Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak18. listopada 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Sigurnosna unija: Komisija predstavlja nove mjere za bolju zaštitu građana EU-a

Kako je u govoru o stanju Unije 2017. najavio predsjednik Juncker, uz jedanaesto izvješće o sigurnosnoj uniji Komisija danas predstavlja niz operativnih i praktičnih mjera kako bi bolje obranila građane EU-a od terorističkih prijetnji i izgradila...

Sigurnosna unija: Komisija predstavlja nove mjere za bolju zaštitu građana EU-a

Komisija predlaže i daljnje jačanje vanjskog djelovanja EU-a povezanog s borbom protiv terorizma, među ostalim u okviru Europola, i preporučuje da EU otvori pregovore o revidiranom sporazumu o evidenciji podataka o putnicima s Kanadom.

Zaštita javnih prostora

Nedavni napadi u Barceloni, Londonu, Manchesteru i Stockholmu pokazali su da teroristi sve češće napadaju javna mjesta na kojima se okuplja mnogo ljudi. Komisija stoga danas predstavlja akcijski plan za veću potporu nastojanjima država članica da zaštite javne prostore i smanje njihovu izloženost terorističkim napadima. Te su mjere, među ostalim:

  • Veća financijska potpora: Komisija danas osigurava 18,5 milijuna EUR iz Fonda za unutarnju sigurnost za potporu transnacionalnim projektima kojima se poboljšava zaštita javnih prostora. Sljedeće će se godine dodatnih 100 milijuna EUR iz inicijative Inovativne mjere za gradove dodijeliti za potporu gradovima koji ulažu u sigurnosna rješenja.
  • Smjernice: Iduće godine Komisija će izdati nove smjernice kako bi pomogla državama članicama da riješe brojna pitanja povezana sa zaštitom javnih prostora i jačanjem svijesti javnosti. Smjernice će uključivati tehnička rješenja za „integriranu sigurnost” kojima će se javna mjesta učiniti sigurnijima, a ujedno očuvati njihova otvorena i javna priroda.
  • Razmjena najboljih praksa: Komisija će pokrenuti forum stručnjaka i uspostaviti mrežu za zaštitu visoko rizičnih javnih prostora u studenome kako bi osigurala platformu za zajedničko osposobljavanje i vježbe radi bolje spremnosti na napade.
  • Bolja suradnja između lokalnih dionika i privatnog sektora: Komisija će uspostaviti forum gospodarskih subjekata za poticanje javno-privatnih sigurnosnih partnerstava i suradnju s privatnim subjektima kao što su trgovački centri, organizatori koncerata, sportske dvorane i poduzeća za iznajmljivanje vozila. Uključenost lokalnih i regionalnih tijela povećat će se tematskim sastankom na visokoj razini o najboljim praksama za zaštitu javnih prostora.

Iako su takvi napadi malo vjerojatni, Komisija danas predlaže i akcijski plan za jačanje spremnosti, otpornosti i koordinacije na razini EU-a u slučaju napada koji uključuju kemijske, biološke, radiološke i nuklearne (KBRN) tvari. Danas predložene mjere uključuju uspostavu mreže EU-a za KBRN sigurnost i centar znanja o tim tvarima koji će se osnovati u Europskom centru za borbu protiv terorizma pri Europolu.

Lišavanje terorista sredstava za izvršavanje napada

Za sprečavanje budućih napada ključno je lišiti teroriste sredstava za izvršavanje terorističkih djela. Komisija danas predstavlja dodatne kratkoročne mjere za:

  • ograničavanje pristupa tvarima koje se upotrebljavaju za proizvodnju eksploziva kućne izrade. Komisija danas predstavlja Preporuku u kojoj su utvrđene hitne mjere za sprečavanje terorističke zlouporabe takvih tvari. Usto, Komisija intenzivira reviziju Uredbe o prekursorima eksploziva evaluacijom, nakon koje će se u prvoj polovini 2018. provesti procjena učinka.
  • potporu tijelima kaznenog progona i pravosudnim tijelima kad se susreću sa šifriranim podacima u kaznenim istragama, bez slabljenja šifriranja na općenitoj razini ili utjecaja na velik broj ljudi ili na ljude nasumice. Komisija danas predlaže mjere tehničke podrške, nov niz tehnika i osposobljavanja te uspostavu mreže središta znanja.
  • suzbijanje financiranja terorizma. Komisija će razmotriti prepreke pristupu podacima o financijskim transakcijama u drugim državama članicama i moguće mjere na razini EU-a za lakši i brži pristup tim podacima.

Jačanje vanjskog djelovanja EU-a povezanog s borbom protiv terorizma

Komisija danas predlaže sljedeće mjere za jačanje vanjskog djelovanja EU-a i suradnje s trećim zemljama u borbi protiv terorizma i drugih teških transnacionalnih kaznenih djela:

  • Preporučuje Vijeću da odobri otvaranje pregovora o revidiranom sporazumu o evidenciji podataka o putnicima s Kanadom, u skladu sa svim zahtjevima koje je Sud Europske unije utvrdio u svojem mišljenju od 26. srpnja.
  • Kako bi pojačala suradnju Europola i trećih zemalja, do kraja ove godine predstavit će preporuke Vijeću o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumima između EU-a i Alžira, Egipta, Izraela, Jordana, Libanona, Maroka, Tunisa i Turske o prijenosu osobnih podataka između Europola i tih zemalja radi sprečavanja i suzbijanja kaznenih djela.

U jedanaestom izvješću o sigurnosnoj uniji razmatraju se i sljedeći koraci za suzbijanje radikalizacije na internetu i izvan njega. Osim tih kratkoročnih praktičnih mjera koje će se poduzeti u idućih šesnaest mjeseci, Komisija radi i na osnivanju buduće europske obavještajne jedinice, koju je predsjednik Juncker najavio kao dio svoje vizije za Europsku uniju do 2025.

Pojedinosti

Datum objave
18. listopada 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj