Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. ožujka 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Prvi strateški plan programa Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2024.: Komisija određuje prioritete u području istraživanja i inovacija za održivu budućnost

Europska komisija danas je donijela prvi strateški plan za Obzor Europu, novi program EU-a za istraživanje i inovacije vrijedan 95,5 milijardi eura u tekućim cijenama. Strateški plan novost je u programu Obzor Europa. Njime se utvrđuju strateške...

Prvi strateški plan programa Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2024.: Komisija određuje prioritete u području istraživanja i inovacija za održivu budućnost

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Riječ je o okviru za vrhunska istraživanja i inovacije utemeljene na izvrsnosti u sklopu programa rada Obzora Europa. Strateške smjernice osigurat će da ulaganja u istraživanje i razvoj doprinesu oporavku utemeljenom na zelenoj i digitalnoj tranziciji, otpornosti i otvorenoj strateškoj autonomiji.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, rekla je: Smjernice strateškog plana omogućit će da se zajednički prioriteti politika EU-a temelje na novim saznanjima, idejama i inovacijama. Želimo da se istraživanja i inovacije koje financira EU usmjere na izazove s kojima se suočavaju Europljani, a ovaj novi pristup tome doprinosi.

Ambiciozan plan za ambiciozan program

Strateškim planom utvrđuju se četiri strateške smjernice za ulaganja u istraživanje i inovacije u okviru Obzora Europa za sljedeće četiri godine:

  • promicanje otvorene strateške autonomije vođenjem razvoja ključnih digitalnih, razvojnih i novih tehnologija, sektora i vrijednosnih lanaca
  • obnova europskih ekosustava i bioraznolikosti te održivo upravljanje prirodnim resursima
  • digitalni put prema Europi kao prvom kružnom, klimatski neutralnom i održivom gospodarstvu
  • stvaranje otpornijeg, uključivijeg i demokratskijeg europskog društva.

Sve četiri smjernice temelje se na međunarodnoj suradnji jer je ona ključna za nošenje s globalnim izazovima.

U strateškom planu utvrđuju se i europska sufinancirana partnerstva i partnerstva za zajedničke programe te misije EU-a koje će se podupirati u okviru programa Obzor Europa. Partnerstvima će biti obuhvaćena važna područja kao što su energetika, promet, bioraznolikost, zdravlje, hrana i kružnost te će se njima dopuniti deset institucionaliziranih europskih partnerstava koje je Komisija predložila u veljači. Misije EU-a bavit će se globalnim izazovima koji utječu na naš svakodnevni život. Njihovi će ciljevi biti ambiciozni i poticajni, ali ostvarivi, primjerice borba protiv raka, prilagodba klimatskim promjenama, zaštita oceana, zeleniji gradovi i zdravlje tla i hrane. Koristeći se brojnim i različitim instrumentima u disciplinama i područjima politika EU-a rješavat će složena pitanja putem istraživačkih projekata, mjera politike, pa i zakonodavnih inicijativa.

Smjernice plana odnose se i na niz horizontalnih pitanja, kao što su rodna pitanja. Rodna dimenzija morat će se automatski integrirati u sadržaj istraživanja i inovacija u cijelom programu, osim ako se utvrdi da spol ili rod možda nisu relevantni za neku temu.

Sljedeći koraci

Prioriteti utvrđeni u strateškom planu programa Obzor Europa provodit će se u okviru njegova programa rada, u kojem se utvrđuju mogućnosti financiranja istraživačkih i inovacijskih aktivnosti putem tematskih poziva na podnošenje prijedloga i tema. Prvi pozivi na podnošenje prijedloga objavit će se u proljeće 2021., a bit će predstavljeni na Europskim danima istraživanja i inovacija 23. i 24. lipnja.

Kontekst

Nakon političkog dogovora o Obzoru Europa iz ožujka i travnja 2019. Komisija je počela postupak strateškog planiranja, čiji su rezultati navedeni u strateškom planu.

On je pripremljen nakon opsežnog procesa zajedničkog osmišljavanja u koji su bili uključeni Europski parlament, države članice, dionici i šira javnost. U različitim fazama procesa strateškog planiranja poslali su više od 8000 prijedloga. Cilj je tog uključivog procesa osigurati najšire aktivno sudjelovanje svih dionika i optimirati ukupni učinak Obzora Europa.

Više informacija

Informativni članak: Strateški plan programa Obzor Europa

Strateški plan programa Obzor Europa

Obzor Europa

Misije EU-a

Europska partnerstva

Pozivi na podnošenje prijedloga i prijave za financiranje

Pojedinosti

Datum objave
15. ožujka 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj