Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Priopćenje za tisak8. studenoga 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Registrirane četiri nove europske građanske inicijative

„EU Live Bus Stop Info”, „Povjerenje i sloboda”, „Postajem Europljanin: europska građanska inicijativa za povezivanje nacionalnog i europskog građanstva” i „Stvaranje Europskog tijela za okoliš”.

Komisija registrirala četiri nove europske građanske inicijative

Europska komisija danas je odlučila registrirati četiri nove europske građanske inicijative: „EU Live Bus Stop Info”, „Povjerenje i sloboda”, „Postajem Europljanin: europska građanska inicijativa za povezivanje nacionalnog i europskog građanstva” i „Stvaranje Europskog tijela za okoliš”.

Organizatori inicijative „EU Live Bus Stop Info” pozivaju na postavljanje QR kodova na autobusne postaje u državama članicama kako bi se putnicima omogućio pristup informacijama u stvarnom vremenu o rasporedu vožnje, rutama, kašnjenjima i obavijestima. Inicijativom se nastoji pridonijeti zelenijim gradovima poticanjem autobusnog prijevoza, smanjenjem prometnih zagušenja i emisija.

Inicijativom „Povjerenje i sloboda” poziva se na donošenje mjera u pogledu informiranog pristanka, ljudskog dostojanstva, slobode i tjelesne autonomije. Konkretno, inicijativa se odnosi na pravo na donošenje utemeljenih odluka o zdravstvenoj skrbi i mogućnostima liječenja, slobodnom pristanku i poboljšanom pristupu informacijama. Organizatori inicijative zahtijevaju i donošenje mjera za povećanje transparentnosti i lakši pristup informacijama o postupcima donošenja odluka u Uniji.

„Postajem Europljanin: europska građanska inicijativa za povezivanje nacionalnog i europskog građanstva” ima za cilj uvesti pravo na obrazovanje o europskom građanstvu, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava te to poduprijeti uvođenjem zahtjeva za europsko građansko obrazovanje u propise Unije o slobodnom kretanju, donošenjem statuta o europskom građanstvu i osnivanjem centra izvrsnosti za razmjenu najboljih praksi i osposobljavanje nastavnika.

Organizatori inicijative „Stvaranje Europskog nadzornog tijela za okoliš” pozivaju na osnivanje Europskog nadzornog tijela za okoliš koje bi djelovalo kao nasljednik Europske agencije za okoliš ili novo tijelo. Imalo bi sljedeće ovlasti: donošenje obvezujućih administrativnih odluka, praćenje aktivnosti koje utječu na okoliš i izricanje sankcija za onečišćenje okoliša.

Odluka o registraciji inicijative temelji se na pravnoj analizi njezine prihvatljivosti u skladu s Uredbom o europskoj građanskoj inicijativi. Njome se ne prejudiciraju prikupljanje potpisa od strane organizatora ili mogući pravni i politički zaključci Komisije o tim inicijativama ni mjere koje bi Komisija poduzela ako bilo koja od tih inicijativa dobije potrebnu potporu jednog milijuna europskih građana.

Budući da sve četiri europske građanske inicijative ispunjavaju formalne uvjete utvrđene u relevantnim propisima, Komisija smatra da su pravno prihvatljive. Komisija u ovoj fazi još nije analizirala meritum prijedlogâ.

 

Sljedeći koraci

Nakon današnje registracije organizatori moraju u roku od šest mjeseci početi prikupljati potpise. Ako inicijativa u godinu dana prikupi milijun potpisa iz najmanje sedam država članica, Komisija će morati reagirati. Komisija će morati odlučiti hoće li postupiti prema zahtjevu iz inicijative ili ga odbiti, a odluku u svakom slučaju mora obrazložiti.

 

Kontekst

Europska građanska inicijativa uvedena je Ugovorom iz Lisabona kao instrument kojim građani mogu utjecati na politički program. Službeno je pokrenuta u travnju 2012. Ako neku europsku građansku inicijativu nakon njezine službene registracije podrži milijun građana iz najmanje sedam država članica Unije, oni mogu pozvati Europsku komisiju da predloži pravne akte u područjima u kojima ima ovlasti za djelovanje. Inicijativa je prihvatljiva ako: 1. ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta, 2. nije očito uvredljiva, neozbiljna ili šikanirajuća te 3. nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije.

Od pokretanja europske građanske inicijative, Komisija je registrirala 107 inicijativa.

 

Više informacija

EU Live Bus Stop Info

Povjerenje i sloboda

„Postajem Europljanin”: europska građanska inicijativa za povezivanje nacionalnog i europskog građanstva

Osnivanje Europskog tijela za okoliš

Statistički podaci o europskim građanskim inicijativama

Europske građanske inicijative za koje se trenutačno prikupljaju potpisi

Forum europske građanske inicijative

Kampanja #EUTakeTheInitiative

Pojedinosti

Datum objave
8. studenoga 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj