Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak4. ožujka 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Transparentnost plaća: Komisija predlaže mjere kojima će se osigurati jednaka plaća za jednaki rad

Europska komisija danas je predstavila prijedlog o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da žene i muškarci u EU-u budu jednako plaćeni za jednaki rad. Riječ je o jednom od političkih prioriteta predsjednice von der Leyen. U prijedlogu se...

Transparentnost plaća: Komisija predlaže mjere kojima će se osigurati jednaka plaća za jednaki rad

Novim se mjerama uzima u obzir utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na poslodavce, ali i na žene, koje je pandemija posebno pogodila. Tim će se mjerama povećati svijest o uvjetima u pogledu plaća u poduzećima i dati poslodavcima i radnicima više načina za sprečavanje diskriminacije u pogledu plaće. Tako će se riješiti niz bitnih čimbenika koji pridonose postojećim razlikama u plaćama, što je posebno važno s obzirom na to da pandemija bolesti COVID-19 povećava rodnu neravnopravnost i izlaže žene većem riziku od siromaštva.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Jednak rad zaslužuje jednaku plaću, a za jednakost plaća nužna je transparentnost. Žene moraju znati postupaju li poslodavci prema njima pravedno. Ako smatraju da trpe nepravdu, moraju imati mogućnosti da se izbore za ono što zaslužuju.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová rekla je: Žene i muškarci moraju moći zahtijevati da se njihova prava poštuju. Želimo tražiteljima posla pomoći i pružiti im načine da zahtijevaju pravednu plaću i ostvare svoja prava. Zato poslodavci moraju povećati transparentnost svojih politika kad je riječ o plaćama. Dosta je dvostrukih standarda i dosta je isprika.

Povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli izjavila je: Prijedlog o transparentnosti plaća velik je korak u smjeru jačanja načela jednake plaće za jednak ili jednakovrijedan rad za žene i muškarce. Njime će se zaštititi pravo radnika na jednaku plaću i ukloniti rodne razlike u plaćama. Osim toga, omogućit će se prepoznavanje, priznavanje i rješavanje problema koji želimo iskorijeniti još od donošenja Ugovora iz Rima 1957. Žene zaslužuju odgovarajuće priznanje, ravnopravno postupanje i prepoznavanje vrijednosti njihova rada, a Komisija predano radi na usklađivanju radnih mjesta s tim ciljem.

Transparentnost plaća i bolja provedba načela jednake plaće

Zakonodavni prijedlog usmjeren je na dva ključna elementa jednake plaće: mjere kojima se osigurava transparentnost plaća za radnike i poslodavce te bolji pristup pravosuđu za žrtve diskriminacije u plaćama.

Mjere za transparentnost plaća:

  • transparentnost plaća za tražitelje zaposlenja – poslodavci će kandidatima morati dati informacije o početnoj plaći ili mogućem rasponu početne plaće u obavijesti o slobodnom radnom mjestu ili prije razgovora za posao. Poslodavci neće smjeti kandidate pitati o njihovim prošlim plaćama
  • pravo zaposlenika na informacije – zaposlenici će imati pravo od poslodavca zatražiti informacije o svojem individualnom platnom razredu i prosječnim platnim razredima, raščlanjene po spolu, za kategorije radnika koji obavljaju jednaki rad ili rad jednake vrijednosti
  • izvješćivanje o rodnim razlikama u plaćama – poslodavci s najmanje 250 zaposlenika moraju objaviti informacije o razlici u plaćama između njihovih radnica i radnika. Za interne potrebe trebali bi objaviti i informacije o razlici u plaćama između radnica i radnika raščlanjene po kategorijama radnika koji obavljaju jednak rad ili rad jednake vrijednosti
  • zajednička procjena plaća – ako se u izvješćima o plaćama otkrije rodna razlika u plaćama od najmanje 5 %, poslodavci koji takvu razliku ne mogu opravdati objektivnim razlozima neovisnima o rodu morat će provesti procjenu plaća u suradnji s predstavnicima radnika.

Bolji pristup pravosuđu za žrtve diskriminacije u plaćama:

  • naknade za radnike – radnici koji su pretrpjeli diskriminaciju u plaćama mogu dobiti naknadu, uključujući retroaktivnu nadoknadu plaće i povezanih bonusa ili plaćanja u naravi
  • teret dokaza na poslodavcu – bit će zadano da poslodavac, a ne radnik, mora dokazati da nije bilo diskriminacije u plaći
  • sankcije, uključujući novčane kazne – države članice trebale bi utvrditi posebne sankcije za kršenje pravila o jednakoj plaći, uključujući minimalne razine novčanih kazni
  • tijela za jednakost i predstavnici radnika mogu u upravnim postupcima zastupati radnike i podizati kolektivne tužbe zbog nejednakosti plaća.

Prijedlogom se uzima u obzir teška situacija u kojoj se poslodavci trenutačno nalaze, posebno u privatnom sektoru, zadržava se proporcionalnost mjera i istodobno MSP-ovima osigurava fleksibilnost, a države članice se potiče na upotrebu dostupnih resursa za izvješćivanje o podacima. Godišnji troškovi izvješćivanja o plaćama za poslodavce procjenjuju se na 379 do 890 eura za poduzeća s više od 250 zaposlenika.

Sljedeći koraci

Današnji prijedlog sada se upućuje Europskom parlamentu i Vijeću na odobrenje. Nakon donošenja direktive, države članice imat će dvije godine da je prenesu u nacionalno zakonodavstvo i Komisiji dostave relevantne tekstove o prenošenju. Komisija će provesti evaluaciju predložene direktive nakon osam godina.

Kontekst

Pravo na jednaku plaću za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti jedno je od temeljnih načela Europske unije od Ugovora iz Rima, donesenog 1957. Zahtjev za osiguravanje jednake plaće utvrđen je u članku 157. UFEU-a i u Direktivi o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada.

Europska komisija u ožujku 2014. donijela je Preporuku o jačanju načela jednake plaće za muškarce i žene transparentnim putem. Unatoč tome, stvarna provedba i primjena tog načela u praksi i dalje su izazov u Europskoj uniji. Europski parlament i Vijeće u više su navrata pozivali na djelovanje u tom području. U lipnju 2019. Vijeće je pozvalo Komisiju da oblikuje konkretne mjere za poboljšanje transparentnosti plaća.

Predsjednica von der Leyen navela je obvezujuće mjere za transparentnost plaća kao jedan od političkih prioriteta ove Komisije. Ta je obveza potvrđena u Strategiji za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025., a s istim ciljem Komisija danas predstavlja dotični prijedlog.

Više informacija

Pitanja i odgovori – transparentnost plaća: Komisija predlaže mjere kojima će se osigurati jednaka plaća za jednaki rad

Prijedlog direktive o transparentnosti plaća radi jačanja primjene načela jednake plaće

Procjena učinka

Sažetak procjene učinka

Informativni članak o transparentnosti plaća: jednaka plaća za žene i muškarce za jednaki rad

Djelovanje EU-a za jednakost plaća

Pojedinosti

Datum objave
4. ožujka 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj