Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. listopada 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Protokol o Irskoj / Sjevernoj Irskoj: Komisija predložila prilagođene aranžmane za Sjevernu Irsku

Europska komisija danas je predložila prilagođene aranžmane kako bi se dodatno olakšalo kretanje robe iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku i tako prevladale poteškoće s kojima se stanovnici Sjeverne Irske suočavaju zbog Brexita.

Protokol o Irskoj / Sjevernoj Irskoj: Komisija predložila prilagođene aranžmane za Sjevernu Irsku

Tome su proteklih mjeseci prethodile opsežne rasprave s vladom Ujedinjene Kraljevine te razgovori Europske komisije s političkim čelnicima, poduzećima, civilnim društvom i drugim dionicima u Sjevernoj Irskoj. Iznesene su i ideje koje se temelje na elementima iz službenog dokumenta (engl. Command Paper) Ujedinjene Kraljevine objavljenog u srpnju 2021.

Komisija je sada spremna sudjelovati u intenzivnim raspravama s vladom Ujedinjene Kraljevine kako bi se što prije iznašlo zajedničko trajno rješenje. Tom će procesu pristupiti u bliskoj suradnji i stalnom dijalogu s Europskim parlamentom i Vijećem.

Potpredsjednik Maroš Šefčovič izjavio je: Saslušao sam dionike iz Sjeverne Irske i s njima razmijenio stajališta. Današnjim prijedlozima želimo doista ukloniti razloge za zabrinutost koje su iznijeli građani i poduzeća iz Sjeverne Irske. Uložili smo velik trud kako bi ti prijedlozi donijeli konkretne promjene u praksi te se nadamo ozbiljnoj i opsežnoj suradnji s vladom Ujedinjene Kraljevine u interesu svih zajednica u Sjevernoj Irskoj.

Komisija smatra da će se tim paketom mjera postići veliki stvarni pomaci u Sjevernoj Irskoj te da će se zahvaljujući njemu riješiti mnogi s Brexitom povezani problemi u kretanju robe iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku na koje su ukazali stanovnici i poduzeća iz Sjeverne Irske. Te se mjere nadovezuju na paket predstavljen u lipnju 2021., kojim se olakšava kretanje živih životinja iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku.

U današnjem paketu predložene su dodatne fleksibilne mogućnosti u području hrane, zdravlja bilja i životinja, carine, lijekova i suradnje s dionicima iz Sjeverne Irske. Predložen je drukčiji model za provedbu Protokola kako bi se roba namijenjena za potrošnju u Sjevernoj Irskoj znatno lakše kretala između Velike Britanije i Sjeverne Irske. To olakšavanje moguće je zahvaljujući nizu zaštitnih mjera i povećanom nadzoru tržišta kojima se sprečava ulazak robe na jedinstveno tržište EU-a.

Tim se paketom otvara mogućnost za rješavanje svih neriješenih pitanja provedbe, čime se postižu predvidljivost, stabilnost i sigurnost za građane i poduzeća u Sjevernoj Irskoj.

Rješenja u četiri ključna područja

Kolegij povjerenika odobrio je danas četiri neslužbena dokumenta (tj. nezakonodavna teksta) koji se odnose na sljedeća područja:

  • Prilagođeno rješenje za Sjevernu Irsku u pogledu hrane te zdravlja bilja i životinja (tj. „sanitarna i fitosanitarna pitanja”) – oko 80 % manje provjera

Zahvaljujući tom specifičnom rješenju za Sjevernu Irsku u području javnog zdravlja, zdravlja bilja i životinja u praksi bi se neizmjerno pojednostavilo certificiranje i znatno (za oko 80 %) smanjile službene kontrole za brojne maloprodajne proizvode koji se prevoze iz Velike Britanije za potrošnju u Sjevernoj Irskoj. Taj se prijedlog nadovezuje na rješenja koja je Unija predstavila 30. lipnja, a kojima se olakšava kretanje živih životinja iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku.

Kako bi se zaštitio integritet jedinstvenog tržišta, za provedbu tog rješenja trebalo bi ispuniti niz uvjeta i uvesti brojne zaštitne mjere. Na primjer, Ujedinjena Kraljevina trebala bi ispuniti svoju obvezu dovršetka izgradnje stalnih graničnih kontrolnih postaja, trebalo bi uvesti posebno pakiranje i označivanje kako bi se naznačilo da je dotična roba namijenjena za prodaju isključivo u Ujedinjenoj Kraljevini te bi trebalo pojačano pratiti lanac opskrbe. Među ostalim bi zaštitnim mjerama bio mehanizam za brzi odgovor na sve utvrđene probleme povezane s pojedinačnim proizvodima ili trgovcima te jednostrane mjere EU-a za slučaj da nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine ili dotični trgovac ne reagiraju na utvrđeni problem ili ga ne otklone. Zahvaljujući tim posebnim uvjetima i zaštitnim mjerama uspostavio bi se snažan mehanizam praćenja i provedbe koji bi omogućio znatno smanjenje provjera a da se pritom ne ugrozi cjelovitost jedinstvenog tržišta.

  • Fleksibilne carinske formalnosti za olakšavanje kretanja robe iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku – 50 % manje papirologije

To rješenje uključuje mjere za pojednostavnjenje i olakšavanje carinskih formalnosti i postupaka. S pomoću njega prepolovit će se dokumentacija koja je trenutačno potrebna za robu koja se prevozi iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku. I to rješenje podliježe zaštitnim mjerama, među kojima su obveza Ujedinjene Kraljevine da omogući potpun pristup IT sustavima u stvarnom vremenu, klauzula o preispitivanju i raskidu te odgovarajuće mjere praćenja i provedbe za koje su odgovorna carinska tijela i tijela za nadzor tržišta Ujedinjene Kraljevine.

Prilagođena rješenja u području sanitarnih i fitosanitarnih te carinskih pravila zajedno će omogućiti uspostavu neke vrste ubrzanog postupka za kretanje robe iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku, pružajući pritom pouzdan mehanizam praćenja i provedbe kako bi se zaštitio integritet jedinstvenog tržišta.

  • Pojačana suradnja s dionicima i tijelima Sjeverne Irske

Ti prijedlozi imaju za cilj poboljšati razmjenu informacija o provedbi Protokola i relevantnim mjerama EU-a s dionicima i tijelima u Sjevernoj Irskoj kako bi primjena Protokola postala transparentnija i kako bi se poštovao ustavni poredak Ujedinjene Kraljevine. To rješenje obuhvaća uspostavu strukturiranih dijaloga između dionika Sjeverne Irske (javnih tijela, civilnog društva i poduzeća) i Komisije. U tom bi se kontekstu osnovale strukturirane skupine u kojima bi se uz sudjelovanje stručnjaka raspravljalo o relevantnim mjerama EU-a koje su važne za provedbu Protokola. Na neke od sastanaka posebnih odbora bili bi pozvani i dionici iz Sjeverne Irske. Stvorit će se i snažnija veza između Skupštine Sjeverne Irske i Parlamentarne skupštine za partnerstvo EU-a i Ujedinjene Kraljevine te će se izraditi internetske stranice na kojima će se na jasan i sveobuhvatan način prikazati zakonodavstvo EU-a koje se primjenjuje u Sjevernoj Irskoj.

  • Kontinuirana sigurnost opskrbe lijekovima iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku u dugoročnom razdoblju

Zahvaljujući tom prijedlogu farmaceutska poduzeća iz Velike Britanije moći će pri opskrbljivanju sjevernoirskog tržišta zadržati sve svoje regulatorne funkcije na lokacijama na kojima se trenutačno nalaze. To znači, na primjer, da Velika Britanija može nastaviti djelovati kao središte za opskrbu Sjeverne Irske generičkim lijekovima iako je sada treća zemlja. Na taj se način može osigurati dugoročna opskrba lijekovima iz Velike Britanije u Sjevernu Irsku. Komisija će prije dovršetka prijedloga za izmjenu postojećih pravila održati daljnje rasprave s Ujedinjenom Kraljevinom i dionicima. Kako bi se taj prijedlog ostvario, EU će morati izmijeniti vlastita pravila o lijekovima.

Sljedeći koraci

Komisija i vlada Ujedinjene Kraljevine posljednjih su mjeseci bile u stalnom kontaktu. Na današnjem sastanku Kolegija povjerenika dogovoreno je da će Komisijini stručnjaci otputovati u London kako bi pokrenuli detaljne rasprave o ta četiri neslužbena dokumenta s vladom Ujedinjene Kraljevine i tako otvorili razdoblje intenzivnih razgovora s njome u nadolazećim tjednima. Potpredsjednik Šefčovič u petak će se u Bruxellesu sastati s lordom Frostom.

Komisija će također nastaviti surađivati s dionicima u Sjevernoj Irskoj.

Kontekst

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, kao sastavni dio Sporazuma o povlačenju, zajednički su dogovorili i ratificirali EU i Ujedinjena Kraljevina. Na snazi je od 1. veljače 2020. i ima pravne učinke na temelju međunarodnog prava. Cilj je Protokola zaštititi Sporazum na Veliki petak (Sporazum iz Belfasta) u svim njegovim aspektima kako bi se održali mir i stabilnost u Sjevernoj Irskoj, izbjegla „tvrda” granica na otoku Irskoj te ujedno očuvala cjelovitost jedinstvenog tržišta EU-a. Da bi se to postiglo i stvorili uvjeti za nove mogućnosti, Protokol se mora provoditi u potpunosti.

EU je dosad u okviru Zajedničkog odbora neprestano nastojao u dobroj vjeri pronaći pragmatična rješenja kako bi se poremećaji uzrokovani Brexitom sveli na najmanju moguću mjeru i kako bi se olakšao svakodnevni život zajednica u Sjevernoj Irskoj. Deset mjeseci nakon provedbe Protokola i na temelju opsežnih rasprava s vladom Ujedinjene Kraljevine i dionicima u Sjevernoj Irskoj utvrđeno je koje su najveće poteškoće u provedbi Protokola. Paket koji je Komisija danas predložila ima za cilj trajno ukloniti te poteškoće i otoku Irskoj donijeti stabilnost i predvidljivost.

Više informacija

Poveznica na neslužbene dokumente

Pitanja i odgovori

Informativni članak: Konkretni primjeri iz današnjeg paketa

Informativni članak: Prednosti Protokola

Informativni članak: Primjeri dosad utvrđenih fleksibilnih mogućnosti

Pojedinosti

Datum objave
14. listopada 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj