Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak16. ožujka 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Sporazum o povlačenju: Komisija poslala službenu opomenu Ujedinjenoj Kraljevini zbog kršenja obveza iz Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj

Europska komisija danas je Ujedinjenoj Kraljevini poslala službenu opomenu zbog kršenja materijalnih odredbi Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj te obveze djelovanja u dobroj vjeri na temelju Sporazuma o povlačenju. Time je započeo službeni...

Sporazum o povlačenju: Komisija poslala službenu opomenu Ujedinjenoj Kraljevini zbog kršenja obveza iz Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj

Potpredsjednik Maroš Šefčovič, supredsjedatelj Zajedničkog odbora za EU, izjavio je: Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj jedini je način da se zaštiti Sporazum na Veliki petak (Sporazum iz Belfasta) i zadrži mir i stabilnost te tako izbjegne tvrda granica na otoku Irskoj i očuva integritet jedinstvenog tržišta EU-a. EU i Ujedinjena Kraljevina zajedno su postigli dogovor o Protokolu. Stoga ga moramo zajedno i provoditi. Jednostranim odlukama i povredama međunarodnog prava koje je počinila Ujedinjena Kraljevina krši se njegova svrha i potkopava međusobno povjerenje. Kako bismo to ostvarili, Ujedinjena Kraljevina mora pravilno provoditi Protokol. Zato danas pokrećemo postupak. Nadam se da ćemo suradnjom te pragmatičnim i konstruktivnim duhom koji je prevladavao u našem dosadašnjem radu u provedbi Sporazuma o povlačenju ta pitanja uspjeti riješiti u Zajedničkom odboru bez primjene daljnjih pravnih mjera.

Komisija je na tu situaciju odgovorila na sljedeća dva načina:

  • Prvo, Komisija je Ujedinjenoj Kraljevini poslala službenu opomenu zbog kršenja materijalnih odredbi prava EU-a u pogledu kretanja robe i kućnih ljubimaca koje se primjenjuju na temelju Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj. Time je započeo službeni postupak zbog povrede, kako je utvrđeno u članku 12. stavku 4. Protokola u vezi s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. U skladu s člankom 12. stavkom 4. Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, institucije EU-a, a osobito Europska komisija i Sud Europske unije, imaju nadzorne i provedbene ovlasti u skladu s Ugovorima EU-a u odnosu na posebne odredbe Protokola, uključujući članak 5. U opomeni se od Ujedinjene Kraljevine traži da provede hitne korektivne mjere kako bi ponovno uspostavila usklađenost s uvjetima Protokola. Ujedinjena Kraljevina za odgovor na opomenu ima rok od mjesec dana.
  • Drugo, potpredsjednik Maroš Šefčovič poslao je Davidu Frostu, supredsjedatelju Zajedničkog odbora za Ujedinjenu Kraljevinu, političko pismo, u kojem poziva vladu Ujedinjene Kraljevine da ispravi situaciju i da se suzdrži od primjene izjava i smjernica objavljenih 3. i 4. ožujka 2021. Takvim jednostranim mjerama krši se obveza djelovanja u dobroj vjeri na temelju članka 5. Sporazuma o povlačenju. Isto tako, u pismu se Ujedinjena Kraljevina poziva da u Zajedničkom odboru započne bilateralna savjetovanja u dobroj vjeri kako bi se do kraja ovog mjeseca postiglo sporazumno rješenje.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, kao sastavni dio Sporazuma o povlačenju koji su ratificirali i EU i Ujedinjena Kraljevina, na snazi je od 1. veljače 2020. i ima pravne učinke na temelju međunarodnog prava. Cilj je Protokola održati mir i stabilnost, zaštititi Sporazum na Veliki petak (Sporazum iz Belfasta), izbjeći tvrdu granicu na otoku Irskoj te očuvati integritet jedinstvenog tržišta EU-a. Kako bi se to ostvarilo, Protokol se mora u potpunosti provoditi. Neprovođenjem protokola vlada Ujedinjene Kraljevine ugrožava postizanje tih ciljeva.

Sljedeći koraci

Ujedinjena Kraljevina mora do kraja ovog mjeseca dostaviti primjedbe na službenu opomenu. Nakon razmatranja tih primjedaba ili ako one ne budu podnesene, Komisija prema potrebi može donijeti obrazloženo mišljenje. U skladu s člankom 12. stavkom 4. Protokola, Sud Europske unije ima sve ovlasti predviđene Ugovorima, uključujući mogućnost izricanja plaćanja jednokratnog iznosa ili novčane kazne.

Drugo, ako Ujedinjena Kraljevina ne započne savjetovanje u Zajedničkom odboru u dobroj vjeri kako bi se do kraja ovog mjeseca postiglo sporazumno rješenje, EU može dostaviti pisanu obavijest o početku savjetovanja na temelju članka 169. Sporazuma o povlačenju, što je prvi korak u postupku mehanizma za rješavanje sporova utvrđenom u dijelu šestom glavi III. Sporazuma o povlačenju. Ako se ne pronađe rješenje, EU bi mogao uputiti spor na obvezujuću arbitražu. To u konačnici može dovesti i do toga da arbitražno vijeće izrekne financijske sankcije. U slučaju neplaćanja ili trajnog nepoštovanja, EU bi mogao suspendirati svoje obveze na temelju Sporazuma o povlačenju (osim dijela koji se odnosi na prava građana) ili iz Sporazuma o trgovini i suradnji, u skladu s člankom INST.24. stavkom 4., npr. uvođenjem carina na uvoz robe iz Ujedinjene Kraljevine.

Kontekst

Vlada Ujedinjene Kraljevine izjavila je 3. ožujka 2021. da namjerava jednostrano odgoditi punu primjenu Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj u pogledu kretanja robe i kućnih ljubimaca iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku. Ta je izjava uslijedila nakon sastanka Zajedničkog odbora 24. veljače 2021., na kojem se Ujedinjena Kraljevina javno obvezala na pravilnu provedbu Protokola te na provedbu svih odluka koje je Zajednički odbor donio u prosincu 2020.

Ujedinjena Kraljevina posegnula je za tom jednostranom mjerom bez ikakve rasprave ili savjetovanja s EU-om u tijelima osnovanima Sporazumom o povlačenju. Riječ je o jasnom odstupanju od konstruktivnog pristupa koji je dosad prevladavao, čime se ugrožava rad Zajedničkog odbora te uzajamno povjerenje i duh suradnje koji su obnovljeni u posljednjim mjesecima 2020., nakon nesigurnosti koja je nastala zbog Zakona o unutarnjem tržištu Ujedinjene Kraljevine.

EU je dosad u okviru Zajedničkog odbora neprestano nastojao u dobroj vjeri pronaći pragmatična rješenja kako bi se poremećaji uzrokovani Brexitom sveli na najmanju moguću mjeru i kako bi se olakšao svakodnevni život zajednica u Sjevernoj Irskoj. EU se dosljedno zalaže da se sve uključene strane u potpunosti usklade s Protokolom.

Zbog nedavne odluke Ujedinjena Kraljevina ponovno je na putu namjernog kršenja svojih međunarodnih pravnih obveza i obveze djelovanja u dobroj vjeri, koja bi trebala prevladavati u primjeni međunarodnih sporazuma u skladu s člankom 26. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora.

Više informacija

Pismo potpredsjednika Maroša Šefčoviča Davidu Frostu [15. ožujka 2021.]

Izjava potpredsjednika Maroša Šefčoviča povodom obavijesti vlade Ujedinjene Kraljevine u vezi s Protokolom o Irskoj / Sjevernoj Irskoj [3. ožujka 2021.]

Zajednička izjava potpredsjednika Europske komisije Maroša Šefčoviča i kancelara vojvodstva Lancastera Michaela Govea u ime Ujedinjene Kraljevine [24. veljače 2021.]

Internetske stranice Komisije o Brexitu

Pojedinosti

Datum objave
16. ožujka 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj