Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak5. listopada 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Svjetski dan učitelja: Komisija pokreće alat za potporu osnovnoškolskim i srednjoškolskim učiteljima i nastavnicima u korištenju digitalnih tehnologija

U povodu Svjetskog dana učitelja Komisija uvodi novi internetski alat za učitelje i nastavnike koji će im pomoći da razmisle kako upotrebljavati digitalne tehnologije u nastavnim aktivnostima. Alat SELFIE za učitelje i nastavnike („SELFIEforTEACHERS”...

Svjetski dan učitelja: Komisija pokreće alat za potporu osnovnoškolskim i srednjoškolskim učiteljima i nastavnicima u korištenju digitalnih tehnologija

Povjerenica Gabriel izjavila je: Na Svjetski dan učitelja želim zahvaliti učiteljima i nastavnicima na njihovu sjajnom radu. Zahvaljujući digitalnim tehnologijama možemo uvesti nove metode za učenje i poučavanje, a one čak mogu biti uključivije i prikladnije za „digitalnu generaciju”. Danas predstavljamo alat kojim će europski učitelji i nastavnici moći izraditi sliku stanja („selfie”) da vide kako stoje s upotrebom tehnologije i dobiti savjete za poboljšanje. Europskoj komisiji važno je da prati učitelje i nastavnike u njihovu cjeloživotnom usavršavanju.

Alat je trenutačno dostupan na engleskom, francuskom, njemačkom i slovenskom jeziku. Verzije na svim službenim jezicima EU-a bit će dostupne sljedećih tjedana.

Kako funkcionira novi alat?

Svi učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama mogu se prijaviti za korištenje alatom. Nakon prijave odgovaraju na niz izjava o vlastitoj upotrebi tehnologije u šest različitih područja:

  • poučavanje i učenje
  • pronalaženje, upotreba i stvaranje digitalnih resursa
  • prilagođavanje učenja i uključivanje učenika u praktično učenje
  • vrednovanje i povratne informacije učenika
  • komunikacija i suradnja s učenicima, obiteljima i kolegama
  • razvoj digitalnih vještina učenika.

Sustav nakon toga stvara automatizirano izvješće s rezultatima (od „početnika” do „inovatora”) s prijedlozima za poboljšanje. Upotreba alata može biti dobar prvi korak za prepoznavanje prednosti i utvrđivanje područja za daljnje stručno usavršavanje i potporu. Svi učitelji i nastavnici koje dovrše samorefleksiju mogu dobiti potvrdu o sudjelovanju i digitalnu značku.

Alat se može upotrebljavati pojedinačno ili u grupi, primjerice s grupom učitelja iz iste škole ili s grupom učitelja i nastavnika istog predmeta iz regije ili zemlje. To može pomoći u planiranju unutar škole, mreže škola, ustanova za obrazovanje nastavnika ili lokalnih obrazovnih tijela.

Svi su odgovori u alatu SELFIEforTEACHERS anonimni i ne dijele se nikakvi osobni podaci. Alat nije osmišljen za rangiranje ni procjenu uspješnosti, nego za poticanje učitelja i nastavnika da nauče učinkovito upotrebljavati tehnologiju u svojem radu i poboljšaju digitalne vještine svojih učenika.

U proljeće je testirana pilot-verzija alata SELFIEforTEACHERS s više od 4000 učitelja i nastavnika u pet zemalja (Estonija, Irska, Italija, Litva i Portugal). Povratne informacije bile su pozitivne i sudionici smatraju da je alat za njih vrlo koristan i relevantan. Komisija radi na pripremi resursa i popratnih materijala za učitelje i nastavnike, uključujući razmjenu praksi učitelja i nastavnika koji su se koristili tim alatom za stručno usavršavanje.

Kontekst

Projekt SELFIEforTEACHERS, koji se financira iz programa Erasmus+, razvila je Komisija u suradnji s ministarstvima obrazovanja i stručnjacima iz cijele Europe. SELFIEforTEACHERS temelji se na Europskom okviru za digitalnu kompetenciju nastavnog osoblja, u kojem su definirane različite digitalne vještine koje su nastavnom osoblju sve potrebnije. U njemu su utvrđene 22 kompetencije u šest područja sa šest razina stručnosti od početnika do inovatora.

SELFIEforTEACHERS jedna je od 13 mjera Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, čiji je cilj poduprijeti obrazovne sustave u Europi u prilagodbi digitalnim promjenama. Glavni je cilj tog akcijskog plana podupirati učinkovitu upotrebu tehnologije u poučavanju i učenju, a za to je ključno poticati nastavno osoblje da upotrebljava tehnologiju u svakodnevnom radu.

Novi se alat može upotrebljavati u kombinaciji s alatom SELFIE za digitalno planiranje za cijelu školu. Alat SELFIE, koji od njegova pokretanja prije tri godine koristi više od 1,7 milijuna korisnika u više od 13 000 škola u 82 zemlje, usmjeren je na školu u cjelini. Novi alat SELFIEforTEACHERS omogućuje detaljniji pregled digitalnih vještina nastavnog osoblja. Rezultati se mogu upotrijebiti za određivanje prioriteta u područjima u kojima je potrebno dodatno osposobljavanje i potpora.

Više informacija

Informativni članak: SELFIEforTEACHERS

Alat SELFIEforTEACHERS

Alat SELFIE

Akcijski plan za digitalno obrazovanje

Europski prostor obrazovanja

Program Erasmus+

Pojedinosti

Datum objave
5. listopada 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj