Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. srpnja 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Razumijemo li što je niskougljično gospodarstvo?

Energetska unija i klimatska politika: Prelazak Europe na niskougljično gospodarstvo. Komisija je danas predstavila paket mjera kojima se ubrzava prelazak na niske emisije ugljika u svim sektorima europskog gospodarstva.

20141028_reducing-emission_4.jpg

Komisija je danas predstavila paket mjera za ubrzanje prelaska na niske emisije ugljika u svim sektorima europskoga gospodarstva.

Komisija nastoji održati konkurentnost EU-a u kontekstu pretvorbe globalnoga socijalnog i gospodarskog modela u moderno niskougljično gospodarstvo, potaknute Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama. Današnjim prijedlozima utvrđuju se jasne i pravedne smjernice za države članice kako bi se pripremile za budućnost i održale konkurentnost Europe. Smanjenje emisija dio je energetske unije i napredne klimatske politike.

EU se 2014. jasno obvezala da će do 2030. smanjiti ukupne emisije stakleničkih plinova u svim sektorima gospodarstva za najmanje 40 % u usporedbi s razinama iz 90-ih. U današnjim prijedlozima iznose se obvezujući godišnji ciljevi za države članice od 2021. do 2030. u vezi s emisijama stakleničkih plinova u sektorima prometa, zgradarstva, poljoprivrede, otpada, korištenja zemljišta i šumarstva, kojima se doprinosi klimatskoj politici EU-a (vidjeti informativni članak MEMO/16/2499i informativni članak MEMO/16


/2496


). Novi se okvir temelji na načelima pravednosti, solidarnosti, ekonomičnosti i ekološkog integriteta. Uključene su sve države članice jer će one odlučivati o načinu na koji će provoditi mjere kako bi se ispunili ciljevi za 2030. Nadalje, Komisija predstavlja strategiju o mobilnosti uz nisku razinu emisija kojom se utvrđuje smjer razvoja mjera na razini EU-a u vezi s vozilima s niskom razinom emisije i bez emisije te alternativnim gorivima s niskim razinama emisije (vidjeti informativni članak MEMO/16


/2497


).

U EU-u se već radi na usklađivanju privatnih ulaganja s klimatskim ciljevima i ciljevima povezanima s učinkovitošću resursa. Financijski instrumenti EU-a važan su izvor sredstava za borbu protiv klimatskih promjena. Više od 50 % dosad odobrenih ulaganja povezano je s klimom. Izgledno je da će se u okviru Plana ulaganja za Europu preko Europskog fonda za strateška ulaganja mobilizirati najmanje 315 milijardi eura dodatnih ulaganja u stvarno gospodarstvo do sredine 2018. Nadalje, Komisija aktivno nastoji osigurati da je trošenje proračunskih sredstava EU-a u skladu s klimatskim ciljevima. Najmanje 20 % sredstava iz sadašnjeg proračuna EU-a izričito je namijenjeno mjerama povezanima s klimatskim promjenama.

Kontekst

U listopadu 2014. šefovi država i vlada EU-a utvrdili su obvezujući cilj da se do 2030. domaće emisije u cijelom gospodarstvu smanje za najmanje 40 % u usporedbi s 1990. Svi bi gospodarski sektori trebali doprinijeti smanjenju emisija. Kako bi se to postiglo na ekonomičan način, sektori industrije i električne energije obuhvaćeni sustavom EU-a za trgovanje emisijama morat će do 2030. smanjiti emisije za 43 % u usporedbi s 2005. U drugim sektorima gospodarstva kao što su promet, zgradarstvo, poljoprivreda, otpad, korištenje zemlje i šumarstvo emisije će se do 2030. morati smanjiti za 30 % u usporedbi s 2005.

Zajedno s prošlogodišnjim prijedlogom revizije sustava EU-a za trgovanje emisijama, današnjim će se zakonodavnim prijedlozima iz područja klime usmjeriti europski prelazak na niskougljično gospodarstvo i odgovoriti na obveze koje su države Europske unije EU-a preuzele na temelju Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Komisija će početi s izradom akcijskog plana o mobilnosti uz nisku razinu emisija kako bi se što prije predstavile preostale inicijative. Do kraja godine Komisija planira predstaviti i dodatne inicijative o obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i unutarnjem energetskom tržištu, koje su dio Strategije energetske unije.

Dodatne informacije:

GU CLIMA: internetske stranice za vijesti (uključujući pravne dokumente)Tekst europske strategije za mobilnost uz nisku razinu emisija – informativni članak i priložena analiza dostupni su ovdje.Informativni članak: Pitanja i odgovori u vezi s prijedlogom Komisije o obvezujućem smanjenju emisija stakleničkih plinova za države članice (2021. – 2030.)Informativni članak: Pitanja i odgovori u vezi s prijedlogom integracije sektora korištenja zemljišta u okvir EU-a za klimatsku i energetsku politiku do 2030.Informativni članak: Pitanja i odgovori u vezi s Europskom strategijom za mobilnost uz nisku razinu emisijaCijelo priopćenje hrvatskom jeziku i tablica predloženih ciljeva i pristup novim fleksibilnim mogućnostima

Pojedinosti

Datum objave
20. srpnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj