Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. prosinca 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Revizija zakonodavstva EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti

Revizija je dio Programa rada Komisije za 2016. i nastojanja Komisije da se olakša mobilnost radne snage, osigura pravedan pristup za osobe koje su se preselile i za porezne obveznike te pruže bolji alati za suradnju tijela država članica...

Ravnoteža privatnog i poslovnog života

Pravednost je okosnica prijedloga Komisije za ažuriranje pravila EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Komisija danas predstavlja reviziju zakonodavstva EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti.

Sloboda kretanja ljudi ne bi bila moguća da nije pravila EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti Tim se pravilima jamči zadržavanje prava na socijalnu zaštitu pri preseljenju u drugu državu članicu. Pravila postoje od 1959. i redovito se osuvremenjuju kako bi bila svrsishodna te kako bi se njima odražavala društvena i gospodarska stvarnost u EU-u.

Današnji prijedlog ažuriranja odražava političku predanost Komisije pravednoj mobilnosti radne snage. Prijedlogom se nastoji uspostaviti ravnoteža između potrebe osiguravanja slobode kretanja i zaštite prava radnika, s jedne strane, te osnaživanja nacionalnih tijela za sprječavanje mogućih zloporaba ili prijevara, s druge strane. U prijedlogu su tješnje povezani mjesto plaćanja doprinosa i potraživanja naknada, čime se osigurava pravedna financijska raspodjela opterećenja među državama članicama.

Prijedlogom se ažuriraju pravila EU-a u sljedeća četiri područja:

1. Naknade za nezaposlene

2. Prava na dugoročnu skrb

3. Socijalne naknade za gospodarski neaktivne građane

4. Koordinacija sustava socijalne sigurnosti za upućene radnike

Kontekst

EU pruža pravila za koordinaciju nacionalnih sustava socijalne sigurnosti i osiguravanje socijalne zaštite pri preseljenju na području Europe (28 država članica EU-a, Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). Tim se pravilima samo osigurava koordinacija sustava socijalne sigurnosti radi određivanja kojem sustavu podliježe građanin koji mijenja državu zaposlenja. Na taj se način onemogućuje da osoba ostane bez socijalne zaštite ili da je osigurana u dva sustava u prekograničnim situacijama.

Svaka država članica može slobodno utvrditi karakteristike svojega sustava socijalne sigurnosti, uključujući koje se naknade pružaju, uvjete za njihovo odobravanje, način izračuna naknada te koje se naknade trebaju isplatiti. To se odnosi na sve aspekte sustava socijalne sigurnosti poput starosnih mirovina, naknada za nezaposlenost i obiteljskih naknada, pod uvjetom da se tim nacionalnim naknadama ispunjuju načela prava EU-a, a posebno kad je riječ o jednakom postupanju ili nediskriminaciji. U tom kontekstu države članice mogu pratiti razvoj situacije u pogledu isplata tih naknada, uključujući naknade za osobe koje borave u drugim državama članicama. Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti ima važnu ulogu u razmjeni takvih informacija.

Preispitivanje pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti najavljeno je u Programu rada Komisije za 2016. u okviru šireg djelovanja Komisije na poticanju slobode kretanja radne snage.

Pojedinosti

Datum objave
13. prosinca 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj