Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak9. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Sigurnosna unija: Agenda za borbu protiv terorizma i snažniji Europol za jačanje otpornosti EU-a

Komisija danas predstavlja novu Agendu EU-a za borbu protiv terorizma radi jačanja borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma te povećanja otpornosti EU-a na terorističke prijetnje. Agenda se temelji na radu iz proteklih nekoliko godina, a svrha...

Sigurnosna unija: Agenda za borbu protiv terorizma i snažniji Europol za jačanje otpornosti EU-a

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas rekao je: Naša Unija počiva na uključivanju i pravima. Upravo su ti temelji naša najbolja zaštita od terorističkih prijetnji. Izgradnjom uključivih društava u kojima svatko može pronaći svoje mjesto smanjujemo privlačnost ekstremističkog diskursa. Istodobno, europski način života nama nije samo opcija, i moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo zaustavili one koji ga žele uništiti. Današnjom Agendom za borbu protiv terorizma usredotočujemo se na ulaganje u otpornost naših društava s pomoću ciljanih mjera za bolju borbu protiv radikalizacije i zaštitu naših javnih prostora od napada.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson rekla je: Današnjom Agendom za borbu protiv terorizma stručnjacima omogućujemo da lakše predvide nove prijetnje, lokalnim zajednicama pomažemo u sprečavanju radikalizacije, gradovima pružamo sredstva za zaštitu otvorenih javnih prostora dobrim dizajnom te osiguravamo da možemo brzo i učinkovitije odgovoriti na napade i pokušaje napada. Predlažemo i da se Europolu osiguraju moderna sredstva za potporu zemljama EU-a u njihovim istragama.

Mjere za predviđanje, sprečavanje, zaštitu i odgovor

Nedavni val napada na europskom tlu snažno nas je podsjetio na činjenicu da je terorizam i dalje stvarna i prisutna opasnost. I kako se ta opasnost mijenja, tako se mora mijenjati i naš rad na njezinu suzbijanju.

Agenda za borbu protiv terorizma ima nekoliko ciljeva:

  • utvrđivanje slabosti i izgradnja kapaciteta za predviđanje prijetnji

Kako bi se bolje predvidjele prijetnje i moguće slabe točke, države članice trebale bi osigurati da se Obavještajni i situacijski centar EU-a (EU INTCEN) može osloniti na visokokvalitetne ulazne podatke kako bi nas mogao bolje informirati. U okviru predstojećeg prijedloga za otpornost ključne infrastrukture Komisija će uspostaviti savjetodavne misije za potporu državama članicama u provedbi procjena rizika. Potpora će se temeljiti na iskustvu skupine savjetnika EU-a za sigurnosnu zaštitu. Istraživanje u području sigurnosti pomoći će u ranom otkrivanju novih prijetnji, a ulaganje u nove tehnologije omogućit će Europi da i dalje predvodi u borbi protiv terorizma.

  • sprečavanje napada suzbijanjem radikalizacije

Za suzbijanje širenja ekstremističkih ideologija na internetu važno je da Europski parlament i Vijeće hitno donesu propise o uklanjanju terorističkih sadržaja na internetu. Komisija će zatim podržati njihovu primjenu. Internetski forum EU-a izradit će smjernice za moderiranje javno dostupnih ekstremističkih sadržaja na internetu.

Poticanjem uključivanja i pružanjem prilika kroz obrazovanje, kulturu, programe za mlade i sport može se pridonijeti jačanju povezanosti društava i sprečavanju radikalizacije. Akcijski plan za integraciju i uključivanje pomoći će u izgradnji otpornosti zajednica.

Agenda je usmjerena i na jačanje preventivnih mjera u zatvorima, pri čemu se posebna pozornost posvećuje rehabilitaciji i reintegraciji radikalnih zatvorenika, i to i nakon njihova puštanja na slobodu. Radi širenja informacija i stručnog znanja o sprečavanju radikalizacije Komisija će predložiti osnivanje centra EU-a za znanje, koji bi okupljao tvorce politika, djelatnike u praksi i istraživače.

Svjesna specifičnosti problema stranih terorističkih boraca i članova njihovih obitelji, Komisija će podupirati osposobljavanje i razmjenu znanja u tom području kako bi pomogla državama članicama u upravljanju njihovim povratkom.

  • promicanje integrirane sigurnosti i smanjivanje ranjivosti radi zaštite gradova i ljudi

Mnogi nedavni napadi u EU-u bili su usmjereni na gusto naseljene ili vrlo simbolične lokacije. EU će još više raditi na osiguravanju fizičke zaštite javnih prostora, uključujući mjesta bogoslužja, s pomoću integrirane sigurnosti. Komisija će predložiti da se gradovi objedine u Angažmanu EU-a za sigurnost i otpornost gradova i osigurati im financijsku potporu za smanjenje ranjivosti javnih prostora. Predložit će i mjere za povećanje otpornosti kritične infrastrukture, kao što su prometna čvorišta, elektrane ili bolnice. Kako bi povećala sigurnost zračnog prometa, Komisija će istražiti mogućnosti za izradu europskog pravnog okvira za raspoređivanje službenika za sigurnost na letove.

Sve osobe koje ulaze u EU, bez obzira na to jesu li građani EU-a, moraju proći provjeru u relevantnim bazama podataka. Komisija će podupirati države članice u osiguravanju sustavnih kontrola na granicama. Usto će predložiti sustav kojim se osigurava da osoba kojoj je iz sigurnosnih razloga uskraćeno vatreno oružje u jednoj državi članici ne može podnijeti sličan zahtjev u drugoj, čime bi se uklonila postojeća rupa u zakonu.

  • jačanje operativne potpore, kaznenog progona i prava žrtava radi boljeg odgovora na napade

Policijska suradnja i razmjena informacija u cijelom EU-u ključne su za djelotvoran odgovor u slučaju napada i za privođenje počinitelja pravdi. Komisija će 2021. predložiti kodeks policijske suradnje EU-a kako bi se poboljšala suradnja među tijelima kaznenog progona, među ostalim u borbi protiv terorizma.

Znatan dio istraga protiv kriminala i terorizma uključuje šifrirane informacije. Komisija će surađivati s državama članicama na utvrđivanju mogućih pravnih, operativnih i tehničkih rješenja za zakonit pristup tim informacijama te će se pritom zalagati za pristup kojim se zadržava učinkovitost šifriranja u zaštiti privatnosti i sigurnosti komunikacije, a istodobno pruža djelotvoran odgovor na kriminal i terorizam. U cilju pružanja veće potpore u istragama i kaznenom progonu Komisija će predložiti uspostavu mreže financijskih istražitelja za borbu protiv terorizma, u koju će biti uključen i Europol, kako bi se pratio trag novca i utvrdilo tko je uključen. Usto će i dalje podupirati države članice u korištenju informacija s bojišta za utvrđivanje, otkrivanje i kazneni progon stranih terorističkih boraca koji se vrate.

Komisija će raditi i na poboljšanju zaštite žrtava terorističkih djela, među ostalim poboljšanjem pristupa naknadi.

Za predviđanje, sprečavanje, zaštitu i odgovor u borbi protiv terorizma bit će potrebna suradnja s partnerskim zemljama u susjedstvu EU-a i šire te pojačana suradnja s međunarodnim organizacijama. Komisija i visoki predstavnik/potpredsjednik pojačat će suradnju s partnerima sa zapadnog Balkana u području vatrenog oružja, pregovarati sa zemljama južnog susjedstva o međunarodnim sporazumima za razmjenu osobnih podataka s Europolom te poboljšati stratešku i operativnu suradnju s drugim regijama, kao što su Sahel, Rog Afrike, druge afričke zemlje i ključne regije u Aziji.

Komisija će imenovati koordinatora za borbu protiv terorizma, koji će biti zadužen za koordinaciju politike EU-a i financiranja u tom području unutar Komisije te u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskim parlamentom.

Proširenje mandata Europola

Komisija danas predlaže proširenje mandata Europola, agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva. S obzirom na to da teroristi često zloupotrebljavaju usluge privatnih poduzeća za regrutiranje sljedbenika, planiranje napada i širenje propagande koja potiče daljnje napade, revidirani mandat pomoći će Europolu da djelotvorno surađuje s privatnim subjektima i prenosi relevantne dokaze državama članicama. Na primjer, ako nije jasno koja država članica ima nadležnost, Europol će moći djelovati kao središnja točka.

Zahvaljujući novom mandatu Europol će moći i obrađivati velike i složene skupove podataka, poboljšati suradnju s Uredom europskog javnog tužitelja i partnerskim zemljama izvan EU-a te pridonijeti razvoju novih tehnologija koje odgovaraju potrebama tijela za izvršavanje zakonodavstva. Ojačat će se okvir Europola za zaštitu podataka i parlamentarni nadzor.

Kontekst

Današnja Agenda temelji se na Strategiji EU-a za sigurnosnu uniju za razdoblje 2020. – 2025., u kojoj se Komisija obvezala usredotočiti se na prioritetna područja u kojima EU može pružiti vrijednost i potporu državama članicama u poticanju sigurnosti Europljana.

Agendom za borbu protiv terorizma nadograđuju se mjere koje su već donesene kako bi se teroristima uskratila sredstva za izvođenje napada i kako bi se ojačala otpornost na terorističke prijetnje. To uključuje propise EU-a o borbi protiv terorizma i financiranja terorizma te o pristupu vatrenom oružju.

Više informacija

Komunikacija o Agendi EU-a za borbu protiv terorizma: predviđanje, sprečavanje, zaštita i odgovor

Prijedlog uredbe o proširenju mandata Europola

Proširenje mandata Europola – procjena učinka

Proširenje mandata Europola – sažetak procjene učinka

Agenda EU-a za borbu protiv terorizma i proširenje mandata Europola: pitanja i odgovori

Priopćenje za medije: Strategija EU-a za sigurnosnu uniju: povezivanje informacija u novom sigurnosnom ekosustavu, 24. srpnja 2020.

Sigurnosna unija – internetske stranice Komisije

Pojedinosti

Datum objave
9. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj