Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak21. lipnja 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Sigurnost hrane: Komisija odobrila tri vrste genetski modificiranih kukuruza i obnovila odobrenje četiri genetski modificirana usjeva

Komisija je danas odobrila tri vrste genetski modificiranih kukuruza i obnovila odobrenje za četiri genetski modificirana usjeva, tri soje i jedan pamuk za hranu i hranu za životinje.

EU zastave

Odlukama Komisije o odobrenju ne dopušta se njihov uzgoj u EU-u, već samo za uporabu kao hranu i hranu za životinje.

Za te genetski modificirane usjeve proveden je sveobuhvatan i strog postupak odobravanja kojim se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izdala je povoljnu znanstvenu procjenu u kojoj je zaključila da su ti GMO-i jednako sigurni kao i njihovi konvencionalni ekvivalenti.

Države članice nisu postigle kvalificiranu većinu ni za ni protiv odobrenja u Stalnom odboru i naknadnom žalbenom odboru. Odobrenja vrijede 10 godina, a na sve proizvode proizvedene od tih GMO-a primjenjivat će se stroga pravila EU-a o označivanju i sljedivosti. Više informacija o genetski modificiranim organizmima u EU-u dostupno je ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
21. lipnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj