Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak17. travnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Protumonopolska politika: Komisija produljuje primjenu Uredbe o skupnom izuzeću za motorna vozila i ažurira dodatne smjernice

Europska komisija produljila je primjenu Uredbe o skupnom izuzeću za motorna vozila  Uredbe o skupnom izuzeću za motorna vozila za pet godina, što znači da će se primjenjivati do 31. svibnja 2028.

Uredba o skupnom izuzeću za motorna vozila

Ažurirala je i dodatne smjernice za taj sektor. Revidiranim smjernicama pomoći će se poduzećima u automobilskom sektoru da procijene usklađenost svojih vertikalnih sporazuma s pravilima EU-a o tržišnom natjecanju, a istodobno će se osigurati da operatori postprodajnog tržišta, uključujući garaže, i dalje imaju pristup podacima o vozilima koji su potrebni za popravak i održavanje.

Uredba o skupnom izuzeću za motorna vozila trebala je isteći 31. svibnja 2023. što je danas produljeno do 31. svibnja 2028. To ograničeno produljenje omogućit će Komisiji da pravodobno reagira na moguće promjene na tržištu, kao što su promjene koje proizlaze iz digitalizacije vozila, elektrifikacije i novih obrazaca mobilnosti. Ažurirane Dopunske smjernice: Podaci koje generiraju senzori vozila mogu biti ključni ulazni podaci za pružanje usluga popravka i održavanja. Stoga bi, kako bi bili u skladu s člankom 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), ovlašteni i neovisni serviseri trebali imati ravnopravan pristup takvim podacima. Postojeća načela za pružanje tehničkih informacija, alata i osposobljavanja potrebnih za usluge popravka i održavanja proširena su kako bi izričito obuhvatila podatke generirane u vozilu. Dobavljači vozila moraju primjenjivati načelo proporcionalnosti pri razmatranju hoće li uskratiti ulazne podatke, kao što su podaci koje generiraju vozila, na temelju mogućih kibersigurnosnih pitanja. Članak 102. UFEU-a može se primijeniti ako dobavljač neovisnim operatorima jednostrano uskrati bitan unos, kao što su podaci koje generiraju vozila.

Više informacija potražite na posebnoj internetskoj stranici Glavne uprave za tržišno natjecanje, koja sadržava sažetke doprinosa dionika dostavljenih u kontekstu faze evaluacije i donošenja politika, izvješće o evaluaciji i radni dokument službi te studiju naručenu od neovisnog izvođača.

Pojedinosti

Datum objave
17. travnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj