za suočavanje s posljedicama migracija.
 •  Usmjeravanje ulaganja tamo gdje su potrebna
  • Najmanje 30 % sredstava mobiliziranih u okviru fleksibilnih mogućnosti trebalo bi dodijeliti operacijama kojima upravljaju lokalna tijela i organizacije civilnog društva aktivne u lokalnim zajednicama tako da oni koji snose najveći teret prime odgovarajuću potporu.
  • Rashodi za operacije za suočavanje s posljedicama migracija sad se mogu prijaviti retroaktivno za naknadu, čak i ako je operacija već završena.
  • U okviru programa potporu mogu primati i operacije izvan geografskog podučja primjene programa, ali unutar države članice. To će omogućiti da se potpora usmjeri tamo gdje je najpotrebnija jer se izbjeglice često kreću unutar država članica.
 • Praktična potpora za rješavanje problema kašnjenja u provedbi projekata.
  • Projekti u vrijednosti većoj od milijun eura (npr. u građevinskom sektoru) koji se podupiru u okviru programa za razdoblje 2014. – 2020., a nisu mogli biti završeni na vrijeme zbog porasta cijena, manjka sirovina i radne snage, mogu se nastaviti podupirati u okviru programa za razdoblje 2021. – 2027.
  • Više fleksibilnosti za države članice pri zaključenju programa kako bi se maksimalno povećao iznos sredstava koja mogu dobiti čak i u slučaju kašnjenja u provedbi.

Izjave članova Kolegija

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: U brutalnoj ruskoj agresiji EU iskazuje punu solidarnost Ukrajini. Države članice EU-a primile su milijune Ukrajinaca koji su pobjegli od rata, ali se moraju nositi i s njegovim gospodarskim posljedicama, kao što su dodatni troškovi i problemi u lancu opskrbe. Ovaj prijedlog ima važan humanitarni i gospodarski cilj: poboljšati potporu EU-a za raseljene ljude iz Ukrajine i pojednostavniti rad država članica na provedbi važnih projekata koji se financiraju sredstvima EU-a, a sad im prijeti kašnjenje. Zato ćemo se pobrinuti da pravila kohezijske politike EU-a budu jednostavnija i fleksibilnija, u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i ciljevima našeg zelenog plana.

 Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira dodala je: Posljedice ničim izazvane i neopravdane ruske invazije na Ukrajinu sa svakim su danom sve teže. EU svojom kohezijskom politikom od početka pruža sveobuhvatan i pragmatičan odgovor na razne poteškoće s kojima se suočavaju države članice i regionalna i lokalna tijela. Današnjim prijedlozima za FAST-CARE proširujemo svoju potporu tako što u okviru kohezijske politike predlažemo više fleksibilnosti i sredstava za integraciju državljana trećih zemalja i podršku onima koji im izravno pomažu. Ti će prijedlozi pridonijeti i ublažavanju negativnih posljedica COVID-a 19 i rata za provedbu programa.

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit rekao je: EU je dosad primio više od 6,2 milijuna ljudi koji su pobjegli od ruske agresije na Ukrajinu. Države članice i organizacije civilnog društva izvrsno se snalaze u vrlo teškim okolnostima te onima koji pristižu pružaju hranu, smještaj, obrazovanje, savjetovanje i mogućnosti da se zaposle. Paket FAST-CARE je konkretan način da alatima i sredstvima koja su nam na raspolaganju iskažemo dodatnu solidarnost svim državama članicama.

 Sljedeći koraci

Predložene izmjene Uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje 2014. – 2020. i Uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. – 2027. trebaju donijeti Europski parlament i Vijeće.

 Kontekst

EU i dalje iskazuje solidarnost Ukrajini u ničim izazvanoj i neopravdanoj vojnoj agresiji Rusije.  Pomaže i državama članicama u prihvatu ukrajinskih izbjeglica.

CARE je uveo visoku razinu fleksibilnosti kako bi države članice mogle iskoristiti dostupna sredstva kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. i sredstva iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije kako bi se osobama koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu pružila osnovna materijalna pomoć, kao što su hrana i odjeća.

Osim toga, Komisija je iz programa REACT-EU isplatila 3,5 milijardi eura pretfinanciranja i dodatno pojednostavnila mobilizaciju sredstava zahvaljujući uvođenju jediničnih troškova po osobi kako bi se pokrile najvažnije potrebe izbjeglica kao što su hrana, osnovna materijalna pomoć, smještaj i prijevoz. Osim toga, omotnica u iznosu od 10 milijardi eura iz programa REACT-EU za 2022. mogla bi se odmah iskoristiti za ispunjavanje tih novih potreba.

Današnjim zakonodavnim prijedlozima dodatno se proširuje potpora Komisije dionicima. One optimiziraju učinkovito korištenje sredstava i ispunjavaju daljnje potrebe država članica i regionalnih i lokalnih tijela zbog rata u Ukrajini.

Više informacija

Internetska stranica – Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Ukrajina: EU jača solidarnost s osobama u bijegu od rata

Pitanja i odgovori: „Fleksibilna pomoć područjima” – veća potpora kohezijske politike za saniranje posljedica ruske agresije na Ukrajinu

Komunikacija i prijedlog Uredbe o FAST-CARE-u

CARE – djelovanje kohezijske politike za izbjeglice u Europi

Pojedinosti

Datum objave
29. lipnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj