Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. siječnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Trgovinski sustavi EU-a promiču gospodarski razvoj i ljudska prava

Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje danas su objavile izvješće, koje pokazuje pozitivan učinak sustava EU-a za smanjenje carina na gospodarstva u razvoju.

Europska unija

Trgovina je pokretač rasta te pridonosi promicanju ljudskih prava i prava radnika, dobrom upravljanju i načelima održivog razvoja.

Od stupanja na snagu reformirane EU-ove inicijative „Opći sustav povlastica (OSP)” 2014. izvoz u EU iz zemalja na koje se primjenjuje smanjenje carinskih stopa povećao se za gotovo jednu četvrtinu, odnosno na godišnji iznos od 63 milijardi EUR. Najveću korist imale su najnerazvijenije zemlje: njihov izvoz u EU povećao se za gotovo 40 % i dosegao 23,5 milijardi EUR u 2016.

Uz gospodarske koristi tog sustava u današnjem je izvješću istaknut i napredak ostvaren u pogledu sljedećih pitanja: osnaživanje žena, rad djece i prisilni rad, mučenje, krijumčarenje nezakonitih droga i klimatske promjene. Pri provedbi nadzora EU-a zabilježene su mnoge pozitivne promjene kao rezultat EU-ova angažmana povezanog s tim sustavom. Neki od brojnih primjera donošenje je novih zakona u Pakistanu protiv ubojstva iz časti i silovanja te uvrštenje Paragvaja na popis zemalja s najvećom predanošću zaštiti ugroženih vrsta u skladu s Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka. Međutim, u izvješću se navode i područja koja je potrebno dodatno poboljšati kako bi se ispunili uvjeti tog sustava, primjerice provedba i izvršavanje relevantnog zakonodavstva u zemljama korisnicama sustava.

U zasebnom pratećem dokumentu uz današnje izvješće naveden je detaljan pregled napretka i preostalih nedostataka, osobito u zemljama koje sudjeluju u posebnom dogovoru o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje (OSP+).

Izvješće je pokazalo i povećanu uključenost civilnog društva u praćenje sustava: 2016. i 2017. održano je 16 dijaloga s civilnim društvom; u dijalogu održanom u svrhu izrade ovog izvješća bilo je uključeno 20 nevladinih organizacija.

EU će tijekom sljedeće dvije godine nastaviti suradnju sa svakom od zemalja korisnica sustava OSP na utvrđivanju potrebnih prioritetnih mjera i organizirati misije za nadzor sustava, koje će biti usmjerene posebno na zemlje u kojima su potrebni pojačani napori zbog ozbiljnijih nedostataka. EU će nastaviti i s podupiranjem napora Međunarodne organizacije rada (ILO) usmjerenima na bolje ispunjavanje obveza zemalja korisnica sustava OSP+ u pogledu izvješćivanja i provedbe, koje je uvela ta organizacija. EU će nastaviti i s radom na osnaživanju lokalnih organizacija civilnog društva kako bi one učinkovitije pridonijele provedbi međunarodnih konvencija na temelju trogodišnjeg projekta koji financira EU iznosom od 4,5 milijuna EUR.

Pojedinosti

Datum objave
19. siječnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj