Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak9. studenoga 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

#SecurityUnion: prihvaćen prijedlog Komisije o jačanju agencije eu-LISA

Jačanje eu-LISA-e postavljeno je kao politički prioritet za razdoblje 2018.–2019. Snažnija agencija poboljšat će interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području migracija, sigurnosti i upravljanja granicama te će pomoći u uklanjanju važnih...

eu-LISA

Pozdravljajući odluku Vijeća povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Agencija eu-LISA od danas će postati još bolji koordinacijski centar svih naših informacijskih sustava za granice, migracije i sigurnost. Informacije su moćan alat, a poboljšana će agencija omogućiti imigracijskim službenicima, službenicima graničnog nadzora i tijelima kaznenog progona pravovremeno dobivanje točnih informacija. Na taj ćemo način ostvariti stvarnu sigurnosnu uniju.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Jačanje eu-LISA-e ključni je korak u nastojanju da naši informacijski sustavi postanu interoperabilniji. Policijski službenici i službenici graničnog nadzora na terenu dobivat će potpune, točne i pouzdane informacije te će učinkovito i djelotvorno obavljati svoj posao. Surađivat ćemo sa suzakonodavcima kako bismo što prije postigli dogovor o našim prijedlozima za interoperabilnost.

Zahvaljujući poboljšanju eu-LISA-e, koje je Komisija predložila u lipnju 2017., agencija će moći izvršavati više zadataka i centralizirano operativno upravljati informacijskim sustavima EU-a u području migracija, sigurnosti i upravljanja granicama. Modernizirana će agencija eu-LISA:

  • postići interoperabilnost informacijskih sustava EU-a: nakon donošenja prijedloga Komisije eu-LISA će biti odgovorna za uvođenje tehničkih komponenti za osiguravanje interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a
  • razvijati buduće sustave: s predloženim proračunom od 2 milijarde eura za razdoblje 2019.–2027., agencija će razvijati buduće velike informacijske sustave EU-a kao što su sustav ulaska/izlaska (EES), europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i poboljšani Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS-TCN) te upravljati njima
  • nadograđivati postojeće sustave: agencija će održavati i nadograđivati postojeće sustave, kao što su Schengenski informacijski sustav (SIS), vizni informacijski sustav (VIS) i Eurodac, za koje je već odgovorna
  • pružati potporu državama članicama: agencija će moći pružiti veću ad-hoc tehničku i operativnu potporu državama članicama.

Sljedeći koraci

Prijedlog koji je Vijeće danas prihvatilo, a o kojem je Europski parlament glasovao 5. srpnja 2018., zajednički će potpisati predsjednik Europskog parlamenta i austrijsko predsjedništvo Vijeća. Tekst će se zatim objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu 20 dana kasnije. Poboljšana agencija eu-LISA razvit će ključnu infrastrukturu za europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i sustav ulaska/izlaska (EES) kako bi ti novi informacijski sustavi postali operativni do kraja 2021.

Kontekst

Predsjednik Juncker u svojem je govoru o stanju Unije 2016. istaknuo važnost uklanjanja postojećih nedostataka u upravljanju podacima i povećanja interoperabilnosti postojećih informacijskih sustava. U travnju 2016. Komisija je predstavila Komunikaciju o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost te je pokrenula raspravu o tome kako postići da se boljim informacijskim sustavima EU-a unaprijede upravljanje granicama i unutarnja sigurnost.

Komisija je u međuvremenu dala prijedlog za rješavanje problema nedostatka informacija u informacijskim sustavima EU-a kako bi sustavi zajedno bolje funkcionirali i bili učinkovitiji te redovito izvješćuje o ostvarenom napretku. To uključuje proširivanje mandata eu-LISA-e, što je Komisija predložila u lipnju 2017., a što su se Europski parlament i Vijeće obvezali prihvatiti kao prioritet u Zajedničkoj izjavi o zakonodavnim prioritetima EU-a za razdoblje 2018.–2019.

Agencija eu-LISA započela je s radom u prosincu 2012. i odgovorna je za operativno upravljanje informacijskim sustavima EU-a SIS II, VIS i EURODAC. Glavni je operativni zadatak osigurati da ti sustavi funkcioniraju bez prestanka. Osim toga, agencija je zadužena za postojanje nužnih sigurnosnih mjera i učinkovito osiguravanje sigurnosti i cjelovitosti podataka te poštovanja pravila EU-a o zaštiti podataka.

Pojedinosti

Datum objave
9. studenoga 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj