Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak22. rujna 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Revizija Unijinih propisa o osiguranju: osiguratelji se potiču da ulažu u budućnost Europe

Europska komisija danas je donijela sveobuhvatni paket revizije Unijinih propisa o osiguranju (poznati i kao „Solventnost II”) kako bi osiguravajuća društva mogla povećati dugoročna ulaganja u europski oporavak od pandemije bolesti COVID-19.

Revizija Unijinih propisa o osiguranju: osiguratelji se potiču da ulažu u budućnost Europe

Današnjom revizijom sektor osiguranja i reosiguranja (tj. osiguranja osiguravajućih društava) trebao bi postati otporniji na buduće krize i pružiti bolju zaštitu osiguranicima. Osim toga, za neka manja osiguravajuća društva uvest će se pojednostavnjena pravila razmjerna njihovoj veličini.

Police osiguranja iznimno su važne za mnoge Europljane i europska poduzeća jer ih štite od financijskog gubitka u slučaju nepredviđenih događaja. Osiguravajuća društva pak imaju važnu ulogu u gospodarstvu jer preusmjeravaju štednju u financijska tržišta i realno gospodarstvo, što europskim poduzećima omogućuje dugoročno financiranje.

Današnja revizija obuhvaća sljedeće elemente:

  • zakonodavni prijedlog o izmjeni Direktive Solventnost II (Direktiva 2009/138/EZ)
  • Komunikaciju o reviziji Direktive Solventnost II
  • zakonodavni prijedlog nove direktive o oporavku i sanaciji osiguranja.

Sveobuhvatna revizija Direktive Solventnost II

Cilj je današnje revizije povećati doprinos europskih osiguratelja financiranju oporavka, postići daljnji napredak u uspostavi unije tržišta kapitala i usmjeriti sredstva prema europskom zelenom planu. U kratkom roku u EU-u bi se mogao osloboditi kapital u vrijednosti do 90 milijardi eura. Taj će kapital omogućiti osigurateljima i reosigurateljima da znatnije doprinose europskom oporavku od pandemije kao privatni ulagatelji.

Izmjene Direktive Solventnost II kasnije će se dopuniti delegiranim aktima. U današnjoj Komunikaciji Komisija iznosi svoje planove o tome.

Navodimo nekoliko najvažnijih detalja današnjeg paketa:

  • današnjim izmjenama pruža se bolja zaštita potrošačima, a osiguravajuća društva ostaju stabilna i u teškim gospodarskim uvjetima
  • potrošači („ugovaratelji osiguranja”) bit će bolje informirani o financijskom položaju svojeg osiguratelja
  • potrošači će biti bolje zaštićeni pri kupnji proizvoda osiguranja u drugim državama članicama zahvaljujući boljoj suradnji među nadzornim tijelima
  • osiguratelji će biti motivirani više ulagati u dugoročni kapital za gospodarstvo
  • financijska snaga osiguratelja bolje će odražavati određene rizike, među ostalim one povezane s klimom, a biti manje osjetljiva na kratkotrajne fluktuacije tržišta
  • cijeli sektor bolje će se nadzirati kako njegova stabilnost ne bi došla u pitanje.

Prijedlog direktive o oporavku i sanaciji osiguranja

Cilj je Direktive o oporavku i sanaciji osiguranja omogućiti da osiguratelji i relevantna tijela u EU-u budu bolje pripremljeni u slučaju nastanka ozbiljnih financijskih poteškoća.

Uvest će se novi postupak sanacije kojim će se osigurati bolja zaštita osiguranika, realnog gospodarstva, financijskog sustava te, u konačnici, poreznih obveznika. Nacionalna tijela bit će bolje opremljena za slučaj nesolventnosti osiguravajućih društava.

Uspostavom sanacijskih kolegija relevantna nadzorna tijela i sanacijska tijela moći će poduzeti koordinirane, pravodobne i odlučne mjere za rješavanje problema koji nastanu u grupi osiguratelja ili reosiguratelja koje posluju prekogranično, što će omogućiti da se postigne najpovoljniji ishod za osiguranike i gospodarstvo u cjelini.

Današnji prijedlozi velikim se dijelom temelje na tehničkim savjetima EIOPA-e (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), a usklađeni su i s međunarodnim aktivnostima u tom području, vodeći računa o europskim specifičnostima.

Izjave članova Kolegija povjerenika:

Izvršni potpredsjednik nadležan za gospodarstvo u interesu građana Valdis Dombrovskis izjavio je: Europa treba snažan i dinamičan sektor osiguranja koji će ulagati u naše gospodarstvo i pomoći nam da se nosimo s rizicima kojima smo izloženi. Sektor osiguranja može doprinijeti europskom zelenom planu i uniji tržišta kapitala zahvaljujući svojoj dvostrukoj ulozi zaštite i ulaganja. Današnjim prijedlozima naši propisi postaju proporcionalniji, te će i dalje ostati primjereni svojoj svrsi.

Povjerenica za financijske usluge, financijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala Mairead McGuinness izjavila je: Današnjim prijedlogom pomažemo sektoru osiguranja da poveća ulaganja i u potpunosti izvršava svoju funkciju u gospodarstvu EU-a. Omogućujemo ulaganja u oporavak, ali i šire. Potičemo sudjelovanje osiguravajućih društava na Unijinim tržištima kapitala dugoročnim ulaganjima koja su toliko važna za održivu budućnost. Naša rastuća unija tržišta kapitala ključna je za našu zelenu i digitalnu budućnost. Veliku smo pažnju posvetili i potrošačima: osiguranici mogu biti sigurni da će ubuduće biti bolje zaštićeni ako se njihov osiguratelj nađe u poteškoćama.

Sljedeći koraci

O zakonodavnom paketu sada će raspravljati Europski parlament i Vijeće.

Kontekst

Osiguranje ima ključnu ulogu u zaštiti brojnih kućanstava, poduzeća i sudionika na financijskom tržištu. Sektor osiguranja nudi rješenja za osiguravanje mirovinskih prihoda te preusmjerava štednju u financijska tržišta i realno gospodarstvo,

Direktiva Solventnost II stupila je na snagu 1. siječnja 2016. Komisija je pratila primjenu Direktive i opsežno se savjetovala s dionicima o mogućim područjima koja je potrebno revidirati.

Komisija je 11. veljače 2019. i službeno je zatražila tehnički savjet EIOPA-e radi pripreme za reviziju Direktive Solventnost II. Tehnički savjet EIOPA-e objavljen je 17. prosinca 2020.

Pored minimalnog opsega revizije predviđenog u samoj Direktivi, Komisija je nakon savjetovanja s dionicima utvrdila dodatna područja okvira Solventnost II koja je potrebno revidirati, kao što su doprinos sektora političkim prioritetima Europske unije (npr. europski zeleni plan i unija tržišta kapitala), nadzor prekograničnih aktivnosti osiguranja i poboljšanje proporcionalnosti bonitetnih pravila, uključujući izvješćivanje.

Više informacija

Zakonodavni prijedlog izmjena Direktive 2009/138/EZ („Direktiva Solventnost II”)

Zakonodavni prijedlog o oporavku i sanaciji osiguravajućih i osiguravajućih društava

Komunikacija o reviziji Direktive Solventnost II

Pitanja i odgovori

Pojedinosti

Datum objave
22. rujna 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj