Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak21. studenoga 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Rodna ravnopravnost: EU produljio trajanje Akcijskog plana za rodnu ravnopravnost kako bi dalje radio na postizanju rodno ravnopravnog svijeta

U mnogim su dijelovima svijeta ženama i djevojčicama prava ugrožena, smanjena ili potpuno oduzeta, čime se u znatnoj mjeri poništava značajan napredak na kojem se radilo više desetljeća.

jednakost

upravo objavljenom zajedničkom izvješću na sredini razdoblja provedbe Akcijskog plana EU-a za rodnu ravnopravnost III (GAP III), koje su izradile Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje, navedeno je da je u razdoblju 2021. – 2022., tijekom prvih godina tog novog Akcijskog plana, Europska unija izdvojila 22,4 milijarde eura za doprinos izgradnji rodno ravnopravnijeg svijeta. EU partnerskim zemljama i civilnom društvu pruža potporu za povećanje rodne ravnopravnosti te su u okviru pristupa Tima Europa postignuti izvrsni rezultati, uključujući povećanu zaštitu žena i djevojčica od rodno uvjetovanog nasilja, povećano sudjelovanje u javnom i političkom životu, bolji pristup obrazovanju i zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti te ekonomsko osnaživanje.

Kako bi se nadovezao na ta postignuća, EU produljuje trajanje Akcijskog plana za rodnu ravnopravnost s 2025. na 2027. kako bi se pridonijelo postizanju rodno ravnopravnog svijeta.

 

Tri godine Akcijskog plana za rodnu ravnopravnost

 

U mnogim su dijelovima svijeta ženama i djevojčicama prava ugrožena, smanjena ili potpuno oduzeta, čime se u znatnoj mjeri poništava značajan napredak na kojem se radilo više desetljeća. Stoga su u Akcijskom planu za rodnu ravnopravnost III, donesenom u studenom 2020., ljudska prava i jačanje položaja, posebno ženâ i djevojčicâ, stavljeni u prvi plan vanjskog djelovanja EU-a, u skladu s ciljevima održivog razvoja i drugim međunarodnim obvezama.

Postotak novih vanjskih djelovanja u kojima je rodna ravnopravnost glavni ili važan cilj porastao je sa 64,71 % u 2019., prije donošenja GAP-a III, na 72 % u 2022., čime je ostvaren napredak prema postizanju cilja od 85 % do 2025. Financijska sredstva EU-a za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena kao ciljeve politike povećana su s oko 9 milijardi eura 2021. na 13 milijardi eura 2022. Strategija Global Gateway, objavljena u prosincu 2021., dodatno će pridonijeti povećanju rodne ravnopravnosti tako što će integrirati ciljeve GAP-a III.

Tema rodne ravnopravnosti bila je tijekom 2022. uključena u političke dijaloge i dijaloge o sigurnosti i/ili ljudskim pravima između EU-a i stotinjak partnerskih zemalja. Dijalozi s 33 zemlje bili su usmjereni isključivo na rodnu ravnopravnost. Osim toga, delegacije EU-a uspostavile su 131 provedbeni plan na razini zemlje, kojima se Akcijski plan za rodnu ravnopravnost prilagođava lokalnom kontekstu, čime se jača pristup Tima Europa, koji provode EU i njegove države članice.

Na globalnoj su razini EU i njegove države članice ostvarili partnerstvo s Ujedinjenim narodima i zalagali se za donošenje rezolucija za borbu protiv nasilja nad ženama, doprinos radu Komisije o statusu žena, povećanje političkog i građanskog sudjelovanja žena i djevojčica, povećanje potpore organizacijama za prava žena i promicanje rodne perspektive u donošenju odluka u području klime i digitalnih tehnologija. U kontekstu alarmantnih promjena u području sigurnosti i novih sukoba te natjecanja za geopolitičku moć posebno je važna provedba Programa o ženama, miru i sigurnosti te predanost redovitom uključivanju rodne perspektive u učinkovit odgovor na te sigurnosne prijetnje.

Kontekst

Akcijski plan za rodnu ravnopravnost EU-ova je ambiciozna strategija za doprinos ciljevima održivog razvoja, posebno petom cilju, što se ostvaruje ubrzavanjem napretka u području rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena kao prioriteta svih vanjskih politika i djelovanja EU-a, uključujući strategiju Global Gateway. Cilj mu je ojačati položaj žena i djevojčica, uzimajući u obzir njihovu raznolikost, kako bi mogle ravnopravno sudjelovati i zauzimati vodeće pozicije u društvenom, gospodarskom i političkom životu te kako bi imale pravo glasa u donošenju svih odluka u javnom i privatnom životu.  

U aktualnom zahtjevnom globalnom kontekstu EU se ponovno obvezuje na ostvarivanje ciljeva Akcijskog plana za rodnu ravnopravnost te će svoj učinak dodatno povećati produljenjem trajanja tog plana: umjesto prvotno predviđenog razdoblja 2021. – 2025. plan će trajati do kraja trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira 2027.

EU će i dalje promicati rodno osviještenu politiku, provoditi više mjera i povećavati financiranje za rodnu ravnopravnost te osiguravati rodno osjetljiv postupak preispitivanja svih inicijativa u okviru strategije Global Gateway i Tima Europa. Rodna analiza i prikupljanje podataka neophodni su za usmjeravanje politika i praćenje rezultata. EU će također dodatno raditi na osiguravanju da humanitarna pomoć koju financira EU na odgovarajući način odgovara na potrebe žena, djevojčica, muškaraca i dječaka.

 

Više informacija

 

Zajedničko izvješće na sredini razdoblja provedbe GAP-a III

Rodna ravnopravnost (europa.eu)

Akcijski plan za rodnu ravnopravnost – primjeri promjena | Capacity4dev (europa.eu)

Forum Global Gateway: EU s 30 milijuna eura proračunske potpore potiče zapošljavanje u Tadžikistanu (europa.eu)

EU i Tijelo UN-a za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena podržavaju koalicije za prava žena kako bi se iskorijenilo nasilje nad ženama (europa.eu)

Sastanak na vrhu za demokraciju: EU pokreće ključne programe za jačanje položaja mladih kao važnih aktera demokracije (europa.eu)

EU i Latinska Amerika i Karibi (europa.eu)

Ulaganje u mlade poduzetnike u Africi (europa.eu)

Spolno i reproduktivno zdravlje i prava u Africi (europa.eu)

Rodna ravnopravnost za razvoj u Ugandi

 

Izjave

GAP III ima važnu ulogu u postavljanju rodne ravnopravnosti kao strateškog prioriteta u vanjskom djelovanju EU-a. Pridonio je povećanju inicijativa i financijskih sredstava za jačanje položaja žena i djevojčica, koje je važan pokretač promjena. Svjesni smo izazova pred nama, ali odlučni smo i dalje raditi na postizanju pravednije i uključivije budućnosti.

Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije Josep Borrell - 21/11/2023

 

Ponosna sam što EU-ov ambiciozni akcijski plan za rodnu ravnopravnost doprinosi suzbijanju nejednakosti i jačanju položaja žena i djevojčica u svoj njihovoj raznolikosti. Cilj nam je zadržati politički angažman te iznos i djelotvornost financiranja za rodnu ravnopravnost tijekom razdoblja provedbe tog akcijskog plana, produljenog do kraja 2027. kako bi bilo usklađeno s višegodišnjim financijskim okvirom EU-a. EU ulaže u rodno ravnopravan svijet i taj ambiciozni cilj uključuje u strategiju Global Gateway.

Jutta Urpilainen, povjerenica za međunarodna partnerstva - 21/11/2023

Pojedinosti

Datum objave
21. studenoga 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj