Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak1. kolovoza 2019.Predstavništvo u Hrvatskoj

Ravnoteža privatnog i poslovnog života: Nova ažurirana pravila za zaposlene roditelje i skrbnike

Danas je na snagu stupila Direktiva o ravnoteži između privatnog i poslovnog života kojom se predviđaju nova prava za zaposlene roditelje i skrbnike. Nova Direktiva donosi niz novih ili postroženih pravila za roditeljske i očinske dopuste te dopuste...