Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. rujna 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Stanje Unije: Komisija predlaže program Put u digitalno desetljeće za digitalnu transformaciju EU-a do 2030.

Komisija je danas predložila Put u digitalno desetljeće, konkretan plan za digitalnu transformaciju našeg društva i gospodarstva do 2030. U predloženom Putu u digitalno desetljeće ambicije koje Unija želi ostvariti u digitalnom području do 2030. pret...

Stanje Unije: Komisija predlaže program Put u digitalno desetljeće za digitalnu transformaciju EU-a do 2030.

Pandemija je istaknula središnju ulogu digitalne tehnologije u izgradnji održive i prosperitetne budućnosti. Točnije, kriza je razotkrila jaz između digitalno prilagođenih poduzeća i onih koja tek trebaju prihvatiti digitalna rješenja te istaknula jaz između dobro povezanih urbanih i ruralnih i udaljenih područja. Digitalizacija nudi mnogo novih prilika na europskom tržištu: u 2020. nepopunjeno je ostalo više od 500 000 slobodnih radnih mjesta za stručnjake za kibersigurnost i podatke. Budući da je u skladu s europskim vrijednostima, program Put u digitalno desetljeće trebao bi učvrstiti naše digitalno vodstvo i promicati održive digitalne politike u čijem je središtu čovjek i koje jačaju položaj naših građana i poduzeća.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, izjavila je: U europskoj viziji digitalne budućnosti tehnologija jača položaj građana. Zato danas predlažemo konkretan plan za ostvarenje digitalne transformacije. Za budućnost u kojoj su inovacije u službi naših poduzeća i društava. Želimo uspostaviti okvir za upravljanje koji se temelji na godišnjem mehanizmu suradnje da bismo ostvarili ciljeve u području digitalnih vještina, digitalne infrastrukture te digitalizacije poduzeća i javnih usluga.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: Europa je čvrsto naumila biti na čelu svjetske tehnološke utrke. Učinili smo važan korak zadavši si ciljeve do 2030., ali sad ih moramo početi ostvarivati. Moramo se pobrinuti da Europa u idućim godinama ne ovisi uvelike o drugima. U protivnom ćemo ostati suviše izloženi nestabilnostima u svijetu te propustiti ostvariti gospodarski rast i otvoriti radna mjesta. Vjerujem u Europu koja je vodeća na tržištima budućnosti, umjesto da samo izvršava tuđe naloge.

Put u digitalno desetljeće

Oslanjajući se na Digitalni kompas do 2030., dokument u kojem je iznijela viziju uspješne digitalne transformacije europskog gospodarstva i društva do kraja desetljeća, Komisija sad uvodi Put u digitalno desetljeće kao čvrst okvir za upravljanje radi ostvarenja digitalnih ciljeva.

Digitalni napredak u državama članicama posljednjih je godina bio vrlo neujednačen. Trend pokazuje da su zemlje koje su sporo napredovale prije pet godina nastavile sporo napredovati do danas. Putom u digitalno desetljeće uspostavit će se strukturirana suradnja za zajednički rad na dogovorenim ciljevima, no uz uvažavanje činjenice da države članice nemaju iste početne uvjete.

Konkretno, Komisija predlaže uspostavu godišnjeg mehanizma suradnje s državama članicama koji će se sastojati od:

  • strukturiranog, transparentnog i zajedničkog sustava praćenja u kojem će se napredak u ostvarenju pojedinog cilja do 2030. mjeriti indeksom gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) te ključnim pokazateljima uspješnosti
  • godišnjeg izvješća o stanju digitalnog desetljeća u kojem će Komisija ocijeniti napredak i dati preporuke za djelovanje
  • višegodišnjih strateških planova za digitalno desetljeće po državama članicama, u kojima će one ukratko izložiti donesene ili planirane politike i mjere za potporu ostvarenju ciljeva do 2030.
  • strukturiranog godišnjeg okvira u kojem će Komisija i države članice na temelju preporuka i zajedničkih obveza djelovati u područjima s nedovoljnim napretkom i raspravljati o njima
  • mehanizam za potporu provedbi višedržavnih projekata.

Praćenje napretka i izvješće o stanju digitalnog desetljeća

Kako bi se zajamčio brz napredak Europe prema ciljevima digitalnog desetljeća, u predloženom okviru za upravljanje predviđen je sustav praćenja napretka koji se temelji na poboljšanom indeksu gospodarske i društvene digitalizacije (DESI). Komisija bi najprije zajedno s državama članicama zacrtala smjer djelovanja EU-a prema pojedinom cilju, a države bi zatim predložile nacionalne strateške planove za njihovo postizanje. Komisija će svake godine Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije podnijeti izvješće o stanju digitalnog desetljeća kako bi:

  • izložila izmjerenu uspješnost digitalizacije u odnosu na zacrtane smjerove djelovanja
  • uzimajući u obzir nacionalne okolnosti, državama članicama dala ciljane preporuke za postizanje ciljeva do 2030.

Komisija će do lipnja 2026. preispitati ciljeve s obzirom na tehnološke, gospodarske i društvene promjene.

Višedržavni projekti

Višedržavni projekti su veliki projekti koji bi doprinijeli ostvarenju ciljeva digitalne transformacije Europe do 2030., a koje nijedna država članica ne bi mogla samostalno osmisliti. Takvi će projekti državama članicama omogućiti da se udružuju i objedinjuju resurse za povećanje digitalnih kapaciteta u područjima koja su ključna za povećanje digitalne suverenosti i oporavak Europe.

Komisija je sastavila početni popis višedržavnih projekata, u kojem postoji nekoliko područja za ulaganja: podatkovna infrastruktura, procesori niske potrošnje, 5G komunikacija, računalstvo visokih performansi, sigurna kvantna komunikacijska infrastruktura, javna uprava, lanac blokova, digitalnoinovacijski centri i digitalne vještine građana.

Raznoliki ciljevi ubrzat će proces digitalizacije i povećati otpornost i tehnološku suverenost jer će u Europu privući više stručnjaka za digitalna područja ili će pak potaknuti razne industrije da digitalne tehnologije razvijaju u Europi.

Godišnje izvješće o stanju digitalnog desetljeća pružit će potrebne informacije o kretanjima i utvrđenim nedostacima u digitalnoj transformaciji Europe te za ažuriranje popisa višedržavnih projekata.

Višedržavni projekti trebali bi objediniti ulaganja iz financijskih izvora EU-a, među ostalim iz Mehanizma za oporavak i otpornost, kao i iz država članica. Drugi javni i privatni subjekti moći će ulagati u projekte prema potrebi.

Komisija će djelovati kao akcelerator višedržavnih projekata i pomagati državama članicama da prepoznaju vlastite interese u tim projektima, davati im smjernice o provedbenim mehanizmima i pomagati u provedbi ne bi li sudjelovanje u njima bilo što brojnije i provedba uspješna.

Program predviđa novu pravnu strukturu, konzorcij za europsku digitalnu infrastrukturu (EDIC), koja će omogućiti brzu i fleksibilnu organizaciju i provedbu višedržavnih projekata.

Kontekst

U Digitalnom kompasu do 2030., temelju današnjeg prijedloga objavljenom u ožujku 2021., u glavnim je crtama opisan europski pristup digitalizaciji gospodarstva i društva te predložen skup konkretnih digitalnih ciljeva za vještine, infrastrukturu, poduzeća i javne usluge.

Predloženi program Put u digitalno desetljeće oslanja se na rezultate nekoliko savjetovanja u kojima su građani, poduzeća, javne uprave, države članice, industrija i organizacije iznijeli stajališta o tome što je potrebno za uspješnu europsku digitalnu transformaciju. Usto, njegovu će provedbu, uključujući planiranje daljnjih inicijativa, olakšati rasprave na internetskom forumu posvećenom Digitalnom kompasu.

Komisija istodobno radi na finalizaciji prijedloga zajedničke izjave o digitalnim načelima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije s ciljem da se europske vrijednosti i prava zadrže i u digitalnom prostoru. Zahvaljujući tome prednosti digitalnih mogućnosti, kao što su univerzalan pristup internetu, algoritmi koji poštuju ljude te sigurno i pouzdano internetsko okruženje, bit će dostupne svima. Provedba digitalnih načela ocijenit će se u godišnjem izvješću o stanju digitalnog desetljeća.

Više informacija

Govor predsjednice von der Leyen o stanju Unije

Pitanja i odgovori – Stanje Unije: Put u digitalno desetljeće

Informativni članak – Put u digitalno desetljeće

Prezentacija – Put u digitalno desetljeće

Prijedlog odluke o uspostavi Puta u digitalno desetljeće

Radni dokument službi

Digitalni kompas

Pojedinosti

Datum objave
15. rujna 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj