Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak17. rujna 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Sredozemno i Crno more: Komisija predložila ribolovne mogućnosti za 2022.

Komisija je danas donijela prijedlog ribolovnih mogućnosti u Sredozemnom i Crnome moru za 2022. Prijedlogom se promiče održivo upravljanje ribljim stokovima u Sredozemnom i Crnome moru te se ispunjavaju političke obveze preuzete u Deklaraciji...

Sredozemno i Crno more: Komisija predložila ribolovne mogućnosti za 2022.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Održivo upravljanje ribolovom u svim morskim bazenima EU-a naša je obveza i odgovornost. Iako smo posljednjih godina vidjeli određeni napredak u Sredozemnom i Crnom moru, još smo daleko od dostizanja održivih razina te je potrebno uložiti dodatni napor kako bi se taj cilj ostvario. Stoga danas za oba morska bazena predlažemo ribolov koji se u potpunosti oslanja na znanstvene savjete.

U Jadranskome moru prijedlogom Komisije provodi se GFCM-ov višegodišnji plan upravljanja pridnenim stokovima za Sredozemlje i njegov cilj da se do 2026. ostvari održivost tih stokova smanjenjem ribolovnog napora. Prijedlog uključuje i razne mjere za upravljanje stokovima jegulje, crvenog koralja, lampuge, rumenca okana i dubokomorskih kozica u Jonskom i Levantskome moru te Sicilijanskom prolazu, u skladu s odlukama GFCM-a.

Današnjim prijedlogom ujedno se provodi višegodišnji plan upravljanja pridnenim stokovima za zapadno Sredozemno more s ciljem daljnjeg smanjenja ribolova, u skladu sa znanstvenim savjetima. Taj dio prijedloga dopunit će se nakon što postanu dostupni ovogodišnji relevantni znanstveni savjeti. Krajnji je cilj najkasnije do 1. siječnja 2025. postići najviši održivi prinos (MSY), odnosno najveću količinu ribe koju ribari mogu izloviti iz mora bez ugrožavanja obnove i buduće produktivnosti stoka.

U Crnome moru prijedlog uključuje ograničenja ulova i kvote za romba kvrgaša i papalinu. Kad je riječ o rombu kvrgašu, prijedlogom se prenosi kvota EU-a o kojoj je odlučeno u reviziji GFCM-ova višegodišnjeg plana upravljanja za romba kvrgaša. Komisija predlaže da se za papalinu zadrži isto ograničenje ulova kao 2021.

Sljedeći koraci

O prijedlozima Komisije u prosincu će raspravljati Vijeće ministara EU-a nadležnih za ribarstvo i utvrditi raspodjelu ribolovnih mogućnosti. Uredba bi se trebala primjenjivati od 1. siječnja 2022.

Kontekst

Komisija promiče snažan multilateralni pristup i suradnju u upravljanju ribarstvom u Sredozemnom i Crnome moru. Deklaracijom MedFish4Ever iz Malte i Deklaracijom iz Sofije uspostavljen je novi okvir upravljanja, koji je ojačan donošenjem nove strategije GFCM-a do 2030. 9. srpnja 2021.

Višegodišnjim planom upravljanja pridnenim stokovima u zapadnom Sredozemlju, donesenim u lipnju 2019., uveden je režim upravljanja ribolovnim naporom za koćarice s ciljem postizanja ukupnog smanjenja od 40 % u pet godina. U 2020., prvoj godini provedbe, uvedeno je smanjenje od 10 %, dok je prijedlog o ribolovnim mogućnostima za 2021. doveo do dodatnog smanjenja od 7,5 %.

GFCM je regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom koja je nadležna za očuvanje i upravljanje ribljim stokovima u Sredozemnom i Crnome moru. U prve dvije godine provedbe plana GFCM-a za Jadran ribolovni napor za pridneni ribolov smanjen je za 16 %. Očekuje se da će se ograničavanjem godišnjeg ribolovnog napora na temelju znanstvenih savjeta do 2026. postići najviši održivi prinos za ključne pridnene stokove.

GFCM je 2017. donio višegodišnji plan upravljanja za romba kvrgaša u Crnome moru, s mjerama upravljanja i kontrole koje će se prvi put provoditi na regionalnoj razini.

Više informacija

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru

Pojedinosti

Datum objave
17. rujna 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj