Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. lipnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Proračun EU-a: Komisija predložila dosad najambiciozniji program za istraživanje i inovacije

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Komisija predlaže iznos od 100 milijardi EUR za istraživanja i inovacije.

EU program za istraživanje i inovacije

Novim programom – Obzor Europa – nastavit će se postignuća i uspjeh prethodnog programa za istraživanje i inovacije (Obzor 2020.), a EU će zadržati vodeći položaj u istraživanju i inovacijama na globalnoj razini.

Potpredsjednik Komisije Jyrki Katainen, zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Ulaganje u istraživanje i inovacije ulaganje je u budućnost Europe. S programom Obzor Europa cilj nam je graditi na temeljima dosadašnjeg uspjeha te i dalje pozitivno utjecati na živote građana i društvo u cjelini.“

Carlos Moedas, povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije, izjavio je: „Želimo pojačati financiranje Europskog istraživačkog vijeća kako bismo ojačali globalno predvodništvo EU-a u području znanosti te ponovno privući građane postavljanjem novih, ambicioznih zadataka pred istraživačke projekte u EU-u. Predlažemo i osnivanje novog Europskog vijeća za inovacije u cilju osuvremenjivanja financiranja revolucionarnih inovacija u Europi.“

U programu Obzor Europa i dalje će se poticati znanstvena izvrsnost putem Europskog istraživačkog vijeća te stipendija i razmjena u okviru programa Marie Skłodowska-Curie, no uvode se i sljedeće glavne novosti: Europsko vijeće za inovacije, novi zadaci vezani uz istraživanje i inovacije na razini EU-a, maksimizacija inovacijskog potencijala u čitavom EU-u, veća otvorenost, nova generacija europskih partnerstava te pojačana suradnja s drugim programima EU-a.

Pojedinosti

Datum objave
7. lipnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj