Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak5. ožujka 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

#REACH: sigurnije kemikalije za potrošače, radnike i okoliš

U posljednjih deset godina znatno se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša te su promicane alternative ispitivanju na životinjama. Na temelju toga Komisija danas predlaže mjere za dodatno olakšanje provedbe Uredbe o registraciji, evaluaciji...

Deset godina REACH-a: sigurnije kemikalije za potrošače, radnike i okoli

U posljednjih deset godina ključnim zakonodavnim aktom EU-a o kemikalijama („REACH”) znatno se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša te su promicane alternative ispitivanju na životinjama. Na temelju toga Komisija danas predlaže mjere za dodatno olakšanje provedbe REACH-a.

Kemikalije su prisutne u svim aspektima naših života, na poslu, ali i u robi široke potrošnje, kao što su odjeća, igračke, namještaj i električni uređaji. One su bitne za naš svakodnevni život, ali određene tvari mogu biti opasne za zdravlje ljudi i okoliš. Iz preispitivanja Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), koje je danas objavljeno, proizlazi da zahvaljujući toj uredbi trgovačka društva i tijela u EU-u osiguravaju sigurnu upotrebu kemikalija i postupno prestaju upotrebljavati opasne tvari.

REACH Europljanima stalno donosi konkretne rezultate:

  • sigurnije proizvode za potrošače, radnike i okoliš: na temelju REACH-a EU je napredovao u ograničavanju ili zabrani upotrebe određenih kemikalija koje mogu štetiti zdravlju ljudi ili okolišu te u poticanju njihove zamjene sigurnijim alternativama. Nekoliko primjera:

o zabrana štetnih kemikalija: izdano je 18 ograničenja za različite skupine tvari, kao što su krom, nikal i olovo u proizvodima široke potrošnje, bisfenol A, koji je endokrini disruptor, u računima s kasa te spojevi nonilfenola, koji je toksičan za vodeni okoliš, u tekstilnim proizvodima,

o zamjena najopasnijih kemikalija („posebno zabrinjavajuće tvari”) sigurnijim alternativama: dosad je 181 kemikalija koja može imati teške posljedice na zdravlje ljudi i okoliš prepoznata kao takva te su 43 kemikalije uvrštene u „popis tvari koje podliježu autorizaciji iz REACH-a”, što znači da trgovačka društva moraju dobiti autorizaciju za njihovu upotrebu te da se one postupno prestaju upotrebljavati zahvaljujući dostupnosti prikladnih alternativa,

  • ispitivanje bez pokusa na životinjama: REACH-om se promiču alternativne metode procjene opasnosti od kemikalija koje ne uključuju životinje, čime se smanjuje potreba za ispitivanjima na životinjama. Komisija je u razdoblju od 2012. do 2016. osiguravala oko 40 milijuna EUR godišnje za potporu istraživanju alternativnih metoda,
  • sveobuhvatan skup podataka za sigurnost kemikalija na jedinstvenom tržištu EU-a: dosad su u postupku registracije u skladu s REACH-om prikupljene informacije o više od 17 000 tvari u 65 000 registracijskih dosjea glavnih kemikalija koje se proizvode i upotrebljavaju u EU-u. Time se poboljšala komunikacija i transparentnost u lancu opskrbe, zbog čega se u Europi moglo bolje otkloniti rizike povezane s kemikalijama te dodatno uskladiti unutarnje tržište za kemikalije.
  • Sljedeći koraci

    Komisija će razgovarati o rezultatima drugog preispitivanja REACH-a i daljnjim mjerama s Europskim parlamentom, državama članicama i dionicima na javnoj konferenciji koja bi se trebala održati u lipnju 2018.

Pojedinosti

Datum objave
5. ožujka 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj